İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

#TTRAK 2022/3 Dönem Çeyreklik Finansal Tabloların Analizi

Merhaba dostlar,

Kendimi Temel Analiz kapsamında geliştirmek ve şirketlerimi de tanımak bakımından incelemeler yapmaya çalışıyor ve de bulduğum verileri kendi çapımda yorumlamaya çalışıyorum burada paylaşma sebebim de bakış açılarından faydalandığım hocalarım görürse yanlışlarımı düzeltir ve bu sayede benimle birlikte okuyan arkadaşlar da faydalanır diye düşünüyorum, yaptığım yorumlar bildiğimden değil öğrenmeye çalıştığım içindir ciddiye almayınız, bu yazım da şirket hakkında ki öğrenebildiğim tüm bilgileri paylaşmaya çalışacağım hiç bir şekilde uzmanlığım ve yetkinliğim yok amatör olarak ilgileniyorum,

Bu sebeple yorumlarım benim kişisel yorumlarımdır. Yatırım tavsiyesi içermez. Lütfen uzmanlara danışarak yatırım kararlarınızı alınız. Selamlar, Saygılar.

Bu yazımızda portföyümde bulunan #TTRAK şirketimin 2022/03 dönem çeyreklik Finansal tablolarını inceleme kapsamına alıyorum.

İlk olarak Bilanço ile başlayalım daha sonra Gelir tablosu ve Nakit akış tablosunu inceleyeceğiz.

Başlayalım;

Evet Bilançoya baktığımızda,

Nakit ve nakit benzerleri 1.5 milyardan 1.7 milyar çıkmış %14 artış olmuş olumlu

Ticari alacaklar kalemi 778 milyondan 1.3 milyara çıkmış %65 artmış bunu olumlu ve ya olumsuz olduğunu değerlendirmek için yıllıklandırılmış Net satışla kıyaslamak lazım , yıllıklandırılmış net satışa baktığımızda %49luk bir Net satış artışı görünüyor bunun Ticari alacak artışından fazla olmasını beklerdim altında kalması olumsuz. Lakin şu da var ki Ticari alacaklarda ki artışın büyük bir kısmı ilişkili taraflardan yapılan ticari alacaklardan kaynaklanıyor, bu kalemi bu sebeple nötr olarak değerlendiriyorum çünkü yurt dışına yaptığı satışları da aracı şirketlerle ilişkili taraflarla yaptığı ve hemen tahsil edemediği için ticari alacak olarak görüyoruz .

Stoklar kısmına baktığımız da %159 luk bir artış görüyorum bu enflasyonist ortamda olumlu karşılıyorum ancak bunu bir de stok devir hızı ile değerlendirmek gerek ona da baktığımda Stok devir süresinin 46 günden 57 güne çıktığını görüyorum olumsuz bir durum ancak bir de Stoklar kaleminin alt kalemlerine de bakmakta fayda görüyorum ilk madde ve ham madde olarak da şirket değerlendirmiş olabilir ve stok karı yazabilir bu sebeple enflasyonist bir ortamda bunu olumlu karşılayabilirim.

Peşin ödenmiş giderler kaleminde ciddi bir artış var bu durum şirketin kasasından nakit çıkışı yarattığı için olumsuz olarak görülebilir ama finansal rapor dipnotlarına gidip bakmakta fayda görüyorum.

Toplam Dönen Varlıklara baktığımızda %80’lik bir artış görüyorum, bir de bunu Kısa Vadeli Yükümlülükler ile kıyaslamak lazım, Toplam kısa vadeli yükümlülüklere baktığımda %125’lik bir artış görüyorum. Net işletme sermayesinde -%30’luk bir (azalış) olmuş olumsuz bir durum tabi, ancak Cari oran 1,13 seviyesi (geçen sene 1,41) ile halen borçlarını çevirebilecek düzeyde bu durum olumlu, ancak geçen yıla göre Cari oranın düşüşü olumsuz . Sebeplerini incelemek gerek .

Bilançonun Duran Varlıklar kısmına bakalım

Duran varlıklar kısmında:
Ticari alacaklar Artışı %1.993 olmuş bu önemli bir kalem, artış çok anormal bunu Finansal tablo dipnotlarına gidip incelemeliyiz.

Maddi Duran Varlıklar artışı %27′ olmuş olumlu bir durum

Maddi Olmayan Duran Varlıklarda %37’lik bir artış olmuş olumlu bir durum .

Toplam Duran Varlıklarda %38’lik bir artış olmuş olumlu bir durum

Toplam Varlıklarda ise %70’lik bir artış olmuş olumlu bir durum

Toplam Varlıkların Grafiğine bakalım

Toplam varlıklar 7.4 milyar bunun büyük kısmını 6 milyar ile Dönen varlıklar oluşturuyor, 1.3 milyar ile Duran varlıklar oluşturuyor ben yatırımcı olarak duran varlıkların yoğunlukta olmasını arzulardım.

Buradan Sonra Bilançonun Kaynak Kısmına Bakalım

Kısa vadeli borçlanmalar kısmında %772’lik bir artış var 70 milyondan 610 milyona çıkmış Finansal raporun dipnotlarına inip bakmak gerek, Kısa vadeli yükümlülüklerin grafiğine baktığımda Ticari borçların çoğunlukta olduğunu görüyorum Finansal borçların az olması olumlu

Kısa vadeli yükümlülüklerin büyük çoğunluğunu uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları oluşturuyor.

Ticari borçlardaki %83’lük artış olumlu

Uzun Vadeli Yükümlülükler

Uzun vadeli borçlanmalarda ki %37’lik düşüş olumlu

Toplam uzun vadeli yükümlülüklerde ki %27’lik düşüş olumlu

Toplam Yükümlülüklerde ki artış %80

Yukarıda Kısa vadeli yükümlülüklerde gösterdiğimiz gibi Toplam yükümlülüklerin %88,31’lik kısmını kısa vadeli yani 1 yıl içinde ödenmesi planlanan borçlar oluşturuyor eğer şirket yeniden borçlanmaz ise 1 yıl sonra özkaynak oranı ciddi oranda artabilir.

Net Dönem kârı/zararı geçen yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda %37’lik bir artış görüyoruz

Toplam Özkaynaklarda yıllık olarak %38’lik bir artış görüyoruz, bir önceki çeyreğe göre özkaynaklarında düşüş görüyoruz bunun sebebi geçtiğimiz Mart ayında ödediği temettülerden olduğunu düşünüyorum Nakit akış tablosunda bunu görebiliriz.

Toplam kaynaklar ise %70’lik bir artış gerçekleşmiş genel olarak olumlu buraya kadar

Toplam Borç Grafiğini ekleyelim

Toplam borç 6.1 milyar

Kısa vadeli borç 5.4milyar

Uzun vadeli borç 714 milyon

Buradan Sonra Gelir Tablosuna Bakacağız

Hasılata (Ciro/Net Satışlar) baktığımızda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %49 luk bir artış görüyoruz enflasyonun çok altında kalmış olumsuz.

Satışların maliyeti %50 artmış satışların maliyetinin cirodan fazla artması olumsuz bir durum

Brüt kâr %44 artmış

Genel yönetim giderleri %73 artmış, Satışlar %49 artmış iken Genel yönetim giderlerinin satışlardan fazla artması olumsuz.

Pazarlama giderleri %68 artmış, Genel yönetim giderleri gibi aynı şekilde Satışlardan fazla artmış olması olumsuz, şirketin net karını olumsuz yönde etkileyecektir.

Ar-Ge giderleri %19 artmış. Genel yönetim ve pazarlama giderlerine nazaran az artmış en azından net kar artışına bu kalem destek olacaktır.

Favök %36 artmış

Esas faaaliyetlerden diğer gelirler %46 artmış

Esas faaliyetlerden diğer giderler %63 artmış

Esas faaliyetlerden diğer giderlerin, diğer gelirlerden fazla arması Esas faaliyet karını negatif etkilemiş Esas faaliyet karını %25 artırmış oluyor bir önceki yıla göre düşük geldi bana .

Finansman geliri/gideri öncesi faaliyet karı 463 milyon olarak gerçekleşmiş bir yıl öncesine göre %25 artmış

Finansman gelirleri 163 milyon olmuş bir önceki yıla göre %43 artmış

Finansman giderleri -89 milyon ile %39 artmış

Finansman gelirinin Finansman giderinden fazla olması Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârını arttırmış bir önceki yıla göre %28 artırarak 536 milyona çıkmış

Tüm vergiler ödendikten ertelenmiş vergiler geldikten sonra %37 artış ile 476 milyon net dönem karı oluşmuş.

Buradan Sonra Nakit Akış Tablosuna Geçiyoruz

İşletme faaliyetlerinden nakit akışları pozitif, 196 milyon nakit üretmiş. Bir yıl önceki çeyreğe göre düşük olması olumsuz ama pozitif en azından şirketin alacakları çok fazla artmış bu dönem

İşletme faaliyetlerinden nakit akışlarındaki sermaye değişimleri: 781 milyon stok artışı için nakit çıkışı olmuş bu durum işletme faaliyetlerinden nakit akışlarını negatif etkilemiş yani yukarıda işletme faaliyetlerinden nakit akışlarının geçmiş yıl ki dönemlere göre düşük kalmasını şirketin stok arttırmasına bağlayabiliriz.

Ticari borçlarda ki 577 milyonluk artış nakit akışını olumlu etkilemiş

Yatırım faaliyetlerinden nakit akışlarına baktığımızda -131 milyon negatif nakit çıkışı olduğunu görüyoruz ve bunun maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışlarından olduğunu görüyoruz, bunu olumlu olarak değerlendiriyorum, çünkü bu harcamalar yatırım harcamaları, Capex dediğimiz şirketin kapasitesini cirosunu arttırmaya yönelik harcamalar olma ihtimali çok yüksek, bunun için Finansal raporun ilgili dipnotunu okumakta yarar görüyorum ve olumlu değerlendiriyorum.

Finansman faaliyetlerinden nakit akışları 61 milyon pozitif nakit akışı üretmiş . Esasında biz yatırımcılar olarak buranın negatif olmasını isteriz çünkü şirketin işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit ile borçlarını ödemesini ve serbest nakit akışını öyle yaratmasını isteriz sürdürülebilir ve sağlıklı olanı budur. Finansman faaliyetlerinden borçlanarak nakit akışı üretmesine olumlu bakmayız aslında.
Lakin şirketler çok ucuz kredi bulabilir, yatırımlarını finanse etmek için krediler çekebilirler böyle durumlarda pozitif olabilir. Bu Tabloya baktığımızda şirketimiz kasasına 1 milyar 430 milyon borçlanmadan kaynaklı nakit girişi gerçekleştirmiş, bunun dipnotlarına inip bakılmalı nereden nasıl alındığına, daha sonra -157 milyon lira borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışı gerçekleşmiş yani şirketin kasasından nakit çıkmış.
Kira sözleşmeleri için 5 milyon bir çıkış olmuş
Temettü ödemeleri için 1.2 milyar kasadan nakit çıkışı olmuş
Ödenen faiz -35 milyon, alınan faiz 29 milyon

Tüm bunların sonunda aşağıda gerçekleşen işlemleri sırasıyla anlatacağım,

Yukarıdaki işlemler sonrasında yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce tüm faaliyet nakit akışlarından 126 milyon pozitifi nakit gerçekleşmiş daha sonra yabancı çevrim farklarından 43 milyon pozitif bir fark oluşmuş bu durumda toplam nakit ve nakit benzerlerinde ki artış 170 milyon olmuş dönem başında 1milyar 559 milyon olan nakit 170 milyon artış ile 1 milyar 730 milyona çıkmış.

Benim burada gördüğüm ve anladığım Şirket işletme faaliyetlerinden 196 milyon pozitif nakit üretmiş

Yatırım faaliyetlerinden 131 milyon negatif yani kasadan nakit çıkarmış bu durumda şirket elinde ki ürettiği 196 milyon nakit ile hem 131 milyon yatırım yapıp hemde 1milyar 200 milyonluk temettü ödeyemezdi bu durumda anladığım kadarıyla şirket ucuz kredi buldu elindeki nakitide bitirmek istemedi bu şekilde temettü ödemelerini de gerçekleştirdi borçlarını da ödedi ve nakit kısmını da bu şekilde artırdı benim anladığım bu, genel olarak olumlu. Hızlı bir analiz oldu Faaliyet raporlarına değinemeyeceğim sadece finansallarını incelemek ile yetineceğim.

Buraya tıklayarak #ttrak 2021/12 Dönem Konsolide Finansal ve faaliyet raporları detaylı analizime ulaşabilirsiniz.

Evet analizimizi bitirdik burada yer alan yorumların ve bilgilerin hiç birisi yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen benim kişisel ve şahsi yorumlarımdır. Ben uzman değilim amatör olarak ilgileniyorum ve öğrenmeye çalışıyorum yanlış yorumlamış olabilirim, yatırımlarınızı uzmanlara danışarak yapmalısınız. Bu yorumlar benim kendime notlarımdır. Okuduğunuz için teşekkür ederim.

Saygılarımla

İlk yorum yapan siz olun

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    error: İçerik korunmaktadır !!