İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

#AKSA 2021/12 Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Temel Analizi

Merhaba dostlar,

Kendimi Temel Analiz kapsamında geliştirmek ve şirketlerimi de tanımak bakımından incelemeler yapmaya çalışıyor ve de bulduğum verileri kendi çapımda yorumlamaya çalışıyorum burada paylaşma sebebim de bakış açılarından faydalandığım hocalarım görürse yanlışlarımı düzeltir ve bu sayede benimle birlikte okuyan arkadaşlar da faydalanır diye düşünüyorum, yaptığım yorumlar bildiğimden değil öğrenmeye çalıştığım içindir ciddiye almayınız. Bu yazım da şirket hakkında ki öğrenebildiğim tüm bilgileri paylaşmaya çalışacağım hiç bir şekilde uzmanlığım ve yetkinliğim yok amatör olarak ilgileniyorum.

Bu sebeple yorumlarım benim kişisel yorumlarımdır. Yatırım tavsiyesi içermez. Lütfen uzmanlara danışarak yatırım kararlarınızı alınız. Selamlar, Saygılar.

Bu yazımızda portföyümde bulunan #AKSA şirketimin 2021/12 dönem konsolide yıllık Finansal tabloları ve şirket performansını inceleme kapsamına alıyorum

İlk olarak özet Gelir tablosu ile başlayacağız, Özeti bitirdikten sonra Bilanço+Gelir tablosu ve Nakit Akış Tablosu+ Faaliyet raporu, Finansal raporlar ve şirketin yatırımcı sunumundan görseller ile devam edecek. Burayı daha çok not defteri, kendime kaynak olarak görüyorum ilerde şirketler hakkında neden aldığımı unutursam geri dönüp bakarım, neyse konumuza dönelim ve başlayalım;

Özet Gelir Tablosu ile başlıyoruz;

Hadi başlayalım;

Satışlar yıllık %103,13 artmış

Esas faaliyet kârı % 50,87 artmış


Net kâr %165,30 artmış gayet olumlu ✔👍

Gelir tablosu $ bazında kendini korumayı başarmış tebrikler

Bilanço trendi
Özkaynakları %51,88 artırmış


Net işletme sermayesi -%85 düşüş var


Net borç -%85 düşüş var


Net işletme sermayesinde ki düşüş borç ödemekten kaynaklı sanırım detaylara bakarız

Bilançoya $ bazında baktığımızda


Özkaynaklar $ karşısında erimiş olumsuz


Net işletme sermayesi düşmüş olumsuz


Net borç düşmüş olumlu

HBK 3,61 TL


Piyasa değeri 9.8 milyar TL


Ödenmiş Sermayesi 323.750.000


Net borç 139 milyon TL


Firma değeri 9.9 milyar TL

Piyasa çarpanları
F/K :8.42
PD/DD: 3.47
PEG:0.06
FD/SATIŞLAR:1.19
FD/FAVÖK:5.86
PD/EFK: 7.88

Baktığım zaman tüm piyasa çarpanları Sektör ortalamasının çok çok altında ucuz görünüyor çarpanlar olarak

Radar Grafiğinde de görüldüğü gibi şirket agresif büyüyor kârlılık, verimlilik, kaldıraç dengeli likiditesi biraz düşmüş ama kabul edilebilir olumlu

Verimlilik olumlu
Şirket varlıklarını iyi kullanıyor, üretiyor ve ürettiğini daha daha hızlı satıyor Tahsilatını da yapabiliyor alacak devir hızını da düşürmüş olumlu

Cari oran bir önceki yıla göre daralma olmuş ama Ciddi borç ödemesi yapmış normal karşılıyorum, halen de Cari oran borçları karşılayacak düzeyde genel olarak likidite kapsamında sıkıntı yok

Borçluluk düzeyi şirket borçlarını ödemesine karşın yeni borçlanmalar yapmış kaldıraç oranı 0.63 den 0.70’e çıkmış

Net borç Favök’ün 0.8 katı


Özkaynak oranı %30


Borcun büyük kısmı kısa vadeli borçlar %63


Şirket borçlarını çevirebilecek durumda olumsuz bir durum yok

Borçluluk yapısı
Şirket Büyümeye gittiği için Finansal olarak borçlarını artırıyor iyi yatırımlarda kullandığı sürece olumsuz bir durum yok faaliyet raporlarında bakacağız

Kârlılık kısmında Faaliyet kâr marjı ve haliyle net kâr marjında düşüş olmuş olumsuz. Sebebi ise diğer faaliyet giderlerinde ki %379 luk artış bunu incelemeliyiz neden olmuş acaba ?
Özkaynak karlılığı %50 ama tabi burada neye göre kârlı hangi ENFLASYON verisini dikkate aldığımıza bağlı TÜİK mi ? ENAG mı ?

Büyüme

Ciro büyümesi olumlu


Favök büyümesi de olumlu


Duran varlık büyümesi de olumlu


Yalnız duran varlık büyümesinin olumsuz görünmesinin sebebi Finansman prensibinin aksine duran varlık büyümesinin uzun vadeli kaynaklar ile yapılması beklenir kısa vadeli yapmış

Nakit akış tablosu her şey olumlu görünüyor

Nakit akış tablosu yorumlarına göz atalım daha sonra kendimde inceleyeceğim

Şirket;
işletme faaliyetlerinden Nakit akışı yaratmış
Stokları azalmış
Ticari alacaklarını almış
Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışı var olumlu

Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı için nakit çıkışı olmuş

işletmeye ait Serbest Nakit Akışı pozitif olumlu

Finansman faaliyetleri negatif borç ödemesi yapmış birazda borç almış sanırım bakacağız Dönemlik nakit akışı pozitif kullanıma açık SNA o zaten olumlu

Gelir Tablosu grafiği çeyreklik

Grafiğe baktığımda gördüğüm
Dönem net kar,Finansman geliri (gideri) Faaliyet öncesi kar ile Esas faaliyet karı birbirine korele hareket etmekte, olumlu detaylara bakacağız

Son zamanlarda gördüğüm en güzel nakit akış tablosu diyebilirim


İşletme faaliyetlerinden nakit akışı yaratmış


Yatırım harcaması yapmış borç ödemiş ve üzerine dönem sonu nakitini artırmış harika

Değerleme göstergeleri Wacc'(ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ) Roic_2 ‘den yüksek olması olumsuz Şirketin maliyetlerini artırdığı anlamına geliyor geçirdiğimiz olağan üstü kur şokları emtia fiyatları gibi durumları göz önüne alınca makul karşılamak gerek diye düşünüyorum

Özet göstergelerden Finansal tablolara, Bilançoya geçiyoruz

Dönen varlıklar ve Duran varlıkların dönemsel oranı
Geçen dönem %36 olan duran varlık %46’ya çıkmış olumlu

Toplam varlıklar grafiği Şirket agresif büyümesine devam ediyor Duran varlıklarını da artırıyor dengeli gidiyor olumlu

Dönen varlıkların alt kalemlerinin büyük çoğunluğu Nakit kalemi, Ticari alacaklarda azalma var bu çok olumlu
Stoklarda bir miktar artış var olumlu olumsuz bir şey diyemeyeceğim çünkü alt kalemlerine bakmak lazım hammadde olabilir yolda olan sipariş vs. olabilir ama genel görünüm olumlu

Duran varlıklar da Maddi duran varlıkları istikrarlı şekilde artırıyor maddi olmayan duran varlıklarda ufak artışlar var genel olarak olumlu

Evet geldik Bilanço da Varlıklar Tablosuna
Göze çarpan dönemsel hareketleri işaretledim

Nakit artışı %238 olumlu
Ticari alacaklar da %38 lik artış var Varlıklara kıyaslarsak önemli değil Tahsilatını yapabiliyor şirket Alacak ve borç devir hızı hızlanmış zaten

Stoklarda %147 artış var toplam dönen varlıklara oranı normal düşük olumlu

Peşin ödenmiş giderler de %269 artış var bu olumsuz aslında ama çok ta önemli değil

Toplam dönen varlık artışı %127 olumlu

Duran varlıklar da
Ticari alacalar %39 artmış olumsuz


Maddi duran varlıklar %31 artmış olumlu


Maddi olmayan duran varlıklar %34 artmış olumlu


Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar %100 artmış olumlu

Toplam Duran varlıklar %50 artmış

Toplam varlıklar %92 artmış olumlu

Evet şimdi Bilançonun Pasif kısmına kaynak kısmına bakalım


Şirket borçlarını yeni dönemde dengelemiş


Özkaynak oranını %30’dan %38’e çıkartmış


Toplam uzun vadeli yük.%7’den %25′ çıkartmış


Toplam kısa vadeli yük.%63’den %37’e düşmüş

Olumlu bir görünüm

Toplam borç grafiği
Kısa vadeli borç 5.9 milyar


Uzun vadeli borç 700 milyon


Toplam borç 6.6 milyar

Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar 3.1 milyar


Finansal borçlar 2.3 milyar


Borç karşılıkları 43 milyon .

Genel görünüm şirket agresif büyüdüğü için borçlanıyor borçlanma kısmında Ticari borcun fazla olması olumlu Finansman maliyetini düşürüyor Finansal borç az olsa daha iyi

Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borç 610 milyon


Ticari borç 0


Uzun vadeli karşılıklar 59 milyon

Bilançoda yukarı da bahsettiğim kalemleri işaretledim


Finansal ve Ticari borçlarda bir önceki döneme göre ciddi artışlar var .

Toplam kısa vadeli yükümlülükler

Uzun vadeli borçlanmalar da bir önceki döneme göre düşüş
Toplam yükümlülükler de artış

Özkaynak değişim tablosu hareketleri

Toplam kaynaklar 9.4 milyar

Özkaynaklar 2.8 milyar

Ana ortaklığa ait özkaynaklar 2.8 milyar

Gelir Tablosu ile devam ediyoruz

Ciro/ satışlar/ hasılat kalemi %103 artmış olumlu

Satışların maliyeti %107 artmış cirodan fazla olması olumsuz

Brüt kâr %90artmış(satışların maliyeti artışı etkilemiş )

Genel yönetim giderleri %51 artmış

Pazarlama giderleri %74 artmış

Genel yönetim giderlerinin enflasyona göre az artması olumlu ENAG’A göre gerçek enf. %82 idi

AR-GE harcamaları %34 artmış


FAVÖK %85 olumlu


Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler %232


Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler %379


(Dipnotlar da Bu iki kalem incelenmeli )

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) %51 artmış.

Esas Faaliyetlerden Diğer giderler, Esas faaliyet karını
eritmiş

Yatırım faaliyetlerinden gelirler %511 artmış ama görece küçük miktarlar olduğu için çok önemli değil

Finansman geliri gideri öncesi faaliyet kârı %59 artmış

Finansman gelirleri %207 artmış ( yani şirket finansal borç girişi yapmış ) olumsuz bir durum ama Faaliyet raporlarında bakmak lazım yatırım amaçlı kullandığını düşünüyorum pozitif bakıyorum o yüzden

Finansman giderleri %80 artmış (Finansal borcunu ödemiş olumlu )

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı %130 artmış
Geçen dönem ki Finansman gelir gideri arasında ki baz etkisinden dolayı Sürdürülen faaliyetler vergi önce karı %130 artmış görünüyor
Yani benim anladığım şirket geçen dönem borcuna oranla finansman gelir kullanmadığı için baz etkisi oluşmuş

Vergi öncesi kâr %130 yüksek çıkıyor, yani bu Esas Faaliyetten kaynaklanan bir kâr değil Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri %167 artmış geçen dönem eksi olan vergi gideri artıya dönmüş olumlu geçmiş dönemden vergi alacağı varmış demek ki

Dönem Vergi (Gideri) Geliri %9 azalmış olumlu

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri %383 artmış olumlu

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
%165 artmış

Dönem kârı 1.167.208TL olarak gerçekleşmiş

Yani dönem kârını arttıran kalemler;

Vergi gelirleri artışı.

Geçmiş dönem de Finansman giderine göre az finansman gelirinin az olması ve bu dönem Finansman gelirinin çok olması dönem kârını Yüksek çıkarıyor


Esas faaliyet kâr artışı %51


Dönem kâr artışı %165(önemli)

Evet konsolide Gelir Tablosuna baktık şimdi çeyrekliğe bakmaya gerek yok diye düşünüyorum ve

Nakit Akım (Akış) Tablosuna geçiyorum

İşletme faaliyetlerinden Nakit akışları pozitif olumlu
+2.910.752

İşletme faaliyetlerinden nakit akışlarının alt kalemlerine baktığımda
Stoklar için 926 milyon çıkış olmuş. Finansal raporda Stoklar kaleminin alt kalemlerine ayrıntılı detaylara bakacağız ham madde alımından kaynaklı ise olumlu bir durum

Ticari alacaklardan 1.766.103 giriş olmuş şirket alacaklarını tahsil etmiş olumlu

Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları -550.069 Negatif bu durumu olumlu karşılıyoruz.

Bu kalemin önemli alt kalemleri olan CAPEX harcamalarına bakalım

Yatırım faaliyetlerinden nakit akışlarının alt kalemleri

Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından
+129.224 nakit girişi olmuş

Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklı
-601.714 Nakit çıkışı olmuş (olumlu şirket yatırım yapıyor)

Nakit avans yada borç çıkışı olmuş -114.597 bunu dipnotlar da incelemeliyiz çünkü ciddi bir meblağ

Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -460.382 negatif bu durumu olumlu karşılıyoruz

Başarılı ve olgun şirketlerden beklediğimiz
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları+
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları –
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları-
Bu yüzden olumlu

Finansman nakit akışı alt kalemlerine baktığımız da

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 556.551 (şirket borç almış )

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -710.889 (şirket borç ödemiş)

Diğer alt kalemler ile devam edelim

Kira ödemesi – 11 milyon çıkış olmuş


işletmenin kendi pay veya özkaynak satışı 18 milyon giriş olmuş


Temettü ödemesi -281 milyon


Ödenen faiz -77 milyon


Alınan faiz 46 milyon

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) + 1.900.301 pozitif olumlu

Yani şirket döviz bozmadan önce 1milyar 900 milyonTL nakit üretmiş

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi +30.068
pozitif olumlu

Yani şirketin dövizlerini bozduğu zaman 30milyon katkısı olmuş nakit ve nakit benzerlerine olumlu

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) +1.930.369 pozitif olumlu

Yani şirket 2021 dönemi, 1 yıl içinde
1 milyar 930 milyon 369 bin TL Kullanıma açık Serbest Nakit Akışı üretmiş çok güzel ve olumlu

(Burada Ticari alacak tahsilatının etkisi büyük )

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ: 904.990 TL

Yani şirketin 2021 dönemine girerken kasasında 904 milyon nakit varmış 2021 döneminde ki ürettiği 1.9 milyarı eklediğimiz de

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
+2.835.359 bunu buluyoruz pozitif olumlu

Yani şirketin kasasında 2021 son dönemi itibariyle
2 milyar 835 milyon 359 bin tl nakit bulunuyor şirketin finansalları gayet sağlıklı ve olumlu

Buraya kadar şirketin finansallarını inceledik buradan sonra faaliyet raporları ve finansal raporlar ve şirket sunumları gibi konuları inceleyeceğiz

2021 yıllık Faaliyet raporu ile devam ediyoruz;

İlk soğutma kulesi montajı 1968

Dünyanın en büyük Akrilik elyaf üreticisi, 5 kıta da 50’den fazla ülkeye ihracat pazarıyla şirketin mallarını satabilmesi ve sektöründe lider olması çok olumlu

(Yönetim kurulu başkanı mesajında önemli bölümleri kalın harflerle belirttim)

Yönetim kurulu başkanı mesajı

Değerli Paydaşlarımız,
2020 yılında baş gösteren ve dünyanın geri kalanıyla beraber ülkemizde de ekonomik
dengelerin değişmesine yol açan pandeminin artçıları nedeniyle yeni deneyimlerin
yaşandığı zorlu bir seneyi tamamladık. Durgun bir seyirde gerileme eğilimi gösteren
ülke ekonomisi, yıl içinde dikkate değer toparlanma belirtileri gösterdi. Küresel
salgının etkilerini sınırlı tutabilmek adına başvurulan sosyoekonomik önlemler 2021
yılında da devam etmesine rağmen belirsizlikler de devam etti.
Pandemi süresince küresel ve ulusal düzeyde yaşadığımız en olumlu gelişme ise
yeşil dönüşüme ilişkin gündemin uluslararası yatırımların seyri ve gelişimi üzerinde
önem kazanmış olması. Pandemiden çıkışta ve iklim değişikliği ile mücadelede, tüm
küresel aktörlerin başarının temeli için uluslararası iş birliğinde hemfikir olduklarına
tanıklık ediyoruz. Bu bağlamda Glasgow’daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Konferansı’nda alınan kararlar ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki Fit For
55 taslak paketi umut verici nitelikte. Yine aynı süreçte Paris İklim Anlaşması’nı
onaylayan ülkemiz, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem
Planı’nı yayınlayarak değerli bir adım attı. Ayrıca Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu
kurularak iklim değişikliği ile mücadele çerçevesindeki hedeflere ulaşmak için gerekli
eylemler de açıklandı.
2 senelik bu dönem aynı zamanda, şirketlerin böylesi şok dalgalarını ancak dinamik
yapılanma ve güçlü kurumsal yönetim kültürü ile atlatabileceklerini gösterdi. Aksa
Akrilik olarak, 50. Üretim yılımızda sahip olduğumuz kurumsal yönetim anlayışı
ve dinamik organizasyonel yapımız sayesinde zorlu şartlara rağmen 2021’de
de yükselen performansımızı sürdürdük. Benimsediğimiz sürdürülebilir ve kârlı
büyüme yaklaşımı ile hissedarlarımız ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı her
zaman önceliğimizde tutuyoruz. Bu doğrultuda enerji ve ham madde verimliliğine
odaklanıyor, aynı zamanda çevresel etkimizi azaltmak üzere çalışıyoruz. Bütün bu
çalışmalarımızı gerçekleştirirken dijitalleşme, inovasyon ve Ar-Ge’nin gücünden
yararlanıyoruz.
Entegre yönetim yaklaşımıyla 2021 yılında stratejik hedeflerimizi başarıyla yakalarken
finansal ve operasyonel performansımız ile de sonuçlarımızı destekledik. Dünyanın
en büyük, Türkiye’nin ise tek akrilik elyaf üreticisi olarak enerji verimliliği, su yönetimi,
döngüsel ekonomi, sağlık ve güvenlik başlıklarına hizmet eden sürdürülebilirlik
projelerine 2021’de 38,5 milyon dolar yatırım yaptık. Şirketimiz, bu dönemde iç
piyasada pazar payını arttırmayı başarıp yüzde 78 seviyelerine gelmiş ve global
liderliğini de yüzde 24’lük pazar payı ile korumayı başardı.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkeleri baz alınarak yapılan ve Borsa
İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan 52 şirketi kapsayan çalışmada da
ikinci sırada yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Şirket hisse değerimiz ise 2021’in başından yıl sonuna yüzde 150’ye yakın artış
gösterdi ve sene sonu itibarıyla 11,1 milyar TL’ye ulaştı. Uzun yıllardır kazancımızı hissedarlarımızla paylaşma politikamız neticesinde 2021 karımızdan hisse başına 1,85 TL
brüt kâr teklifi ile toplamda 600 milyon TL’ye varan kâr payı ödemesini genel kurulumuzda
yatırımcılarımızın onayına sunacağız.
Şirket’imizin DowChemical ile ortaklık yürüttüğü DowAksa karbon elyaf üretim şirketimiz
de 2021 yılını yüksek ciro ve karlılıkla tamamlayarak karlılığımıza katkıda bulundu. Bununla
birlikte, 3. Etap ile kapasitesini %50 artıracak Şirketimiz 2021 yılında gerekli fizibilite
çalışmaları yanı sıra gerekli finansman işlemlerini tamamlamıştır. Yeni yatırımların da
katkısıyla gelecekte DowAksa karbon elyaf endüstrisinin en büyük oyuncuları arasına
girecektir.
2004’ten beri sürdürülebilirlik raporu yayınlayan ve 2018’den bu yana Borsa İstanbul
sürdürülebilirlik endeksinde işlem gören Aksa Akrilik, 2021’de üçüncüsü
yayınlanan Entegre
Faaliyet Raporu ile Çevre, Sosyal ve Yönetsel (ÇSY) konularda yıl içinde gerçekleştirdiklerini
tüm paydaşlarına şeffaflıkla duyuruyor. Doğaya saygı ilkesi ve sosyal sorumluluk duygusuyla
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın 2022’de de Türkiye ve dünya ekonomisine değer
katacağına inanıyorum.

Her zaman büyük bir özveriyle çalışan Aksa Ailesi’ne, bizleri her koşulda destekleyen
hissedarlarımıza, müşterilerimize, finansörlerimize ve tüm paydaşlarımıza en içten
teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla,
Raif Ali Dinçkök
Yönetim Kurulu Başkanı

(Genel müdür mesajında önemli gördüğüm yerleri kalın harflerle belirttim)

Genel müdür mesajı;

Değerli Hissedarlarımız,
Aksa Akrilik olarak sosyal, ekonomik ve çevresel etki alanlarında tüm paydaşlarımız
için sürdürülebilir pozitif değerler yaratma ve bu değerleri yarınlara taşıma
taahhüdümüz doğrultusunda, bu raporlama yılına ait başarıyla tamamladığımız
çalışmalarımızı sizlerle paylaşmanın haklı gururu içindeyiz.
Ülkemizin tek, dünyanınsa lider akrilik elyaf üreticisi olarak, üretime başlayalı
tam 50 yılı geride bıraktık. Yalova’daki 600 bin metrekarelik tesislerimizde, günde
yaklaşık 950 ton, senedeyse 330 bin tona yakın üretim kapasitesiyle var gücümüzle
çalışıyoruz. Bin 300’den fazla çalışanımızla dünya akrilik elyaf üretiminin tam dörtte
birini tek başımıza gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de %70, global pazarda ise yüzde 24’lük
payımızla, dünya liderliği bayrağını taşımaktan gurur duyuyoruz.
Pandemi etkilerinin hissedildiği 2021 yılında ülkemize, ekonomimize,
hissedarlarımıza, kısacası tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir pozitif değer yaratma
anlayışıyla hedeflerimize doğru kararlı adımlarla ilerledik. 50. yaşımızı kutladığımız bu
anlamlı senede finansal performansımızı daha da iyi bir noktaya taşımayı başardık.
İkinci yılını tamamladığımız pandeminin, emtia fiyatlarında ve dünya genelinde
enflasyon artışına neden olması, bilindiği üzere Türkiye’yi de doğrudan etkiledi.
Ülkemiz ekonomisindeki yavaşlama bazı sektörlerdeki ivmeyi azaltsa da, başta tekstil
olmak üzere sanayi sektörü için olumlu bir yılı geride bıraktık. Çevik ve dinamik
yapılara sahip şirketler, bu zorlu süreç esnasında avantajlarını korumayı bildi
. Aksa
Akrilik olarak, salgının ilk gününden itibaren benimsediğimiz sağlık önlemlerini
eksiksizce uygulamaya devam ederek, Kovid-19 Güvenli Üretim Belgemiz ile
faaliyetlerimizi aralıksız sürdürdük.
Günlük alışkanlıklarımızı ve iş yapış biçimlerimizi bir kenara koyduğumuz, sağlığı tek
önceliğimiz belirlediğimiz bir dönem geçirdik. Aşı çalışmalarının başarılı bir şekilde
ilerlemesi 2021 yılına daha umutlu bir şekilde başlamamızı sağlamıştı.
Mayıs ayı itibarıyla salgın kaynaklı arz problemlerinin giderilmesi ve ham maddedeki
fiyat artışlarının durması, pozitif bir görünüm ortaya çıkardı. Diğer yandan, navlun
fiyatlarındaki büyük artışın sağladığı avantajla Aksa’nın bölgesel talepleri de korundu.
Alt sektörlerden özellikle trikoda, Çin’in ağırlığının azalması ülkemizin ihracat pazarını
büyüttü. Enflasyon sebebiyle iç pazarda talep azalsa da ihracat sayesinde 2022 için
beklentilerin iyimser olduğunu söyleyebiliriz.
Bu yıl, hasılatımız, geçtiğimiz senenin iki katını aşarak 8,3 milyar TL seviyesine
yükseldi. Şirketimiz, rekabetçi üstünlüğü ve yüksek kapasite kullanım oranı ile
hasılatındaki artışı operasyonel kârlılığına yansıtmayı başardı. Faiz, Amortisman, Vergi
Öncesi Kâr (FAVÖK) tutarına baktığımızda ise, 2020’ye oranla %85 artışla 1,7 milyar
TL’ye yükselen bir kârlılık ile yılı tamamladığımızı görüyoruz.
Diğer taraftan, tüm operasyonlarımızı ülkemiz ve topluma karşı sorumluluklarımızın
daima bilincinde olarak yürütmeye devam ettik.

İklim değişiklikleri ve doğal kaynaklarda azalma gibi küresel risklerin etkisini en aza
indirebilmek amacıyla, yatırımlarımızı, verimli üretim teknolojileri ve çevresel etkisi düşük
ürün tasarımları odağında gerçekleştirdik. 2021’de, Ar-Ge proje yatırımlarımız 4,9 milyon
dolar, çevresel yatırımlarımız ise 2,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk etabını 14 milyon
dolar harcama ile geçtiğimiz sene sonunda devreye aldığımız ve toplamda 27,5 milyon
dolara mal olacak Aksafil İplik tesisimiz, konvansiyonel iplik eğirme yöntemlerine göre %30
daha az enerji tüketimi ile piyasada dikkatleri çeken bir teknoloji yatırımı oldu. Yıl içinde
lansmanını yaptığımız, özel boyama teknolojili Ecodye markalı ürünümüz, geleneksel
boyama yöntemlerine göre %93’e kadar daha az su tüketimi ile beğeni topladı. Proses
atıklarımızı değerlendirerek ürettiğimiz geri dönüştürülmüş akrilik elyaf markamız Acrycycle,
bu sene de Textile Exchange’in Tercih Edilen Elyaf Materyalleri (Preffered Fiber Material

 • PFM) listesindeki yerini korudu. Gönüllülük esasıyla hazırladığımız CDP Su Programı
  raporumuzun A- olan skoru ile 2021’de de Türkiye Su Liderleri arasında yer aldık.
  Çalışanlarımızın %80 katılımı ile gerçekleşen Güven Endeksi anketi sonucunda, yüksek güven
  kültürüne sahip iş yeri kriterlerini sağlayarak “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” kategorisinde,
  Great Place to Work® Sertifikalı Şirket unvanını aldık. Kadın istihdamını artırma hedefimiz
  kapsamında kadın çalışan sayımızı %11 artırdık. 2022 yılında bu oranı %25’ler seviyesine
  ulaştırmayı amaçlıyoruz.
  Gerek ekonomik, gerekse çevresel alanlarda siz değerli paydaşlarımıza karşı
  sorumluluklarımızın her zaman bilincindeyiz. Türkiye’ye ihracat, üretim, inovasyon ve
  istihdam gibi alanlarda örnek katkılar sunduğumuz, başarılarla dolu 50 yılımızın mirasıyla,
  her zamankinden daha heyecanlıyız.
  Lideri olduğumuz sektörde; yenilikçi çözümlerimizle pozitif değişime öncülük etmeye;
  günümüze olduğu kadar yarınlara da değer katmaya devam edeceğiz.

  Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımız ve hissedarlarımıza, eşsiz destek ve katkıları
  için teşekkür ediyoruz.
  Saygılarımla,
  Cengiz Taş
  Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Fabrika inşaatının başlangıcı 1969

Aksa Akrilik hakkında

Dünyanın en büyük, Türkiye’nin ise tek akrilik elyaf üreticisi, yurtiçinde tekel konumda olması ve yurtdışında beş kıtada elliden fazla ülkeye ihracat ve 400’e müşterisiyle ürettiği ürünleri fiyatlandırması ve satabilmesi bakımından çok olumlu

Türkiye’nin tek, dünyanın en büyün elyaf üreticisi

Kilometre taşları

1968 Aksa, Türkiye’nin akrilik elyaf ihtiyacını karşılamak üzere kuruldu

1971 Yalova’da kurulan fabrika, 5.000 ton/yıl kapasite ile kesik elyaf ve tops üretmek
üzere devreye alındı.


1976 Üretim kapasitesi 35.000 ton/yıl’a çıkartıldı. Bunun yanı sıra kendi elektriğini
üretecek iki adet buhar türbini kuruldu.


1977 Şirket, AKSA® ürünüyle ilk defa dış pazarlara açıldı ve ilk ihracatını İtalya’ya
gerçekleştirdi.

1985 Jel boyama teknolojisi geliştirildi ve renkli tov üretimine başlandı.


1986 Akrilik elyaf üretim kapasitesi 116.000 ton/yıl’a ulaştı.

1991 Türkiye’de ilk CCE buhar üretimi gerçekleştirildi.


1997 Akrilik elyaf üretiminde 190.000 ton/yıl kapasiteye ulaşıldı

2000 Dış mekânlarda kullanılmak üzere outdoor tipi elyaf üretimi başladı.
Aksa, atık su arıtmada en ileri teknoloji olan Deep Tank sistemiyle biyolojik arıtmaya
geçerek Türkiye’de bir ilke imza attı.


2007 Akrilik elyaf üretim kapasitesi 308.000 ton/yıl’a ulaştı.


2009 Aksa, 1.500 ton/yıl kapasiteli karbon elyaf üretim hattını devreye alarak sektöre
hammadde sağlayan ilk Türk şirketi oldu. Bu üretim hattıyla Aksa, dünya karbon elyaf
üreticileri arasında 9. sırada yerini aldı.

2012 Karbon elyaf iş birimi kısmi bölünme yoluyla münferit bir şirket haline geldi ve
Aksa’nın %100 oranında bağlı ortaklığı olarak Aksa Karbon Elyaf San. A.Ş. adı altında
teşkilatlandı. 29 Haziran 2012 tarihinde Aksa ile DowEurope’un %50-%50 oranında ortak
olduğu DowAksa Ltd. kuruldu.


2013 Aksa, Ak-Tops Tekstil Sanayi A.Ş.’yi devraldı.
Kendi teknolojisiyle pilot ölçekte pigment boyalı akrilik filament iplik üretimini
gerçekleştirdi.


2014 BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil oldu.

Turquality programına dahil oldu.


2015 Aksa’nın 308.000 ton/yıl olan üretim kapasitesi son dönem modernizasyon ve
verimlilik proje ve yatırımları sonrasında 315.000 ton/yıl’a ulaştı.


2016 50 yıla yakın tecrübesi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla dünyanın lider akrilik elyaf
üreticisi olan Aksa, hayatın her alanına dokunan dört yeni markasını müşterileriyle
buluşturdu.


2017 Aksa Akrilik, JCR Eurasia Rating tarafından yapılan derecelendirmede, yüksek
düzeyde yatırım yapılabilir kategorisindeki şirketler arasındaki yerini aldı.
AR-Ge merkezi kuruldu.


2018 Kurulduğu günden bu yana tüm faaliyetlerini kaynakların verimli kullanımı ve çevreye
saygılı olma ilkesiyle hayata geçiren Aksa Akrilik, 50 şirketin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi’ne dahil oldu.


2019 Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) tarafından kimya sanayiinin gelişimine
50 yılı aşkın süredir hizmet veren firmalar arasında gösterilerek “50. Yıl” plaketiyle
ödüllendirildi.

2020 Şirket’in ödenmiş sermayesi 185 Milyon TL’den 323,75 Milyon TL’ye yükseldi.
Sürdürülebilirlik alanında dünyanın en büyük inisiyatifi Global Compact üyesi olan Aksa
Akrilik’in ilk Entegre Raporu kamuoyuyla paylaşıldı

2021 Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde air jet iplik eğirme
teknolojisiyle kısa elyaftan iplik üretim tesisi tamamen devreye alındı. AksaFil markasıyla
satışa sunulan ürünümüz, akrilik iplik sektörüde, Dünya’da ilk kez uygulanan bir
teknolojiye sahiptir.
Aksa Akrilik, yüksek teknoloji ürünü üç adet markasını daha dünyaya duyurdu

Şirketin hakim ve kurucu ortağı Akkök holding tarihi kuruluşu ve faaliyetleri

1974 ilk kapasite artışı

2021 Yılı Faaliyetleri

Pazarlama ve satış

2021 yılı başlarken, bir yandan 2020 yılının son çeyreğinde,
Dünya talebinin yükselme trendi ile artan emtia fiyatları talebi
körüklemekte, bir yandan da artan vakalar ve ülkelerin covid
sebepli kapanma tercihleri birçok soru işaretlerini beraberinde
getirmekteydi. 2021 yılının ilk çeyreğinde genel fiyatlarda artış
trendine ek olarak elyafın hammaddesi Akrilonitril (ACN)’in bizim
coğrafyamızda yaşanan arz problemi, hammadde fiyatlarının aynı
hızla artmaya devam etmesine yol açmıştır. Arzın normalleşmesi
ve fiyat artışının kesilmesi sonucunda Mayıs ayı itibari ile talep
normalleşmeye başlamıştır. Tüm Dünya’da yaşanan navlun
fiyatlarındaki büyük artış nedeniyle Uzak Doğu’lu firmaların fiyatları
ve termin süreleri olumsuz etkilenmiş, bunun sonucu olarak
Şirketimize bölgesel talep azalmadan devam etmiştir. Bu dönemde
ayrıca Aksa’nın Avrupa’da faaliyet gösteren en büyük rakibi, bir
önceki yıla başlayan konkordato sürecinin sonucunda faaliyetlerini
tamamen durdurma kararı almıştır. Yılın ikinci yarısında navlun
fiyatlarının yüksek devam etmesi ve Ekim ayı sonu itibari ile
Avrupalı rakibin üretimi durdurması, Aksa’nın yakın pazarlarında
olan talebin büyük ağırlığını elde etmesine yol açmıştır. Hammadde
arzının da normalleşmesi ile birlikte üretim kapasiteleri en yüksek
noktaya erişmiştir. 2022 yılı için de beklentiler olumlu yöndedir.
Bunun için başlıca sebepler, Avrupa’da Akrilik Elyaf arzının düşmesi,
Uzak Doğu’lu rakiplerin navlun problemleri, Türkiye Tekstil
ihracatında devam eden olumlu hava ve yakın pazarlarda da covid
sonrası normalleşme çabaları ile artan talep gösterilebilir.
Alt sektörlere bakıldığı zaman; triko sektörü 2020 yılında yaşadığı
kapasite kaybını 2021 yılında telafi etmiş, özellikle Avrupalı
perakendecilerin Çin alımlarını azaltmaları Türkiye’nin triko ihracat
pazarını ve talebini büyütmüştür. 2020 yılının kazananı olan
internet satışları 2021 yılında da hızla devam etmiştir. Fakat çok
kan kaybeden mağaza satışları da covid kaynaklı kapanmaların
azalması ile toparlanma sürecine girmiştir. Türkiye’nin alt yapı,
makine parkuru ve coğrafi avantajının yanısıra, fiyatlama avantajı ile
2022 yılı için triko sektörünün ihracat kaynaklı canlılığını sürdürmesi
beklenmektedir. İç piyasada enflasyon etkisi ile talebin azalması
söz konusu olabilir, ancak ihracat artışının bu kaybı telafi etmesi
mümkündür.

Halı sektöründe ise, 2020 yılında ihracat kaynaklı çok canlı geçmiş
ancak, kapanmaların azalması ile ev tekstiline talebin yavaşlaması
ve arzın da doyması sonucunda, 2021’de azalan kapasiteler ile
üretim devam etmiştir. Akrilik Elyaf özelinde ise, fiyatların alternatif
elyaflara kıyasla pahalı olması akrilik halıların düşen talepten
daha fazla etkilenmesine yol açmıştır. 2022 yılı için Akrilik Halı
piyasasında iç talebin artması beklenmemekte, kısıtlı ihracat
Pazar talebinin mevcut kapasiteleri dolduramaması ihtimali
belirmektedir.
Akrilik Elyaf açısından 2020 yılının yıldız alt sektörü el örgüsü
olmuştu. Kapanmaların azaldığı, insanların dışarıda daha fazla
zaman geçirmeye başladığı 2021 yılında el örgüsü sektöründe
de talepte azalma görülmüştür. Fakat zincirdeki stok miktarların
normalin çok altında olması ve ihtiyaçtan daha çok hobi amaçlı
kullanıma dönen el örgüde, talep devam etmiştir. 2020 yılında
tavan yapan talep seviyesini tekrar yakalaması muhtemel olmasa
da 2022’de el örgüsünde canlılığın ihracat pazarlarına yönelik
sürmesi beklenmektedir. İç piyasada ise enflasyon kaynaklı talep
daralması mutlaka el örgü sektörünü de olumsuz etkileyecektir.
Ana hammaddemiz olan ACN’de ise yılın ilk çeyreğinde, üretim
kaynaklı sıkıntılara, ABD’de yaşanan kötü hava şartları da eklenince,
ciddi arz problemleri yaşanmıştır. Bu durum Mayıs ayına kadar
yükselen fiyatlara ve tedarik sıkıntılarına yol açmıştır. Yılın ikinci
yarısında, Avrupa’da özellikle otomotiv sektöründe düşük kapasite
kullanımı ve ACN’in en büyük tüketicisi ABS endüstrisi kaynaklı
talep düşüşü yaşanmıştır. Buna Akrilik Elyafta, Avrupa’daki en
büyük rakibin üretimi durdurması da eklenince yıl sonu itibari
ile hammadde stok seviyeleri yükselişe geçmiştir. 2022 yılında
hammadde tarafında arz kaynaklı bir problem beklenmemektedir.
2021 yılında hedeflendiği üzere, AKSA markalarının son
kullanıcılara ulaşımı artış göstermiştir. Dagi firması ve “Everfresh”
markamızla olan işbirliğimize ek olarak, LCW, Brandroom ve Koton
raflarında Acrycycle ürünümüz etiketli olarak yer almıştır. Büyük
ilgiyle karşılanan ürünler yıl sonu gelmeden tükenmiştir. Acryluna
markamızın alt markası, hayvan dostu ürünümüz Innofleece’in
lansmanı yapılmış, PETA Vegan onayı alınmıştır. Innofleece, farklı

değer zinciri paydaşları tarafından büyük beğeni ile karşılanmış,
koleksiyonlara girmiştir.
Acrycycle hacimli satışa dönmüş, hızlı bir artış yakalamıştır.
Everfresh markamızın ürün gamı genişletilmiştir. Ev tekstili
(battaniye, nevresim ve havlu) ve çorap sektörlerinde işbirlikleri
geliştirilmiş, hazırlanan ürünler perakendeci müşterilere
sunulmuştur. İletişim amaçlı olarak Acryluna ve Acycycle web
siteleri aktifleştirilmiş, düzenli newsletter iletişimi gerçekleştirilmiş,
AKSA’daki gelişmelerin müşterilerimiz ile paylaşıldığı alanımız
Fiberpost hayata geçirilmiştir. Acrycycle markamız ve Hatice Gökçe
işbirliği ile sürdürülebilir koleksiyon hazırlanmış, İstanbul Moda
Haftası’nda lansmanı yapılmıştır.
Acrysole markası ile hizmet verdiğimiz dış mekan elyaflarında
pandemi sonrasında yaşanan yoğun talep 2021 yılında da devam
etmiştir. Geçmiş yıllarda ürünler özellikle kumaş üreticileri
markalarının bilinirliği nedeni ile talep görürken, ürün özelliklerinin
daha net alaşılmaya başlanması, temizlenebilir ve uzun ömürlü
olması özellikle iç mekan döşemelik kumaş sektöründe kullanımını
artırmıştır. Buna bağlı bağlı olarak, müşterimiz gerek tezgah, gerek
apreleme ve gerekse iplik tesisi yatırımı yaparak gelecek yıllar için
kapasitelerini artırmaktadırlar. Elyaf üretim makinalarında gerekli
düzenlemeler yapılarak artan talep zamanında karşılanabilmiştir.
Acrylusion markası ile hizmet veren filament ürünümüz, halı
sektöründe özellikle Amerika halı sektörünün zincir mağazalarında
denemelere devam etmekte olup sektör için filament ve vortex
iplik kombinasyonu kullanılarak farklı dizaynlar ile yeni zincir
mağazalar hedeflenmektedir.
Armora markası ile 2018 yılından bu yana gerçekleştirilen pazar
geliştirme çalıştırmaları sonrasında, 2021 yılında, tam kapasiteye
yakın çalışılmıştır. Yenilikçi ürün yelpazesi sayesinde hizmet verilen
uygulama alanlarında oldukça olumlu geri bildirimler alınmaktadır.
2022 yılında da mevcut kapasitenin üzerinde talep beklenmekle
birlikte kritik hammaddelerdeki tedarik aksaklıkları nedeniyle
temkinli bir yıl öngörülmektedir.

Acrybella markası ile hizmet verdiğimiz sentetik saç ürünümüzde
2021 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık iki kat satış miktarına
ulaşılmıştır. Artan talebin karşılanabilmesi için elyaf üretim
ve sonraki işlemlerde ilave yatırımlar yapılarak kapasite
artışı gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında yüksek bir büyüme
hedeflenmektedir
.
Acryterna markamızın altında bulunan ürünlerden ilki olan
homopolimer akrilik elyaf, filtrasyon sektörüne hizmet veren
ve yıllar içinde pazar payında kayda değer artış ya da düşüşler
gözlenmeyen bir üründür. Ancak 2022 yılında rakip üreticilerde
yaşanması beklenen kapasite ve maliyet kaynaklı tedarik sıkıntısı
sonrası satış miktarının arttırılması hedeflenmektedir. 2021 yılı
içinde gerçekleştirilen polimerizasyon kapasite artışı bu hedefe
hizmet edecektir. Bu marka altındaki diğer ürün flok elyafta ise
en yaygın kullanım alanı araba aküleridir. Otomotiv sektöründe
yaşanan global kriz bu ürün için belirsizlik oluşturmaktadır.

Fuar Katılımları
2020 yılında hayatımıza giren Pandemi, fuar organizasyonları
alanındaki etkilerini 2021 yılında da devam ettirmekle beraber
yeni gelişmeleri ve uygulamaları da beraberinde getirdi. Mevcut
durum içerisinde yoğun olarak gerçekleştirilmeye başlanan online
fuarların yanı sıra çeşitli uluslararası fuar organizatörleri aşı ve PCR
testi gibi çeşitli şartlarla fiziki fuarlar için kapılarını yeniden açtı.
Aksa Akrilik, 2021 yılında biri online diğeri de fiziksel katılımlı olmak
üzere iki fuarda yer aldı.
Yılın katılım gösterilen ilk fuarı 26-28 Mart tarihleri arasında online
olarak gerçekleştirilen ve oldukça ilgili gören H+H Cologne’ydi.
Dünyanın en büyük ve katılımcısı en yüksek el örgü ve hobi
fuarlarından biri olan H+H Cologne’de sergilenen Acryluna,
Acrycycle, Everfresh ve Pillout markalarımıza dair merak edilen
soruları cevaplayan satış ve pazarlama ekibimiz, mevcut ve
potansiyel müşterilerle de pek çok toplantı gerçekleştirdi.
2021’in fiziksel olarak katılım gösterdiğimiz fuarı, Almanya’nın
Düsseldorf şehrinde gerçekleştirilen, A+A 2021 İş Sağlığı ve
Güvenliği Fuarı’ydı. Sunduğu kalıcı “güç tutuşma” özelliği,
mükemmel dayanıklılığı ve kullanım konforuyla modakrilik elyafımız
Armora’nın sergilendiği fuarda, sektöre dair en son gelişmelerin ve
ürünlerin paylaşıldığı, çeşitli toplantılara ve iş güvenliğine dair pek
çok konu yer buldu. Fuarda güç tutuşur elyafımız Armora ve onunla
üretilen kıyafetler hakkında pek çok bilgilendirme yapıldı.

Yatırım ve Tedarik Zinciri
2021 yılı tüm dünyada tedarik zincirleri açısından çok zor bir yıl
olmuştur. Şirketimiz hammadde tedariğinde yılın başında bir
miktar zorlansa da yılın geri kalanında tedariğini talebe uygun
olarak gerçekleştirebilmiştir. Bu yıl aynı zamanda kritik yatırımların
tamamlanıp devreye alındığı bir yıl olmuştur. Devreye alınan
projelerin toplam bedeli; 71 milyon ABD Doları seviyesindedir.
Sürdürülebilirliğin temel ilkelerinden geri kazanım teknolojilerine
2021 yılında ciddi miktarda yatırım yapılmıştır. 30 milyon dolar
yatırım bedeli ile son teknoloji kullanılarak tasarlanan, üretim
süreçlerindeki su ve karbon ayak izini düşürecek olan 605 solvent
tesisi devreye alınmıştır. Bu tesiste kaydedilen solvent geri kazanım
oranı %99 ile endüstri standartlarının yeni rekorunu kırmıştır. Yılın
son aylarında, Akrilik elyafın geri kazanımı için 11 milyon dolarlık
yatırım harcaması yapılmıştır. Bu tesis ile müşterilerden geri alınan,
üretim sırasında deşe olarak çıkan tüm atık ürünler %100 geri
kazanılarak sürdürülebilirliğe çok önemli bir katkı sağlanmaktadır.
Santral baca filtrelerinin kritik hammaddesi olan Acryterna,
AKSA’nın sürdürülebilir ve çevreci ürün portföyünde önemli bir yer
tutmaktadır. Acryterna markasının üretildiği ana polimer ünitesinde
modernizasyon ve kapasite artışı yapılarak 2021 yılında devreye
alınmıştır. 6 milyon dolar harcanarak ünite kapasitesi 10.000 ton’a
çıkarılmış, aynı zamanda su ve enerji tüketimi azaltılarak AKSA’nın
su ve karbon ayak izi değerlerinde iyileşme sağlanmıştır.
2021 yılı aynı zamanda Akriliğe yeni kullanım alanları kazandırmak
amacıyla downstreamde önemli yatırımların yapıldığı bir yıl
olmuştur. 12,5 milyon ABD doları bedelle günde 6 ton iplik
üretecek bir pilot iplik tesisi devreye alınmıştır. Air jet spinning
teknolojisi ile akrilik iplik yapılması hedeflenen proje başarıyla
faaliyete geçmiştir. 2022 yılında 15 milyon ABD Doları bütçe ile
projenin 2. fazının devreye alınması ve kapasitenin 20 ton/gün’e
çıkarılması planlanmaktadır.
Pandemi sonrası yaşanan büyük tedarik krizine zamanında
reaksiyon gösteren Şirketimiz, kritik hammadde lojistiğini büyük
ölçüde rahatlatmak amacıyla 5 milyon ABD Doları yatırımla
kimyasal depolama tank kapasitesini yaklaşık %65 oranında
arttırmıştır. Tüm proje son deprem yönetmeliği ve Seveso/NFPA/
API kriterlerine göre tamamlanmıştır.
Elyaf üretimin kritik süreçlerinden olan tavlama ve presleme
ünitelerinin tamamı yenilenerek devreye alınmıştır. Toplam 15
milyon doları bulan projelerle otoklavlar ve presler yenilenerek tam
otomasyon sağlanmıştır.

AKSA’nın geleceği için kritik bir Ar-Ge projesi olan Ultra Yüksek
Moleküler Ağırlıklı Polietilen Elyaf pilot üretim tesisi 3.5 milyon
ABD doları harcanarak devreye alınmıştır. Tesiste Ar-Ge ve proses
çalışmaları 2022 yılında devam edecek ve çıkacak sonuçlara göre
yeni yatırım kararı değerlendirilecektir.
Deprem bölgesinde yer alan AKSA’da tüm çalışmalar en son
deprem yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Yapılan tüm
projelerde deprem faktörü en yüksek risk olarak ele alınmakta,
tasarımlar buna göre yapılmaktadır. Mevcut binalarda son teknikler
kullanılarak güçlendirme çalışmaları devam etmektedir. 2021
yılında DowAksa ile bir mühendislik çalışması yapılarak ana polimer
binalarının “karbon elyaf” ile güçlendirilmesine karar verilmiştir.
Şirketimiz kendi iştirakinin ürettiği karbon elyafla kendi binalarını
güçlendirmeye 2022 yılında da devam edecektir.

Enerji
Kendi enerji ihtiyacını ürettiği elektrik ve proses buharı ile
karşılamakta olan şirketimiz, fazladan ürettiği elektrik ile de ülkenin
enerji ihtiyacına katkıda bulunmaktadır. 145 MW elektrik ve 1.005
ton/saat buhar üretim kapasitesine sahip olan Şirketimiz, 2021
yılında yapılan iyileştirme çalışmalarıyla tüm üreteçlerin emre
amadeliğini artırmak için gerekli projeleri sürdürmüştür.
Enerji verimliliği AKSA’nın en çok yatırım yaptığı konuların başında
gelmektedir. 2021 yılında 25 MW Skoda marka buhar türbinin
35 MW yeni bir türbinle değiştirme kararı alınmıştır. 12.5 milyon
dolarlık proje ile aynı miktar yakıtla %40 daha fazla elektrik elde
edilecektir. Ekim ayında İtalyan Franco Tosi firması ile anlaşma
imzalanmış olup projenin devreye giriş tarihi 2023 Haziran olarak
belirlenmiştir.
Üretilen elektriğin ihtiyaç olan kısmından sonra kalanının satış
ve pazarlaması konusunda fırsatlar değerlendirilmektedir. Doğal
kaynakların tüketimindeki hassasiyeti göz önüne alarak mevcut
deniz suyu ters ozmoz tesisini daha verimli kullanmak adına
ekipman yenileme çalışmaları devam etmektedir.
Faaliyetlerimizin sürdürülebilir olması için, riskleri ve fırsatları
değerlendirerek uzun vadeli hedeflerimizi bu doğrultuda
belirlemekteyiz.

Temel Göstergeler

Sürdürülebilirlik

Uzun vadeli bir yatırımcı olarak beklediğim sürdürülebilir bir iş ve yönetim

BM, 2030 yılında dünya nüfusunun 8,5 milyara ulaşacağını öngörüyor. 1 Nüfus artışı, tüketim
alışkanlıkları ve geleneksel üretim yöntemleri gibi unsurlara bağlı olarak doğal kaynaklar hızla azalıyor.
Üretim için ana kaynaklardan olan su, dünyanın birçok yerinde tükeniyor. Bağımsız araştırmalara göre,
Dünya, 2030 yılına kadar %40’lık bir küresel su açığıyla karşı karşıya kalacak. Bu durum, COVID-19 ve
iklim değişikliği gibi küresel zorluklar nedeniyle daha da kötüleşecek.2
Doğal kaynakların azalması neticesinde ham maddeye erişim, sanayi sektörleri için önemli bir konu
haline geldi. Döngüsel Ekonomi yaklaşımıyla, ham madde ve materyalleri kapalı bir döngüde tutmak;
yeni ham madde kullanımını en aza indirerek atık oluşumunu azaltmak, küresel gündeme bir cevap
olarak yerini alıyor. CGR 2021 Raporuna3
göre, döngüsel ekonomi, akıllı stratejiler ve daha az materyal
tüketimi yoluyla yeni hammadde kullanımını %28, küresel sera gazı emisyonlarını %39 azaltacak güce
sahip.
Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı (European Green Deal) 4
ile Avrupa Birliği, 2050 yılına kadar net-sıfır
karbon salım hedefine ulaşmayı taahhüt ediyor. Bu hedef sayesinde 2030 yılına kadar AB’nin karbon
emisyonlarının 1990 yılına kıyasla en az %55 azaltılması amaçlanıyor. Avrupa ile yapılan ticaret
ilişkilerini de doğrudan etkileyecek olan bu çağrı, tüm dünyayı karbonsuzlaşma eksenindeki bir büyüme
modeline teşvik ediyor.
Diğer taraftan, bulaşıcı hastalıklar, iklim değişikliği ile mücadelede başarısızlık ve insan kaynaklı çevresel
hasar, gerçekleşme olasılığı ve yaratacağı etki açısından önümüzdeki on yılın en yüksek riskleri arasında
yer alıyor. 5
Sorumlu kaynak kullanımı, enerji verimliliği ve yeni teknolojilere yatırımın küresel krizlerle mücadelede
önemli araçlar olduğunun bilincindeyiz. Küresel anlamda büyük bir dönüşümü tetikleyen teknoloji ve
dijitalleşme eğilimine yanıt vererek, değişen koşullara uyum becerimizi geliştiriyoruz. Finansal varlıklar
kadar doğal kaynaklar ve insan kaynağı gibi finansal olmayan varlıkları yönetmenin öneminin anlaşıldığı
COVİD-19 salgın döneminde güçlü entegre yönetim yaklaşımımız sayesinde risk ve fırsatlara yanıt
verdik; tüm varlıklarımızı esnek ve çevik şekilde yönettik.
Hammadde tedariki, AR-GE ve teknolojik yatırımlarla desteklenen üretim süreçleri ve ürünlerimizin
müşterilerimize ulaştırılmasını kapsayan iş modelimizle tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer
yaratma ve lideri olduğumuz sektörü yönlendirme misyonuyla iş yapıyoruz. İş modelimiz dahilinde,
en az seviyede doğal kaynak kullanımı, yeniden kazanım ve geri dönüşüm odak alanları ile çevresel
etkimizi azaltıyor; ürettiğimiz elektrik enerjisi ve proses buharı ile kendi enerji ihtiyacımızı karşılıyor,
enerji fazlasını serbest piyasaya arz ediyoruz.
Dayanıklılık, uzun ömürlülük ve geri dönüştürülmüş özellikleri taşıyan ürünlerimiz farklı sektörlerden
müşterilerimizin çevresel ve sosyal performanslarını iyileştirmelerine katkı sağlıyor. Müşterilerimizin
çözüm ortağı olarak konumlanıyoruz

Ar-Ge ve iş birliklerinin gücüyle sektörler için sürdürülebilir çözümler üretiyoruz.

Ar-Ge yatırımlarımız, nitelikli Ar-Ge çalışanlarımız ve teknolojik altyapımız sayesinde çağın
gerekliliklerine uygun, önemli küresel sorunlara çözüm getiren yenilikçi ürünler sunuyoruz. Stratejik
iş birlikleri yoluyla büyümek vizyon modelimizin temel unsurlarından olup, yeni ürün geliştirme ve
süreçlerde iyileştirme için üniversiteler ve farklı sektörlerden paydaşlarla kurulan iş birliklerinin gücüne inanıyoruz. Çevresel etkiyi azaltmak için çözümler geliştirmek üzere ortak sorumluluk alma yaklaşımı ile hareket ediyor; sanayi şirketleri ile bir araya geliyoruz.
Sürdürülebilir büyüme ve karlılık, teknolojimize yatırım yaparak operasyonel mükemmelliği en üst
düzeye taşıma, akrilik elyaf için yeni kullanım alanları bulma, yeni ürünler ve stratejik iş birlikleri yoluyla büyüme hedeflerimize, işine bağlı, istekli, sonuç üreten çalışanlarımız; tecrübe ve bilgi birikimimiz; yalın düşünce, katılımcı yönetim, yenilikçi ve değişime açık yaklaşımımız ile ilerliyoruz.

Sürdürülebilir ürünler ve ürünlerin özellikleri

Şirketin satışlarını sürdürebilmesi, ürünlerini satabilmesi ve karlılığını koruması, uzun yıllar temettü veren uzun vadeli bir yatırım olarak düşündüğümüz de, şirket ürünlerinin çeşitliliği bakımından , tekstilden inşaat malzemelerine, endüstriyel alanlara, döşemelik kumaşlara, halılara, el örgülerine koruyucu kıyafetlere kadar hayatımızın bir çok alanına dokunan önemli bir değer yaratmakta bunu olumlu .Türkiye’de tek ve dünyada da sektöründe lider olması şirket açısından uzun vadeli bir yatırım olarak olumlu değerlendiriyorum.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Aksa İştirakler

DowAksa Karbon Elyaf

Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın sayılı karbon elyaf
üreticilerinden biri olan ve 2012 yılından bu yana
kompozit çözümler sağlayan DowAksa, stratejik
sektörlerin ihtiyacını yerli üretimi ile karşılamakta
ve yaptığı yüksek katma değerli ihracatla da
ülkemiz ekonomisi cari açığının kapatılmasına katkı
sağlamaktadır.
Şirket satışlarının yüzde 90’ı ihracattan elde
edilmektedir. Özellikle rüzgar enerjisi sektöründe
global arenada önemli bir tedarikçi olan DowAksa,
2021 yılında ihracat zincirine dünyanın en büyük
rüzgar enerjisi kurulu gücüne sahip ve sektörde
en fazla ileriye yönelik büyüme potansiyeli taşıyan
ülkelerden biri olan Hindistan’ı eklemiştir.
2021 yılını yüzde 30’luk bir büyüme ile kapatan
DowAksa, bu yıl içerisinde istihdam rakamlarında
da büyümüş, iş gücüne 200’den fazla yeni çalışan
eklemiş, 2022 yılına ise önemli yatırımlar için
düğmeye basmış olarak girmiştir.
DowAksa’nın onuncu yılı olan 2022, şirketin
büyüme stratejisinde de önemli bir mihenk
taşını oluşturacaktır. Şirket bu yılın ilk çeyreğinde
sektörde artan talebi karşılamak için kuracağı
120 milyon dolarlık yeni entegre üretim tesisi
için inşaat çalışmalarına başlayacaktır. Tesisin
2023 yılının ilk yarısında faaliyete başlaması
öngörülmektedir.
DowAksa, gelişmekte olan rüzgar enerjisi ve
otomotiv pazarlarının artan taleplerini karşılamak
için hızla büyümeyi, ayrıca savunma ve havacılık
sektörleri için öncelikle Türkiye’nin yerel
gereksinimlerine odaklanan yüksek performanslı
ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Aksa Egypt

Aksa Egypt, Aksa’nın faaliyet alanını başta
Mısır olmak üzere tüm Kuzey Afrika bölgesinde
yaygınlaştıran, %99,8 ortaklık oranına sahip bağlı
ortaklığımızdır. 2021 yılında 9,3 bin ton satış ve
28 milyon ABD Dolarına varan cirosu ile Aksa
Egypt, Mısır pazarının tek üreticisi pozisyonunu
korumuştur. 2021 yılında pandemi başta olmak
üzere, artan emtia fiyatları ve akrilik elyaf
pazarında yaşanan talep dalgalanmaları, Mısır ve
çevresindeki pazarlarda da etkisini göstermiştir.
2022 yılında Mısır ve çevre piyasalardaki
gelişmelere bağlı olarak, üretim hattında
sadeleşmeye gidilmesi ve söz konusu pazarlara
Türkiye’den destek verilmesi planlanmaktadır.

Yönetim kurulu Özgeçmişleri

Yatırımcı ilişkileri birim faaliyetleri

Üst düzey yönetim özgeçmişleri

Diğer açıklamalar

• 2021 yılı içerisinde Şirket’in daha önceki yıllarda geri almış olduğu ve elinde bulunan hisselerin
tamamı (1.156.106 TL nominal değerli -adet-)18.498 bin TL bedel ile satılmıştır

Davalar
2021 yılı içerisinde açılmış ve devam etmekte olan, Şirket’in lehine veya aleyhine çeşitli alacak
davası, iş davası, idari davalar ve Şirket pay sahiplerinin açmış olduğu çeşitli davalar bulunmakta
olup, ilgili davalar Şirket’in mali durumunu ve faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek
mahiyette değildir.

2021’in ardından

Üretim kapasitesini 330 bin ton dan 365 bin tona arttırılması olumlu

Kar dağıtım politikası

 1. Şirketimizde imtiyazlı pay mevcut olmayıp, pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı, dağıtım tarihi
  itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları
  oranında eşit olarak dağıtılır

Risk Yönetimi

Hedefler ve gerçekleşmeler

Kar dağıtım önerisi

Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları

Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları negatif olması arzuladığımız bir durumdur. 550 milyon negatif nakit çıkışı olmuş olumlu

Alt kalemlerine baktığımızda

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri 129 milyon şirket var olan bir yatırımını satmış bu istemediğimiz bir durumdur ancak şirket var olan varlıklar atıl durumdaysa kullanım ömrü azaldıysa elinden çıkarmak yatırımını yenilemek istemiş olabilir

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları 601 milyon şirket ciddi yatırım harcaması yapmış bu arzuladığımız bir durum yukarı da da gördük zaten kapasite kullanımını arttırma harcamaları olduğunu

Verilen nakit avans ve borçlar kalemi 114 milyon çıkış olmuş bu nereye gitmiş kime verilmiş onu henüz bulamadım ciddi bir tutar bulunca ekleyeceğim analize

Kar payı ve diğer finansal araçlardan nakit girişleri 37 milyon olumlu

Finansman faaliyetlerinden nakit akışları

Finansman faaliyetlerinden nakit akışları 460 millyon negatif bu arzuladığımız bir durumdur.

Şirket borçlarını ödesin isteriz Bu tablo da gördüğüm

İşletme kendi paylarını veya diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklı 18 milyon nakit girişi olmuş yukarıda da okumuştum geçen yıllarda aldığı paylarını elden çıkardı diye bir yazıya denk geldim oradan diye düşünüyorum

Borçlanmadan kaynaklı 565 milyon nakit girişi olmuş şirket borç almış aslında işletme faaliyetlerinden nakit akışı yaratmış ama demek ki ihtiyaçları vardı ya da ucuz kredi bulmuş olabilirler

Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 710 milyon nakit çıkışı olmuş şirket borçlarını ödemiş olumlu bir durum

Ödenen temettüler den kaynaklı nakit çıkışı 281 milyon hissedarlara dağıtılan nakit olumlu

kira sözleşmelerinden kaynaklı nakit çıkışları 11 milyon çıkış olmuş bir önceki döneme göre ciddi artış var

son olarak da alınan faiz 46 milyon ödenen faiz 77 milyon

Faaliyet raporu bitti buradan sonra Finansal raporlardan devam edilecek

Bağlı ortaklıklar şirketin iştirakleri

Şirket yabancı para kur şoklarından korunmak için kendini türev araçlarla vadeli opsiyon işlemlerinde hedge ediyor olumlu

Şirketin Nakit ve nakit benzerleri durumu; Kur şoklarına korunmak için TL pozisyonunu minimumda tutuyor olumlu

%50 iştiraki olan DowAksa’dan 44.8 milyon net kâr kazanmış bir önceki dönem 7 milyon olan kârın 44 milyona çıkması olumlu Net kar marjı %2.5 lar dan %8.5 lara çıkmış onunda detayları incelemek lazım bakalım rapor da var mı

Toplam varlıkları ve öz kaynakları ikiye katlamış iştirak de iyi yönetiliyor demek ki…

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların hareketleri

Şirketin toplam toplam finansal borçları

Grup’un Finansal borçlarının sözleşme sürelerine göre dağılımı

12 ay içerisinde Finansal borçlarının büyük kısmı ödenecek şirketin likitide ve cari oran gibi borç ödeme sorunu olmadığı için olumlu

4 yıl sonra borçta kalmıyor olumlu

Finansal borçlanmaların 2021 yılı içindeki hareketleri

556 milyon yeni borç alınmış 722 milyon borç ödenmiş 1.2 milyar pozitif kur farkı değişimi olmuş

Ticari alacaklar kısmında sorunlu bir durum görünmüyor olumlu

Ticari borçlar, tedarikçilere yapılan borçlanmalar 3 milyar şirketin bu parayı şirketin faaliyetlerinde kullanıp daha fazla kar yaratması açısından olumlu

Stoklarda ki artışlar ilk madde ve malzeme , yarı mamüller ve yolda ki mallar olarak artışları gelecek dönemde yapacakları satışlar bakımından olumlu

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Mavi kutucuk içine aldığım alanı ekleyeceğim ;

(*) Transferler atıl durumda olan bazı gayrimenkullerin kullanılmaya başlanmasından kaynaklı olarak maddi duran varlıklara sınıflanması ile ilgilidir

Arsa ve binalar
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi Denizçalı Köyü, Taşköprü Mevkii, Yalkim OSB Yalova-İzmit Karayolu üzeri 151 ada, 6 ve 7 nolu parselde kayıtlı arsa ve binalardan ve oluşmaktadır. İlgili gayrimenkullerin gerçeğe uygun bedeli Aralık 2021
tarihine göre hazırlanmış ekspertiz raporuna göre toplam 48.300 TL, (31 Aralık 2020: 95.840 TL) olup, aylık 191 TL (31 Aralık 2020: 164 TL) bedel ile kiralanmaktadır

Bağımsız Bölümler
Şirket’in Gümüşsuyu’nda yer alan ofis vasfındaki bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. 31 Aralık 2021 tarihine göre hazırlanmış ekspertiz raporuna göre 28.215 TL (31 Aralık 2020: 22.500 TL) rayiç bedele sahip olup aylık 113 TL
(31 Aralık 2020: 129 TL) kira geliri elde edilmektedir.
Yatırım amaçlı gayrimenkullere ait kira gelirleri Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler kalemi altında gösterilmiş olup 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 5.457 TL (31 Aralık 2020: 4.282 TL) tutarındadır.

Transferler dediği yani yatırım amaçlı bulunan gayrimenkulllerin atıl durumdan kullanılmaya geçilmesiyle maddi duran varlıklar sınıfına transfer olmuş

Şirketin Yalova’da ki gayrimenkullerinden aylık 191 bin tl kira geliri varmış

Şirketin gümüş suyunda yer alan bağımsız bölümler diye geçen ofis vasfındaki gayrimenkullerden aylık 113 bin tl kira geliri olmuş

Toplam da 2021 yılı içinde yatırım amaçlı gayrimenkullerinden 5 milyon 457 bin tl kira geliri elde etmiş olumlu

Maddi duran varlıklar

Maddi duran varlıklar CAPEX dediğimiz yatırım harcamaları kalemlerinden birisi.

İşletmenin faaliyetlerini yürütme,kapasitesini arttırması gibi kalemler burada görünür,çok önemli bir kalemdir biz yatırımcılar için. Büyük mavi kutucuk içine aldığım alan da şirketin ilgili dönemde ilave yatırım harcamalarını gösteriyor onları bir inceleyelim;

Büyük kalemlere bakacağım daha çok

11.2 milyon makina tesis ve cihazlara ilave olmuş

Yapılmakta olan yatırımlara 571 milyon ilave olmuş, toplam ilave yatırım harcamaları 590 milyon bu harcamalar bizim arzuladığımız bir durumdur olumlu

Transfer kalemi ise diğer kaynaklardan Maddi duran varlıklar sınıfına aktarılan 770 milyon o da faaliyete geçmiş olumlu

Burada şimdi diyebilirsiniz neden yapılmakta olan yatırımların toplamından çıkan sonuçta 126.753 kalıyor diye orada bir yanlış anlaşılma olmaması için açıklayayım.

Yapılmakta olan yatırımlar henüz kullanılabilir halde olmayan yatırımlardır.

Örnek; Makine aldık mesela ama henüz kurup çalıştırmaya başlamadık alım aşamasında olduğu için veya henüz faaliyete geçmediği için muhasebesel olarak Maddi varlıklar sınıfında gösterilemez faaliyete geçtiğinde kullanıma hazır olduğunda ilgili kaleme transfer olur olumsuz bir durum yok.

Maddi olmayan duran varlıklar

37 milyon ilave harcamalar olmuş olumlu şirket kendini geliştirmeye devam ediyor

Diğer dönen varlıklar

Yukarıda Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları kısmında 114 milyon verilen avans borç çıkışı görünüyor du ne olduğunu merak etmiştim.

Burada ise 119 milyon Peşin ödenmiş giderler- Kısa vade kaleminde verilen avans yazıyor burada olduğunu düşünüyorum, bunun dipnotlarda detayını buluruz belki

Diğer dönen varlıklara baktığımızda 352 milyon kdv alacağı var gelecek dönem vergisinden mahsuplaşabilir olumlu

Peşin ödenmiş giderler 126 milyon yani gelecek aylara ilişkin giderlerin önden ödemesi yapılmış detayını bulmaya çalışacağım

Peşin ödenmiş uzun vade giderleri 55 milyon

Ertelenmiş gelirler 299 milyon yani sipariş avansları alınmış 106 milyon, 193 milyon da gelecek dönemde beklenen gelirler olumsuz bir durum yok

Satış amaçlı elde tutulan varlıklar

2020 yılında satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflanmış olan İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkez Efendi Mahallesi 2953 ada 25 parselde kayıtlı arsa ve binalar KDV dahil 113 Milyon TL’ye satılmış olup elde edilen satış kârı “Yatırım faaliyetlerinden gelirler” notu altında
sınıflandırılmıştır.

Hakim ortakların bir önceki döneme göre hisse senedi oranların da ki değişimler;

Akkök Holding’de herhangi bir değişim olmamış.

Diğer ikinci büyük ortak
Emniyet Tic. ve San. A.ş paylarını 4milyon 558 bin lot arttırmış
Büyük ortakların hisselerine sahip çıkması Olumlu

Niteliklerine göre giderler

Kaleminde en çok gözüme çarpan İlk madde ve malzeme giderleri, Emtia fiyatlarının artışının etkisini buradan görüyoruz

Esas faaliyetlerden diğer gelirler/ giderler

Diğer giderlerin diğer gelirlerden fazla olması olumsuz. Kur farkı gideri olumsuz etkilemiş geçtiğimiz dönemde yaşanan olağan dışı kur hareketleri karşısında da korunmak gerçekten zordu

Yatırım faaliyetlerinden gelirler

Yukarı da kira gelirlerinden bahsetmiştik o kira gelirleri bu kalem altında sınıflandırılıyor bir de İstanbul Zeytinburnun’da var olan bina satışından gelirler olmuş o da burada sınıflandırılmış

Finansman geliri /gideri

Finansman geliri giderini de kur şoku negatif etkilemiş olumsuz

Vergi varlık ve yükümlülükleri

Ertelenmiş vergi varlığı sayesinde Cari dönem kurumlar vergisinden Pozitif varlığı oluşmuş olumlu

Pay başına kazanç

3,61 TL Hisse Başı kâr

İlişkili taraflar kısa vadeli ticari alacaklar

Yurtdışı satışları Grup’un dış ticaret şirketi Ak-Pa aracılığı ile gerçekleştirilmekte olup, bakiye bu işlemlerden doğan ticari alacaklardan oluşmaktadır.

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla yabancı para cinsinden ticari alacaklar ortalama üç (3) ay vadeye sahiptir ve ABD Doları bazında yıllık ortalama %2,4 (31 Aralık 2020: %3,7) faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiştir

olumsuz bir durum yok

Kısa vadeli Ticari borçlar

İlişkili taraflara kısa vadeli borçlar olumsuz bir durum yok

Verilen avanslar

Yalova tesislerinde yapılan çeşitli yatırım projelerine ait avans ödemelerinden oluşmaktadır.

Satışlar

Ak-Pa’ya yapılan satışlar ilişkili olmayan üçüncü kişiler için yapılan ihraç kayıtlı satışlardan oluşmaktadır

İlişkili taraflara yapılan satışlar ana olarak elektrik ve buhar enerjisi, yardımcı malzeme satışı ve kira gelirlerinden oluşmaktadır.

Mal ve hizmet alımları

Dinkal Sigorta Acenteliği A.Ş. aracılığı ile çeşitli sigorta şirketlerinden yapılan sigorta işlemlerinden oluşmaktadır

İlişkili taraflardan yapılan alımlar; kimyevi madde, sigortacılık, müteahhitlik, danışmanlık, komisyon, kira, OSB gider payı ve çeşitli hizmet alımlarından oluşmaktadır

Olumsuz bir durum yok

Faiz gelirleri

Grup, bilanço tarihi itibarıyla Akiş’in ihraç etmiş olduğu değişken faizli kupon ödemeli özel sektör tahvili satın almış olup faiz geliri elde edilmiştir.

olumlu

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar

Enflasyona göre çok az yükselmiş %17 civarı giderin az olması olumlu

Yönetim kuruluna sağlanan faydalar

Yönetim kuruluna sağlanan faydalar %37 artmış

Risk yönetimi amaçları ve prensipleri
Grup’un en önemli finansal araçları, nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar ve finansal borçlardır. Bu finansal araçların en önemli amacı Grup operasyonları için finansman kaynağı sağlamaktır. Grup ayrıca doğrudan
faaliyetlerinden oluşan ticari borçlar ve ticari alacaklar gibi çeşitli finansal araçlara da sahiptir. Grup’un finansal araçlarından kaynaklanan en önemli riskleri, likidite riski, kur riski ve kredi riskidir. Grup yönetimi aşağıda özetlenen
risklerin her birini incelemekte ve aşağıda belirtilen politikaları geliştirmektedir.

Kredi riski
Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Grup, kredi riskini belli taraflarla yapılan
işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır. Grup prosedürleri uyarınca kredili çalışmak isteyen tüm müşteriler kredi inceleme aşamalarından
geçirilmekte ve gerekli teminatlar alınmaktadır. Alınan teminatlar ağırlıklı olarak ipotek, bankalar tarafından sağlanan doğrudan borçlandırma sistemi, teminat mektupları ve teminat çek ve senetlerinden ve ayrıca alacak sigortası
aracılığıyla teminatlandırılmaktadır. Grup düzenli olarak ipoteklerin teminat değerlerinin değerlendirmesini yapmaktadır. Ayrıca alacaklar sürekli incelenerek Grup’un şüpheli kredi/alacak riski minimize edilmektedir. Ticari
alacaklar, Grup yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve gerekli durumlarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir

Söz konusu tutarın 112.885 TL’si rapor tarihi itibarıyla tahsil edilmiştir (31 Aralık 2020: 59.205 TL).

276 milyonun da teminat ile güvence altına alındığını göz önüne alırsak olumsuz bir durum yok

Grup’un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla finansal araç türleri itibarıyla maruz kaldığı kredi riskleri aşağıda belirtilmiştir

(*) İlişkili taraflardan alınan teminatlar Ak-Pa’nın yurtdışı müşterilerinden olan alacakları ile ilgilidir

Bir takım küçük riskler dışında Olumsuz bir durum yok

Kur riski
Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz
edilmesi ile takip edilmektedir. Yabancı para cinsinden gösterilen varlıklar ve yükümlülükler Grup’un kur riskine maruz kalmasına neden olmaktadır.
Grup’un Türk Lirası cinsinden ifade edilmiş döviz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir:

Şirket kur riski taşıması bakımından olumsuz ama ihracatçı bir şirket olduğunu düşünürsek dengeleyecektir döviz gelirleri ile

Faiz riski
Grup’un finansal yükümlülükleri, Grup’u kullanmış olduğu değişken faizli krediler nedeniyle faiz riskine maruz bırakmaktadır. Değişken faizli finansal yükümlülüklerin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut bilanço pozisyonuna
göre, faiz oranlarında %1’lik bir düşüş/yükseliş olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda; vergi öncesi kâr 50 TL (31 Aralık 2020: 8), yapılmakta olan yatırımlar üzerinde aktifleşen finansman maliyeti 146 TL
değerinde artacak/azalacaktır (31 Aralık 2020: 134 TL).

ABD Doları krediler (değişken olup swap antlaşması nedeniyle) olumsuz bir durum oluşturabilir.

(*) Nakit ve nakit benzerleri vadesi üç aydan kısa vadeli banka mevduatlarından oluşmaktadır.

Likidite riski
Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kuruluşlarının vermiş olduğu kredilerin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle düşürülmektedir.
Finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden vade tarihine kadar geçen süre dikkate alınarak gösterilmiştir. Belirli bir vadesi olmayan finansal varlık ve yükümlülükler bir yıldan uzun vadeli olarak
sınıflandırılmıştır

Bir iki yıl sonra şirketin borçları ciddi miktarda azalıyor yeni kredi yeni borçlar olmaz ise olumsuz bir durum yok şu an için

Sermaye yönetim politikası

Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sağlamak ile sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısıyla Grup’un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir

Grup sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi finansal borçları,
ticari borçları ve ilişkili taraflara borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.
Grup’un borç/sermaye oranları aşağıdaki gibidir:

Yani burada “Net borç” dediği bizim FD/FAVÖK’de ki kullandığımız Kısa ve uzun vadeli finansal borçlardan Nakit ve nakit benzerlerinin çıkartılması sonucunda ki Net borç gibi hesaplanmıyor onu analizimizin en başında ifade etmiştik NET finansal borcumuz yukarıda 139milyonTL idi

Buradaki “NET BORÇ” kavramı ise kısa ve uzun vadeli finansal ve ticari borçlar, kira yükümlülükleri ilişkili taraflara veya ilişkili olmayan taraflara ticari borçlar vs bütün borçları kapsamakta bu şekilde baktığımız da ise

Toplam parasal borçlar 6.1milyar

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri 2.8milyar =

NET BORÇ 3.3 milyar

Toplam özsermaye 2.8 milyar

Toplam sermaye 6.140.021 TL oluyor yani net borç ile toplam özsermaye toplandığında toplam sermaye 6.1 milyar bunun da borç/sermaye oranı %54 yani şirketin özkaynaklarına bu şekilde bakarsak %46 özkaynak oranını %54 ise borç oranını buluyoruz olumlu

Finansal tablolara birde şirketin hazırlamış olduğu ABD doları cinsinden göz atalım

(*) Konsolide finansal tabloların ABD dolarına çevrimi sadece gösterim amaçlı olup ilgili dönemdeki ortalama dövi kuru ile hesaplanmıştır.

Özkaynaklar/Özsermaye dolar bazında düşmüş olumsuz

Dönen varlıklar artmış olumlu

Duran varlıklar düşmüş olumsus

Kısa vadeli yükümlülükler artmış

Uzun vadeli yükümlülükler düşmüş

Konsolide özet gelir tablosu ABD Doları

Net satışlar dolar bazında ciddi artmış olumlu

Faaliyet kârı dolar bazında artmış

Favök artmış

Net kar dolar bazında ikiye katlamış çok olumlu

Cari oran borçları karşılayacak seviyede olumlu

Likidite oranı da makul yeterli

Favök marjının düşmesi olumsuz

Net kâr marjının yükselmesi olumlu sebeplerini analizin başlarında açıklamıştık

(*) Konsolide gelir tablosunun ABD dolarına çevrimi sadece gösterim amaçlı olup döneme ait ortalama kur olan 8.8719 TL (31 Aralık 2020 : 7,0034) kullanılmıştır

Burada Finansal raporumuz da bitti buradan sonra şirketin Web sitesine gidip ek bilgilere göz atacağız

Şirketin Web sitesinden ana sayfadan bir kaç görsel ekliyorum faaliyetler ve ürünler hakkında pek çok bilgiye erişmek mümkün

Ürünlere ve kullanım alanlarına bakalım

Akrilik Elyaf nedir ?

Aksa Prosesi
Aksa’da yaş çekim sistemi ile akrilik elyaf üretimi yapılmakta olup, standart elyaf kesiti fasulyedir. Aksa’da tov, tops ve kesik elyaf ekru ve geniş renk yelpazesiyle üretilmektedir. Pigment boyama, jel boyama, kontinu tov boyama sistemlerimiz mevcuttur. Aksa %24 pazar payı ile dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisidir.

Akrilik Elyafın Özellikleri:
Kolayca yıkanabilme ve şeklini koruma
Güveye, yağa ve kimyasallara dayanıklılık
Mükemmel haslıkta parlak renklere boyanabilme
Güneş ışığına karşı yüksek haslık
Görünüm ve dokunum olarak yüne benzeyen doğallık ve sıcaklık

Akrilik Elyafın Son Kullanım Alanları
Giyim: Süeterler, çoraplar, peluş, yuvarlak örgü, spor giyim ve çocuk giyimi
Ev Tekstili: Halı, battaniye, kilim, döşemelik, kadife kumaşlar
Dış mekan kullanımı: Araba tavanları, tekne örtüleri, branda, dış mekan mobilyaları
Endüstriyel kullanım alanları: Toz filtresi, inşaat yapımında güçlendirici dolgu malzemesi, araba aküleri.

Evet Ürünün özellikleri ve kullanım alanlarının çeşitliliği hayatımızın her alanında kullanılan malzemeler olması sebebiyle şirketin sürdürülebilirliği açısından olumlu buluyorum ve dünyadaki pazar payı ile en büyük oyuncu olmasıysa ürün fiyat belirlemesi açısından ve ürünlerini bütün dünyaya satabilmesi bakımından olumlu buluyorum

Ben bir kaç ürün çeşitleri markaları ile ilgili görseller atayım isterseniz web sitesinden detaylı bakabilirsiniz

Evet Ürünler bunlar detaylı bakmak için www.aksa.com’ dan bakabilirsiniz

Son olarak bir iki görsel ile analizimizi sonlandıralım

Evet analizimizi bitirdik burada yer alan yorumların ve bilgilerin hiç birisi yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen benim kişisel ve şahsi yorumlarımdır. Ben uzman değilim amatör olarak ilgileniyorum ve öğrenmeye çalışıyorum yanlış yorumlamış olabilirim, yatırımlarınızı uzmanlara danışarak yapmalısınız. Bu yorumlar benim kendime notlarımdır. Okuduğunuz için teşekkür ederim.

Saygılarımla

7 Yorum

 1. sabırlı sabırlı 21 Mart 2022

  Dostum emeklerine sağlık, o kadar güzel yazıyorsun ki okurken emeklerin karşılığında kendimi sana borçlu hissediyorum.
  Teşekkür ederim.

 2. Fatico Fatico 8 Nisan 2022

  Elinize sağlık çok güzel olmuş. Bir sorum vardı grafikleri hangi uygulamadan alıyorsunuz?

 3. Oguz Meric Oguz Meric 8 Mayıs 2022

  Harika bilanço yorumlanması, detaylı açıklamalar ve inceleme için teşekkür ederim. Finansal okuryazarlığın arttırılması adına çok önemli bir çalışma.. Bravo. Emeğinize sağlık. Devamının gelmesi dileklerimle,
  Selamlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İçerik korunmaktadır !!