İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

#SISE 2021/12 Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Temel Analizi

Merhaba dostlar,

Kendimi Temel Analiz kapsamında geliştirmek ve şirketlerimi de tanımak bakımından incelemeler yapmaya çalışıyor ve de bulduğum verileri kendi çapımda yorumlamaya çalışıyorum burada paylaşma sebebim de bakış açılarından faydalandığım hocalarım görürse yanlışlarımı düzeltir ve bu sayede benimle birlikte okuyan arkadaşlar da faydalanır diye düşünüyorum, yaptığım yorumlar bildiğimden değil öğrenmeye çalıştığım içindir ciddiye almayınız. Bu yazımda şirket hakkında ki öğrenebildiğim tüm bilgileri paylaşmaya çalışacağım hiç bir şekilde uzmanlığım ve yetkinliğim yok amatör olarak ilgileniyorum.

Bu sebeple yorumlarım benim kişisel yorumlarımdır. Yatırım tavsiyesi içermez. Lütfen uzmanlara danışarak yatırım kararlarınızı alınız. Selamlar, Saygılar.

Bu yazımızda portföyümde bulunan #SISE- Şişecam şirketimin 2021/12 dönem konsolide yıllık Finansal tabloları ve şirket performansını inceleme kapsamına alıyorum

İlk olarak özet Gelir tablosu ile başlayacağız, Özeti bitirdikten sonra Bilanço+Gelir tablosu ve Nakit Akış Tablosu+ Faaliyet raporu, Finansal raporlar ve şirketin yatırımcı sunumundan görseller ile devam edecek. Burayı daha çok not defteri, kendime kaynak olarak görüyorum ilerde şirketler hakkında neden aldığımı unutursam geri dönüp bakarım, neyse konumuza dönelim ve başlayalım;

Özet Gelir Tablosu ile başlıyoruz;

Hadi başlayalım;

Yıllık olarak
Satışlar +%50,22 olumlu
Esas Faaliyet kârı +%92,6 olumlu
Net kâr +%327,10 artmış olumlu

Gelir tablosu $ bazında

Karlılığını $ bazında da korumuş ve artırmış çok olumlu

Global bir şirket zaten dünyaya mal satıyor döviz gelirleri var

TL bazında

Bilanço Özet

Özkaynakları +%71 arttırmış ✔


Net işletme sermayesi +%26,98 artmış✔


Net borcu %105,70 artmış olumsuz bir durum aslında ama şirket bildiğim kadarıyla yatırım yapıyor ve büyüyor borç önemli değil karlı şirket olumlu✔ Cari oranlara da bakarız

Baktığımız da TL bazında ciddi artışlar var Özkaynaklarda
Özkaynakları $ bazında arttırmayı başaramasada korumaya çalışmış bu konjöktürde hammadde ve enerji artışları ve kur şoklarında bence bunları başarması bile takdir edilesi bütün kaliteli şirketler için geçerli

$ bazında

TL bazında

Piyasa çarpanları

Uygulama görselleri olarak
@fintech_f

kullanıyorum destekleri için teşekkür ederim tekrar

Son bilançoya göre HBK:2.98
#sise piyasa çarpanları güzel seviyeler

F/K :4.73
PD/DD:1.10
PEG: 0.02
FD/Satışlar:1.71
FD/Favök: 7.25
PD/EFK: 6.71 > Tüm çarpanlar için olumlu ve makul seviyeler

Radar grafik

Büyüme yönünde agresifleşmiş görünüyor şirket olumlu

Verimlilik güzel
Varlık kullanımı artmış olumlu
Stok tutma süresi düşmüş olumlu
Tahsilat süresi uzamış kabul edilebilir.

Cari oran geçen yıla göre düşmüş ama şirket yatırım yapıyor diye biliyorum o yüzden sorun görmüyorum

Likidite bakımından sıkıntı yok devam

Borçluluk düzeyi

Olumsuz bir durum yok

Borçluluk yapısı

Bana göre kabul edilebilir

Kârlılık

Olumlu tüm marjlar da artış ✔

Büyüme

Genel olarak Olumlu

Olumsuz olan tek kısım Finansman prensibinin aksine maddi duran varlık alımlarının uzun vadeli fonlamalar ile yapılması beklenir, şirket kısa vadeli borçlar ile bunu gerçekleştirmiş bana göre ödeyebiliyorsa sorun değil

Nakit akış tablosuna özet olarak göz atalım daha sonra detaylı incelemeleri yapacağız

Gelir tablosu çeyreklik grafik
EFK 2.2 milyar
Net dönem karı 5 milyar bunu incelemek lazım önemli ?

Nakit akışı biz yatırımcılar için istediğimiz bir görünüm istikrarlı olarak
işletme faaliyetlerinden nakit akışları pozitif
Yatırım faaliyet nakit akışı negatif
Finansman faaliyet nakit akışı negatif bizim olmasını istediğimiz bu aslında ama detaylarıda incelemek gerek

Ciddi bir pozitif yabancı para pozisyonu var olumlu

Değerleme oranları Wacc Roic_2den yüksek olumsuz

Bilançoya geçelim

Varlıklar

Toplam varlıklar Ciddi artış var olumlu

Duran varlıklar da dönen varlıklardan fazla olumlu

Dönen varlıklar içinde

Ticari alacakların artması olumsuz

Stok artışı da olumsuz ama enflasyon ortamında olumlu da diyebiliriz Stokların alt kalemlerinde ne olduğuna bakmak lazım

Nakit ve nakit benzerleri artışı olumlu

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar

Duran varlık artışlarında müthiş bir atak yatırım harcamaları olduğunu duymuştuk bu tablodan da anlıyoruz ki şirket kapasite artırımı için yatırım harcamaları yapıyor uzun vade de olumlu

Bilanço dan Dönen varlıklara bakıyorum

Nakit benzerleri artmış olumlu

Finansal Yatırımları da artmış olumlu yani değerlendiriyor Nakitini

Yalnız Alacaklar kalemi çok artmış olumsuz

Türev araçlar kalemi dediği farklı şekillerde yatırımlarını değerlendiriyor artmış olumlu görüyorum

Stoklarda ciddi artış var aslında olumsuz onları satsa daha iyi olur ama onun alt kalemlerine bakmak lazım ilk madde ve malzemeler ise olumlu olabilir finansal rapor kısmında detaylı bakacağız

Peşin ödenmiş giderler artmış yani şirket ödemesi gereken şeyleri önden ödemiş bu da Nakit akışına kasaya olumsuz olarak yansıyor onu değerlendirebilirdi ama çok da önemli değil

Toplam dönen varlıklar yıllık olarak 21.3 milyardan 35.6 milyara çıkmış güzel olumlu

Duran varlıklar üzerinden devam ediyoruz
Finansal yatırımlar da düşüş var onu sanırım diğer yatırımlarını fonlamak için kullandılar çünkü maddi ve maddi olmayan duran varlıklar kaleminde müthiş bir artış var

Diğer alacaklarda artış var bir miktar azalsa daha iyi

Kullanım hakkı varlıklarında artış var bunu şey olarak düşünebiliriz mesela bir kira ödemesi yapmış daha önceden ve onun kullanım hakkı var o da varlık olarak sayılıyor olumlu


Türev araçlarda artış var farklı enstrümanlarda değerlendiğini düşünüyorum olumlu incelenmeli

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar artış olumlu
Yatırım amaçlı gayrimenkuller artış olumlu
ve en önemlisi maddi ve maddi olmayan duran varlık artışları olumlu diğer adıyla capex harcamaları

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar artış olumlu
Yatırım amaçlı gayrimenkuller artış olumlu
ve en önemlisi maddi ve maddi olmayan duran varlık artışları olumlu diğer adıyla capex harcamaları

Varlık dağılımına baktığım da bir önceki yıla göre
2020/12’de duran varlıklar %60 Dönen varlıklar %40
2021/12’de duran varlıklar %52 Dönen varlıklar %%48

Evet şimdi Bilançonun Kaynaklar kısmının dağılımı ve yapısına geçelim


2020/12′ de Özkaynakların kaynaklara oranı %56 imiş


2021/12’de %51’e düşmüş yani kaldıraç oranı artmış yükümlülüklerin uzun vadeli kısımı biraz daha artmış kısa vadeli kısmının oranı azalmış

Toplam Borç grafiği
Toplam 39.3 milyar borç var
Kısa vadeli kısmı 19.1 milyar
Uzun vadeli kısmı 20.1 milyar

Kısa vadeli yükümlülüklerin yapısına bakalım
Finansal borç ağırlıkta 10.4 milyar
Ticari borç 5.03 milyar
Borç karşılıkları 906 milyon

Finansal borcun artması finansman maliyeti faiz gibi giderleri oluşturduğu için olumsuz ama yatırım yaptığı için kabul edilebilir

Ticari borcun artması olumlu

Uzun vadeli yükümlülüklerin yapısına bakalım
Finansal borç 17.2 milyar
Ticari borç 0
Uzun vadeli karşılıklar 2 milyar

Kısa vadeli yükümlülüklerin alt kalemlerine bakalım en önemli büyük üç kalem

Kısa vadeli borçlanmalar da ki artış
Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlarda ki artış

Kısa Vadeli yükümlülüklerin toplamı 19.1 milyar
Dönen varlıkların toplamı da 35.6 milyar
Cari oran 1.86
Asit test oranı da 1.46

Yani kısa vadeli borç ödeme de sıkıntı yok

Uzun vadeli yükümlülüklerin alt kalemleri
Toplam uzun vadeli yükümlülükler 20.1 milyar
Uzun vadeli karşılıklar da 2 milyar
Toplam yükümlükler 39.3 milyar
Toplam varlıklar 88.6 milyar
Yani Şirketin borcundan fazla varlığı var

Özkaynaklar’ın alt kalemleri
Ana ortaklığa Ait Özkaynaklar 39.4 milyar
Geri alınmış paylar 39.2 milyon

Net dönem kârı 9.1 milyar
Kontrol gücü olmayan paylar 9.9 milyar iştiraklerinden kaynaklanan Özkaynakları ifade ediyor


Toplam özkaynaklar ise yukarıda yazdığım Ana ortaklığa ait Özkaynaklar olan 39.4 milyar ile birlikte

Toplam özkaynakları ifade ediyor 49.3 milyar

Evet genel olarak Şirketin finansal performans özetine baktık , Bilançoyu gördük şimdi de
Yıllık Konsolide Gelir tablosuna bakalım buradan devam edelim

Gelir Tablosu

Şirket 2020 yoy 21.3 milyar ciro yapmış

2021 yoy 32 milyar ciro yapmış

Satışların maliyeti de altlarında yazıyor yıllık olarak ciro artışı %50 Satışların maliyeti artışı %42 olarak gerçekleşmiş.

Faaliyet kâr marjı(%20)artışına olumlu yansımış

Brüt kâr 11.1 milyar olarak gerçekleşmiş


Genel yönetim giderleri %34 artmış


Pazarlama giderleri %49 artmış

AR-GE giderleri %90 artmış


FAVÖK %72 artmış


Esas Faaliyetlerden diğer gelirler %129 artmış (incelenmeli)


Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler %160 artmış


ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) %93 artmış

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler %169 artmış olumlu


Yatırım Faaliyetlerinden Giderler%244 artmış olumsuz
bunları dipnotlarda incelemek lazım


FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) %122 artmış olumlu

Benim gördüğüm Gelir tablosunda Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderleri saymazsak ve yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderleri saymazsak
Finansman giderleri ve Vergi giderleri öncesi amortisman katılmadan
Faaliyet kârı 5.5 milyar

Finansman Gelirleri %166 artmış (incelenmeli)


Finansman Giderleri %90 artmış (incelenmeli)


SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) %240 artmış
Baktığımızda çok fazla Finansal giderler var diğer faaliyetlerden gelirler ve finansman gelirleri olmasa Faaliyet kârı finansman giderlerini karşılayamazdı.

Net Dönem kârı konsolide 9.2 milyar %227 artış
Ana ortaklık payları 9.1 milyar %327 artış
Kontrol gücü olmayan paylarda 91 milyon gelmiş düşüş görünüyor onu dipnotlara inip bulmaya çalışacağım sebebini

Kontrol Gücü Olmayan Paylar ile ilgili dipnotu buldum buradan birleşmelerden ve satın almalardan kaynaklı olarak 2021 yılı içinde gerçekleşen birleşmeden ve baz etkisinden kaynaklı bir düşüş var diye düşünüyorum ya da birisi bana açıklarsa sevinirim ama sıkıntı yok gibi??

Evet şimdi Nakit Akış Tablosuna geçelim

Geldik o meşhur İşletme faaliyetlerinden nakit akışlarına burada her şeyi net göreceğiz öğrendiğim kadar yorumlamaya çalışacağım
işletme faaliyetlerinden nakit akışı pozitif gelmiş bu olumlu yani şirket faaliyetlerinden nakit üretebiliyor Şirket 2021 yoy 2.442.696 bin TL pozitif nakit üretmiş yani kasaya girmiş yıllık olarak -%8’lik azalma var

İşletme faaliyetlerinden nakit akışlarının alt kalemlerinde ki büyük gelir kalemlerine bakalım detaylı verileri almak için KAP’da yayınlanan Endirekt yöntemi kullanacağız

Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler; 5.3 milyarlık pozitif etkisi olmuş faaliyet nakit akışına

Gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler 3.1 milyar pozitif etkisi olmuş faaliyet nakit akışına
Vergi gideri 1.8 milyar çıkış olmuş negatif

yukarıda bahsettiğim kontrol gücü olmayan paylarla ilgili iştiraklerle ilgili birleşmelerden kaynaklanan kazançlar kalemi burada görünüyor 515 milyon pozitif giriş olmuş

kontrol gücü olmayan paylar trend analizine baktığımız da önceki dönem ile %87 düşüş görünüyor ama baktığımda 686 milyondan 91 milyona düşüşü anlamlandıramıyordum onu da işletme faaliyetlerinden nakit akışlarında buldum şu şekilde
686.534-515.151 =171 milyon

171 milyon -%87 düşüş olursa = 91 milyonu buluyoruz ben böyle buldum lütfen daha detaylı açıklayabilecek varsa sevinirim

Evet konumuza dönelim alt kalemlerde kaybolmayalım alt kalemlere dalınca ana kalemlere odaklanamıyorum

İşletme faaliyetlerinden nakit akışları 2.4 milyar pozitif dedik devam edelim

Yatırım faaliyetlerinden nakit akışlarına bakıyoruz
-5.milyar 991 milyon negatif alt kalemlerine bakıyoruz

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları – 5.9 milyar
güzel olumlu bir çıkış detayları incelemek lazım

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri +2.2 milyar pozitif giriş olmuş şirkette değişiklikler olmuş incelemek lazım
-242 milyon yine bir işletme pay veya fon alım çıkışı olumlu incelenmeli

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2.6 milyar yatırım harcamaları olduğunu düşünüyorum kapasite artışına yönelik dipnotlar okunmalı olumlu olarak yorumlarım

199 milyonda maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişi olmuş şirket bayağı dinamik değişimler yapıyor demek ki hepsi tek tek finansal raporlarda okunup incelenmeli
aşağıda ki iki kalemde de borç alışverişi işlemleri olmuş bakmak lazım

Evet bir diğer Nakit Akış kalemimiz

Finansman faaliyetlerinden nakit akışları -2.5 milyar olarak gerçekleşmiş bir önceki dönem -2.6 milyar imiş
bu dönem 5.6 milyar borç ödeme çıkışı olmuş
bir önceki dönem 12 milyar olarak gerçekleşmiş

Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
4 milyar geçen yıl 10.9 milyar olarak gerçekleşmiş

Kira ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 144 milyon

temettü ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 532 milyon

Ve nakit akış tablosunun son kısmına geldik
Yabancı para çevrim farklarından önce nakit ve nakit benzerlerinde net artış azalış -6 milyar yani yabancı para çevrim farkları olmasa şirket negatif serbest nakit akışı üretecek
yabancı çevrim farklarından 9.5milyar gelmiş

Ve bu sayede nakit ve nakit benzerlerindeki net artış azalış 3.4 milyar pozitif gerçekleşmiş
dönem başı 9.3 milyar olan nakit
dönem sonu 12.8 milyar olmuş

Yabancı para pozisyonu 2021 yılı için bu şekilde gerçekleşmiş

Buraya kadar şirketin Finansal tablolarını ve hisse performasını inceledik

Buradan sonra işletme faaliyetleri, faaliyet raporu ve finansal raporları ardından varsa yatırımcı sunumunu inceleyeceğiz

Başlıyoruz;

Öncelikle Faaliyet raporundan görsel sunumlar ekleyeceğim

Şişecam, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar ve otomotiv ana iş kollarında 14
ülkede 22 bine yakın çalışanıyla uluslararası çapta faaliyet gösteren bir sanayi şirketidir. Ürünlerini
dünyada 150’den fazla ülkeye ihraç eden Şişecam, satışlarının yarısından fazlasını globale yapmaktadır

Atatürk’ün direktifleriyle 1935 yılında Türkiye İş Bankası tarafından kurulan Şişecam, 86
yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olmanın yanı sıra uzmanlığı, üstün
yetkinliği ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle dünyanın en seçkin üreticileri arasında yer almaktadır.

(1935 yılından beri faaliyet gösteren köklü ve kurumsal bir şirket olması 150 den fazla ülkeye ihracat yapması 14 ülke de 45 tesisiyle ve ürettiği ürünlerin hayatımızın vazgeçilmezleri arasında olması çok olumlu)

Ürettiği ürünler bakımından Avrupa ve Dünya sıralaması

21 Aralık 2021 tarihli ABD finansal duran varlık edinimleri sonrası sıralamadır

Diğer faaliyet alanlarına ilişkin sıralama üretim kapasitesine göre belirlenmiş olup Otomotiv Camlarına ilişkin sıralama ciro tutarlarına göre belirlenmiştir.

TL & $ bazında finansal göstergeler

Toplam varlıklar dolar bazında artmış olumlu

Özkaynaklar dolar bazında artmış olumlu (Burada şirketin kendi hazırlamış olduğu faaliyet raporunun finansal göstergelerine göre dolar bazlı özkaynak artışı görünüyor yukarı da analizimizin başında Fintech temel analiz platformundan aldığım dolar bazlı veriler de özkaynaklarını dolar bazlı koruyamadığını görmüştük tabi hangi kur üzerinden hesapladılar bilemiyoruz o yüzden orasını sizin takdirinize bırakıyorum)

Satışlar dolar bazlı artmış olumlu

Brüt kar dolar bazlı artmış olumlu

Finansman öncesi faaliyet karı dolar bazlı artmış olumlu

Dönem karı dolar bazlı çok iyi artmış olumlu

Net finansal borçlar dolar bazlı artmış olumsuz ama yatırımlar yaptığı için kabul edilebilir

Dediğim gibi buradaki dolar bazlı göstergeler şirketin raporundan aldığımız Dolar kuruna göre analizin başında Temel analiz platformu farklı kurdan hesaplıyor demek ki bunu belirtelim ve devam edelim

Finansal oranlar

Cari oran dediğimiz Dönen varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılama oranı 1,86 olumlu yani kısa vadeli borç çevirme bakımından sorunu yok

Özkaynak oranları da yeterli seviyelerde

Net finansal borç/ Favök olumsuz 0,90 oranıyla onun dışında olumsuzluk görünmüyor

Satış gelirleri / Yatırımlar / Dönem kârı

Şirketin geçmiş 3 yılına baktığımız dan satış gelirlerini istikrarlı olarak arttırdığını görüyoruz çok olumlu

Yatırımlarını 2019 da ciddi seviye de yapmış 2020 de yoğun pandemi dönemine rağmen sürdürmüş 2021 de pandeminin etkisinin azaldığı günlerde tekrar 2019 yılında ki seviyelerine çıkartmış şirket büyümeyi hedefliyor çok olumlu

Dönem kârı 2019 yılından sonra 2020 de yoğun pandemi ve kapanma yılı olmasına rağmen karın korumuş ve bir tık arttırmış bile 2021 de ise pandeminin endemiye dönüşmesi ile kârını %226 arttırmış çok olumlu

Toplam varlıklar / Özkaynaklar / Favök

Anlatmaya gerek yok çok olumlu görünüm

Cam üretimi / Soda Üretimi / Çalışan sayısı

Cam üretimi, Soda üretimi ve Çalışan sayısı pandemi de düşüş olmasına rağmen şirket kârlılığını o dönemde bile korumayı başarmış aslında çokta etkilenmemiş ama yine de iyi bir yönetime sahip olduğunu söyleyebiliriz genel olarak olumlu şirket üretimlerini de arttırmış çalışan sayısını da arttırmış yatırımları da sürüyor olumlu

Bir bakışta Şişecam

Şişecam Düzcam

Mimari camlar
(düzcam, buzlu cam, ayna, lamine cam, kaplamalı cam, güneş enerjisi camları ve beyaz eşya camları)

Dünyada 5. ve Avrupa’da 1. sırada

Türkiye’deki Üretim Tesisleri
Kırklareli Fabrikası Şubesi
Mersin Fabrikası Şubesi
Bursa Fabrikası Şubesi
Ankara Fabrikası Şubesi

Global Tesisler

Trakya Glass Bulgaria EAD –
Bulgaristan
Sisecam Flat Glass Italy S.R.L. – İtalya
Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L.

 • İtalya
  Trakya Glass Rus AO – Rusya
  Sisecam Flat Glass India Pvt. Limited
 • Hindistan
  Saint Gobain Glass Egypt S.A.E –
  Mısır
 • Üretim kapasitesi

3,4 milyon ton/yıl düzcam üretim kapasitesi

Girdi Sağladığı Sektörler

İnşaat, otomotiv, güneş enerjisi ve beyaz eşya

Toplam üretim

2,9 milyon ton düzcam+buzlu cam

Şişecam Cam Ev Eşyası

Soda, kristalin, ısıya dayanıklı borosilikat cam ve kurşunsuz kristalden otomatik ve el imalatı cam ev eşyası üretimi, kâğıt karton ambalaj üretimi ve perakende mağazacılık

Dünyada ve Avrupa’da 2. büyük kuruluş

Türkiye’deki Üretim Tesisleri

Kırklareli Fabrikası Şubesi
Eskişehir Fabrikası Şubesi
Denizli Fabrikası Şubesi
Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş. Tuzla
Fabrikası

Global Tesisler

Paşabahçe Bulgaria EAD –
Bulgaristan
OOO Posuda Limited – Rusya
Paşabahçe Egypt Glass
Manufacturing S.A.E. – Mısır

Perakende Mağazacılık

Türkiye’de 46 mağaza, globalde 2 franchise mağaza ve 1 online mağaza

Üretim, Tasarlama ve Pazarlama Faaliyeti Gerçekleştiren Sektörler

Ev kesimi, ikram, B2B (Endüstri, promosyon, dekor)

Toplam Üretim

360 bin ton

Şişecam Cam Ambalaj

Gıda, içecek, ecza ve kozmetik sektörlerinde, çeşitli hacim ve renklerde cam ambalaj üretimi

Dünyanın ve Avrupa’nın 5. büyük cam ambalaj üreticisi

Türkiye’deki Üretim Tesisleri

Mersin Fabrikası Şubesi
Yenişehir Fabrikası Şubesi
Eskişehir Fabrikası Şubesi

Global Tesisler

OOO Ruscam Glass Packaging
Holding
Ufa Fabrikası – Rusya
Kirishi Fabrikası – Rusya
Pokrovsky Fabrikası – Rusya
Kuban Fabrikası – Rusya
Gorokhovets Fabrikası – Rusya
JSC Mina – Gürcistan
Merefa Glass Company Ltd. –
Ukrayna

Üretim Kapasitesi
2.6 milyon ton

Girdi sağladığı sektörler
2.3 milyon

Şişecam Kimyasallar

Soda türevleri ve krom kimyasalları, cam elyaf, endüstriyel ham maddeler, elektrik, Vitamin K3 türevleri ve sodyum metabisülfit üretimi Kuruluş, bünyesindeki enerji üretim tesisiyle kendi ve Şişecam bünyesindeki şirketlerin enerji ihtiyacını karşılamaktadır.

Avrupa’nın en büyük 4. ve dünyanın 2. soda üreticisi*

Dünyada lider bazik krom sülfat üreticisi

TÜRKİYE’DEKİ ÜRETİM TESİSLERİ

Mersin Soda Fabrikası Şubesi
Mersin Kromsan Fabrikası Şubesi
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Şişecam Elyaf San. A.Ş.
Camiş Madencilik A.Ş.

Faaliyet gösterilen iller: Aydın, Balıkesir, Bilecik, İstanbul, Karabük, Kırklareli, Mersin

GLOBAL TESİSLER

Solvay Sodi AD – Bulgaristan
Şişecam Soda Lukavac d.o.o. – Bosna
Hersek
Wyoming Tesisi – Amerika Birleşik
Devletleri
Cromital S.p.A. – İtalya
Sisecam (Shanghai) Trading Co. LTD.

 • Çin
  Camiş Egypt Mining Ltd. Co. – Mısır
  Rudnik Krecnjaka Vijenac d.o.o. –
  Bosna Hersek

ÜRETİM KAPASİTESİ

5 milyon ton soda*
129 bin ton Bazik Krom Sülfat (BCS)
70 bin ton cam elyafı

GİRDİ SAĞLADIĞI SEKTÖRLER

Cam, deterjan, deri sanayi, metal
kaplama, emprenye, pigment, hayvan
yemleri, seramik, inşaat, otomotiv,
denizcilik, rüzgâr türbin kanatları

TOPLAM ÜRETİM

2,3 milyon ton soda
59,5 bin ton cam elyafı
4,2 milyon ton endüstriyel ham
madde

(*21 Aralık 2021 tarihli ABD iştirak
alımından itibaren)

Şişecam Otomotiv

Ön cam, lamine ve temperli yan camlar, tavan camları ve arka ısıtmalı camlar, enkapsülasyon sistemleri, akustik camlar, anten entegre sistemleri, kaplamadan ısıtmalı camlar, Head-Up Display özellikli camlar, hafifletilmiş camlar, modüler sistemler

Dünyada 8. ve Avrupa’da 4. sırada

TÜRKİYE’DEKİ ÜRETİM TESİSLERİ

Şişecam Otomotiv A.Ş. Lüleburgaz Otocam Fabrikası

GLOBAL TESİSLER

Sisecam Automotive Bulgaria EAD –
Bulgaristan
Sisecam Automotive Germany GmbH

 • Almanya
  Sisecam Automotive Hungary Kft –
  Macaristan
  Sisecam Automotive Slovakia S.R.O.
 • Slovakya
  Sisecam Automotive Rus JSC – Rusya
  Sisecam Automotive Romania SA –
  Romanya

ÜRETİM KAPASİTESİ

25 milyon adet otomotiv camı
11 milyon adet enkapsüle cam

GİRDİ SAĞLADIĞI SEKTÖRLER

Otomotiv ana sanayi ve otomotiv
yenileme camı (OYC) pazarı

TOPLAM ÜRETİM

20 milyon adet otomotiv camı
7 milyon adet enkapsüle cam

KONSOLİDE GÖSTERGELER

Tek Şişecam yapısının hayata geçirildiği 2020 yılının ardından, 2021 yılında da pek çok önemli
karara imza atan Şişecam, yılın son günlerinde tamamlanan satın alma işlemiyle 2019’da temelleri atılan Amerika Doğal Soda üretim projesindeki payını artırırken, operasyon portföyüne, aynı kıtada ikinci bir doğal soda madeni geliştirme projesi daha eklemenin yanı sıra New York Borsası’nda işlem gören doğal soda madeni üreticisi Ciner Resources LP’nin de hakim ortağı olmuş ve portföyüne kattığı tüm doğal soda yatırımlarında kontrol sahibi ortak konumuna gelerek, küresel anlamda en büyük soda külü üreticilerinden biri olmuştur. “Amerika Doğal Soda Yatırımı”na karar verilmesinin ardından yatırım kararının gerekçeleri ile Şişecam’ın faaliyet portföyüne sağlaması beklenen katkılara dair
görüşlerin paydaşlara aktarılması hedefiyle düzenlenen iki webcast yayını aracılığıyla 150’nin üzerinde yatırımcıya ulaşılmıştır. “Markets in Financial Instruments Directive (MIFID)” etkisiyle aracı kurumlarda hisse araştırma raporu yazan analistlerin azalması ve bu kitlenin büyük bir kısmının daha çok portföy yönetim şirketlerine yönelmesi bu yıl da devam etmiştir. Buna rağmen, Şişecam’ı radarında tutan aracı kurumlar listesine 2’si yabancı olmak üzere toplam 5 yeni kurum eklenmiş ve yılın tamamında 100’ün üzerinde rapor yayınlanmıştır. Aracı kurum artış sayısında, Şişecam’ın, 2020 yılında tamamlanan birleşme işlemi neticesinde artan halka açıklık oranı, yükselen işlem hacmi ve MSCI Global Standard endeks katılımının yanı sıra dengeli faaliyet portföyü, büyüme odaklı stratejik yönelimleri ve çevik yönetim politikaları neticesinde ulaşılan güçlü finansal performansı ile sürdürülen organizasyonel ve dijital dönüşüm etkili olmuştur.

(kalın harfler ile belirttiğim kısımlar şirketin kurumsallığı ve geleceği açısından çok olumlu)

Şişecam, 30 ülkeden, 11 sektörden, 351 halka açık kuruluşun 450’ye yakın yatırımcı ve analist tarafından değerlendirildiği Institutional Investor “Gelişen EMEA Yönetim Ekibi” anketinde,
“buy-side ve sell-side” nezdinde En İyi CEO alanında birinciliği almış, En İyi Yatırımcı İlişkileri Çalışanı alanında “sell-side” nezdinde ikinci, “buy-side ve sell-side” nezdinde ise üçüncü en beğenilen sanayi şirketi seçilmiştir.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., bulunduğu tüm coğrafyalarda ve sektörlerde önemli katma değerler yaratırken yatırımcıları için de değer üretmeye devam etmektedir. Önceki yılın, başlarda Asya kıtasında görülen ardından tüm dünyayı etkisi altına alan Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kategorisinde değerlendirilmiş, COVID-19 virüsü ve virüsün yayılımını önleyici uygulamaların gölgesinde geçmesinin ardından, 2021’de pandemi varyantlar ile varlığını devam ettirmiş olsa da hızlandırılmış aşılama programları ve kademeli olarak hafifletilen kısıtlayıcı önlemler ile tüketici algısı, küresel talep ve sanayi üretimi güçlenmiştir. Bununla birlikte, tedarik zincirinde görülen pandemi kaynaklı süreksizlikler ve kritik girdilerde yaşanan arz kesintileri küresel mal akışında
yavaşlamaya sebebiyet vermiş, artan emtia fiyatları önceki yıl baskılanmış olmasının etkisiyle daha da kuvvetli büyüyen talep ile birleşerek enflasyonist ortama zemin oluşturmuştur. Sıkılaştırıcı para politikalarının gündeme geldiği 2021 yılında özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinin yüksek enflasyon karşısında değer kayıplarına uğradığı görülmüş, Türk Lirası ise düşük faiz politikası ve şiddetlenen enflasyonist baskı sebebiyle BRIC ülkeleri arasında değer kaybının en yüksek seviyede gerçekleştiği para birimi olmuştur. Global yerleşiklerin net satıcı olduğu 2021 yılında endeks genelinde yabancı payı %49’dan %41’e gerilerken “Borsa İstanbul 100” yılı %26 oranında değer artışıyla tamamlamıştır. Yıl içerisinde en düşük 6,79 TL, en yüksek 17,71 TL seviyesini gören Şişecam hisselerinin değer kazancı %87 seviyesinde gerçekleşmiş, yabancı payı ise %28’den %33’e yükselmiştir. Ana faaliyet sektörlerinde görülen yükselen talep eğrisi, küresel pazarlara erişim olanakları, dengeli faaliyet portföyü yapısı, büyüme odaklı stratejik yönelimleri ve çevik yönetim politikaları temelinde kaydettiği güçlü finansal performansın yanında alınan yeni yatırım kararları ve sürdürülen organizasyonel ve dijital dönüşüm ile hissedar değerinin kuvvetlenmesini destekleyen yönetim anlayışı, Şişecam hisse senetlerinin endeks üzeri performansında etkili olmuştur. Aynı dönemde
BIST-30 Endeksi’nde kaydedilen değer artışı %24 olmuş, BIST Sınai ve BIST Holding endeksleri
ise sırasıyla %45 ve%23 değer kazanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri aynı zamanda Mali Kontrol ve Raporlama Direktörlüğü ile birlikte Şirket’in
sermaye piyasalarıyla ilgili yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerine tam olarak
uymasını sağlamakta, bu görevinin yanı sıra Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ve Kredi Derecelendirme Notu çalışmalarında Şirket içi ve dışındaki ilgili tüm taraflarla koordinasyon ve iletişimi de gerçekleştirmektedir. Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim
İlkeleri’yle uyumlu derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve
Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 16 Aralık 2020’de tamamlanan “Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu”nda da belirtildiği üzere, Şişecam’ın kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmedeki istekliliği ve bu doğrultuda bir önceki derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana geçen süre içinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların göz önünde bulundurulmasıyla, 2020 yılında 9,54 (9,538/10) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, özellikle Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümüne ilişkin not yükselişiyle, 2021 yılında 9,55 (9,551/10) seviyesine ulaşmıştır. Bu derecelendirme notu,
Şişecam’ın geleneksel olarak son derece yüksek kurumsal yönetim standartlarının bağımsız
kurumlarca da belgelendirilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. 2021 yıl sonu itibarıyla BIST-100 Endeksi %26, BIST-30 Endeksi %24, BIST Sınai Endeksi %45 ve BIST Holding Endeksi %23 değer
kazanmıştır. Aynı dönemde, Şişecam hisse senetleri %87 değer kazancıyla endeks üzeri performans sergilemiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nun yükselmesi olumlu

Şirket yatırımlarını talebe göre dengeli yapıyor olumlu

Favök esas faaliyetlerinden oluşuyor olumlu

Değerli Ortaklarımız,
2021 yılı dünyada bilimsel gelişmelerle birlikte küresel salgına karşı umutların arttığı, buna
bağlı olarak talebin toparlandığı, üretimin ise talebin artan bu hızına yetişmekte zorlandığı
mücadele dolu bir yıl olmuştur. Şişecam ise 86 yıllık birikim ve deneyimini geleceğe taşımak için
attığı birleşme adımının hepimizi gururlandıran olumlu sonuçlarını deneyimlediği, dönüşüm ile
ayrıştığı, gelişim ve yatırım dolu bir yılı daha başarıyla geride bırakmıştır. “Tek Şişecam”ın yalın
ve çevik yapısı, risklerin proaktif bir yaklaşım ile yönetilmesine ve stratejik fırsatların değerlendirilebilmesine olanak sağlamıştır. Tüm bu yetkinlikleri sonucunda Şişecam, zorlu bir
ekonomik atmosferde hedeflerinin de üzerinde başarılı sonuçlar elde etmiştir.

Değişimin hiç olmadığı kadar hızlı yaşandığı günümüzde adaptasyon en önemli kurumsal
kabiliyetlerdendir. Şişecam, deneyimlerinden beslenen öngörü yetkinliği ve güçlü adaptasyon
kabiliyeti ile 2021 yılında küresel ölçekte yaşanan zorluklara rağmen cesur ve rasyonel kararlarla doğru
adımları atmaya devam etmiştir. Güçlü mali yapısını geliştirirken, “Tek Şişecam” ile daha yalın, daha
dijital ve çevik olmasını sağlayan stratejik projeleri hayata geçirerek tüm ekosistemini olumlu etkileyen
bir aşamaya gelmiştir. Attığı doğru adımlarla, böylesi zorlu bir dönemde büyümede ivme yakalamayı başarmış. “İyi kaptan dalgalı denizde belli olur,” sözünün güçlü bir örneği olarak bugüne de yarına da hazır olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Şişecam; yatırımcılarına, müşterilerine, faaliyet gösterdiği ülke ekonomilerine, tüm ekosisteme değer katan yatırımlarını; uzun vadeli bakış açısı ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeye hazır olması
sayesinde gerçekleştirebilmektedir. Pandemiye ve küresel ekonomik zorluklara rağmen ihtiyatlı ve
hakedilmiş bir özgüven ortaya koyan Şişecam, her dönem olduğu gibi 2021 yılında da tüm kararlarını bu süzgeçten geçirmiş, büyüme hamlelerini bütüncül bir kalkınma yaklaşımı ve öngörüsü ile hedefleri doğrultusunda yapmıştır. Büyük ölçekli yatırımlarını, uzun vadeli hedefleri doğrultusunda yürütülen hazırlık süreçlerinin tamamlanması sayesinde hayata geçirebilmiş, anlık heyecanlarla adımlar atmamıştır. Şişecam, ödüllü dijital dönüşüm projeleriyle sağlam bir dijital yapı inşa etmiş, tüm iş süreçlerini veri odaklı karar vermeye uygun donanıma kavuşturmuştur. 2021 yılında dünya pandemi
kaynaklı zorluklar, ham madde temininde sıkıntılar, tedarik zincirlerinde kırılmalar gibi etkenler
nedeniyle her gün oluşan koşullara göre yeniden konumlanmak zorunda kaldığı günlerden
geçmiştir. Büyük merkez bankalarının para politikaları, emtia fiyatlarında yaşanan artışlar, genel
enflasyonda yükseliş ve jeopolitik gerginlikler yıl içinde yaşanan gelişmelerde belirleyici olmuştur.
2020 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren yeniden büyüme eğilimine giren cam sektörü ise 2021’de bu
ivmesini sürdürmüştür. Pandemi etkilerinden kaynaklanan kısıtlamaların kısmen kaldırılması,
buna paralel olarak da girdi verdiği sektörlerde yaşanan talep artışlarına paralel olarak büyüme
yakalayan cam sektörü 2021 yılında %5’e yakın büyüme kaydetmiştir. Mimari camlar alanında talep ve
fiyatlarda artışların yaşandığı cam sektöründe yeni kapasiteler devreye girmiş, gelişmekte olan
ülkelerde büyüme hızlanmıştır. Otomotiv sektöründe ise pandemi sonrası toparlanmalar yaşanmış,
bu sektör başta olmak üzere farklı sektörlerde hissedilen çip krizine rağmen otomotiv camları alanında
güçlü büyüme yaşanmıştır. Cam ambalaj alanında sağlıklı tüketim eğilimleri öncülüğünde artan
taleplere bağlı olarak pazar HoReCa’dan daha çok ev tüketimi öncülüğünde önemli büyüme göstermiştir. Yeni varyant riskleri bulunsa da küresel kısıtlamaların biraz daha gevşemesi ve aşılanma
oranlarının artması ile turizmin canlanması, cam ev eşyası sektöründe ertelenmiş taleplerin
gerçekleşmesinde etkili olmuştur. Girdi verilen stratejik sektörler göz önünde bulundurulduğunda cam
sektörünün istikrarlı büyümesini sürdürmesi beklenmektedir. Cam sanayi sağladığı istihdam, üretim ve ihracat ile ekonomiler için önemli bir konuma sahiptir. Sürekli gelişen ve genişleyen kullanım alanlarıyla uzun vadeli değer sağlamakta, sürdürülebilir bir gelecek yaratma konusunda sonsuz bir potansiyel vaat etmektedir.


Değerli Ortaklarımız,
Şişecam için dün, bugün ve yarın arasındaki ilişki neden-sonuç ilişkisidir. 2021 yılında duyurmuş
olduğumuz 2022-2030 Care For Next Sürdürülebilirlik stratejimiz, önceliklerimiz olan gezegeni
korumak, toplumu güçlendirmek ve yaşamı dönüştürmek için üstlenmeyi taahhüt ettiğimiz
sorumlulukların yol haritası niteliğindedir. Şişecam, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’na (BM-SKA) uyumlu ve entegre 2022-2030 Care for Next stratejisi doğrultusunda 2050 yılı
için sıfır karbon hedefi koymuş olan Şişecam, farklı alanlarda daha iyi bir dünya hedefiyle ortaya
koyduğu bu vizyonu hammadde tedarikinden üretime, satıştan müşterilerine, değer zincirinde
yer alan tüm paydaşlarını ve süreçlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.
Şişecam, sürdürülebilirlik yaklaşımını, dünyada konulan üretim standartlarına uyum sağlamak adına yerine getirmesi gereken bir zorunluluk değil, önemli bir sorumluluk olarak ele almakta, “Sürdürülebilir Gelecek” kavramını en büyük önceliği olarak görmektedir.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini her geçen gün hepimizin hayatında hissettiği, gezegenimizin
geleceği için endişelerimizin giderek arttığı bu zamanlarda binlerce yıldır ekonomik, kültürel ve fonksiyonel olarak insanlığın gelişimini destekleyen camın insanlığa katkısının artarak devam
edeceğine inancımız tamdır. Sürekli gelişen cam sektörü ve camın her geçen gün genişleyen
kullanım alanları hepimiz için doğa ile uyum içinde ve sürdürülebilir bir gelecek yolunda büyük imkânlar sunmaktadır. Bu imkânları daha iyi anlatmak ve en önemlisi ekonomik ve toplumsal karar alıcılarda farkındalık yaratmak amacıyla Şişecam; 2022 yılının Birleşmiş Milletler tarafından “Cam Yılı” ilan edilmesi sürecinde öncü bir rol üstlenmiştir. Cam Yılı, iklim değişikliği ile mücadelede çevrenin korunması ve enerji tasarrufuna yönelik çözümler üreterek gelecek nesillere daha iyi bir gezegen
bırakmayı hedefleyen cam sektörünün üstlendiği rolün küresel çapta vurgulanması açısından
büyük önem taşımaktadır. 4- kıtada, 14 ülkede üretim faaliyeti gösteren, satışlarıyla 150 ülkeye
ulaşan Şişecam, camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek küresel oyuncu olmanın verdiği
sorumluluğun da gereği olarak, 2022 yılının Uluslararası Cam Yılı ilan edilmesini önemli bir konu
olarak değerlendirmektedir.

Geçen yıl önümüze çıkan zorluklara rağmen mali açıdan ve faaliyet performansı açısından başarılı olmanın gururunu yaşadık. 2022 Uluslararası Cam Yılı’nın Şişecam için yepyeni gelişim alanları ve başarılara vesile olacağına inanıyor, 2021 yılında imza attığımız başarılarda en büyük paya sahip olan çalışanlarımız başta olmak üzere,müşterilerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize
ve tüm paydaşlarımıza Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum.


Prof. Dr. Ahmet Kırman
Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür’ün Mesajı

Değerli Ortaklarımız,
2021 yılı dünyada salgının bitişine ve etkilerinin hafiflemesine yönelik umutların oluştuğu, ancak
somut sonuçlara dönüşemediği, ekonomik ve jeopolitik etkilerinin derinden hissedildiği, risklerin,
volatilitenin ve belirsizliklerin hakim olduğu, hızlı değişimlerle dolu bir yıl olmuştur. Cam ve kimyasallar sektörlerinin güçlü küresel oyuncusu Şişecam ise, bu volatil ekonomik atmosferde zemin nasıl olursa olsun, büyüme yolculuğunu kesintisiz sürdürebilme kabiliyetini sergilemeyi başardığı,
yetkinliklerinin sonuçlarını gururla aldığı bir yılı geride bırakmıştır. 86 yıllık deneyimini geleceğe taşımak için girdiği dönüşüm süreci, birleşme ile daha da çevik ve yalın hale gelen yapısı, risk yönetim
becerileri, öngörülü kararları, dijital yetkinlikleri, kurumsal yönetişim kültürü Şişecam’ın, zeminin
oldukça kaygan olduğu bir küresel ekonomik atmosferde de hem finansal hem operasyonel açıdan
güçlü bir performans sergilemesini sağlamıştır.

Hazırlıklarımız ve olası senaryolar için provalarımız, geçen yıl zorlu stres testlerinden başarıyla
geçmemizi mümkün kılmıştır. Tüm bu tecrübeler, oluşan ani koşullara hızla uyum sağlamak için
sağlam bir altyapıya sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş, “Geleceğin
Şişecamı’na yönelik adımlarımızın sağlamasını yapmamıza ve pozitif sonuçları deneyimlememize imkan tanımıştır. Sürdürülebilir başarı yakalayarak tüm paydaşlarının ve ekosisteminin büyümesine destek olan Şişecam, her dönem olduğu gibi “Önce İnsan” anlayışından asla taviz vermeden, kesintisiz gelişim yolculuğuna başarıyla devam etmiştir. 2021 yılında, değişen pazar koşullarına hızlı bir şekilde adapte olarak müşteri odaklı yaklaşımının verdiği sorumlulukla hareket eden Şişecam, bu yaklaşımı
sonucunda paydaşlarının ve girdi verdiği sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerini hız kesmeden
sürdürmüştür. Şişecam 2021 yılında, 5,6 milyon ton cam, 2,3 milyon ton soda ve 4,5 milyon ton
endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirmiş; faaliyet dönemi sonu itibarıyla konsolide net satışlarını 32,1 milyar TL seviyesine yükseltmiştir. Şirketimiz, maliyet optimizasyonu, etkin üretim
planlama, sağlıklı tedarik zinciri ve başarılı kriz yönetimi sayesinde bu zorlu yılda 9,2 milyar TL konsolide net kâr elde etmiştir. Şişecam, dünden getirdiğ birikimleri ile yarının hedeflerine ulaşmak için kararlar alırken, bugünün koşullarına hapsolmadan adım atabilme kabiliyetini sergileyebilen en iyi kurumsal örneklerdendir. Bu sayede gelişim ve büyüme sürecini, sorunlar evreninden bağımsız
düşünme yeteneğini de koruyarak sürdürebilmekte, atması gereken adımları doğru ve odaklanmış bir
yapı ile atabilmektedir. Şişecam’ın gobal olarak entegre dijital bir altyapıya sahip olmak için SAP ile
yürüttüğü ve SAP’nin dünyadaki en büyük 3 projesinden biri olan dijital dönüşüm hamlemiz,
“Rakamlarla yönetme” gücümüze güç katmıştır. Şişecam, dijital dönüşüm ile bulut tabanlı sistemler
ve büyük veri işleme becerilerine ek olarak, yapay zekâ analitiği ve ileri teknolojiler kullanılması için
gereken temel araçlara da sahip hale gelmiş, sadece rakamlarla ve verilerle desteklenen rasyonel
kararların alındığı bir kültür ile yönetilmektedir. Tüm yatırımlarını sürdürülebilir ve ekosistemine değer katan büyüme hedefi temelinde gerçekleştiren Şişecam, her zaman farklı gelecek senaryolarına hazırlık yapmakta, operasyonlarını ve pazar pozisyonlarını güçlendirecek yatırımlarını sürdürmektedir.
Şişecam 2021 yılı boyunca mevcut faaliyet alanlarında daha güçlü teknoloji ve kapasitelere sahip
olmasını sağlayan yatırımlarının yanı sıra yeni iş alanlarına da girerek yarattığı fayda alanını genişletmiştir. Ortak akıl ekseninde oluşturulmuş yönetişim kabiliyeti ile desteklediği sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı doğrultusunda 2021 yılında toplam 2,6 milyar TL’lik yatırımlar gerçekleşmiştir.
Şişecam’ın 2021 yılında açıkladığı en stratejik yatırım kararlarından biri doğal soda alanında ABD’ye
olmuştur. Cumhuriyet tarihinde Türk şirketlerin ABD’ye en büyük yatırımı olan bu adım ile Şişecam’ın
yatırımından önce 2,5 milyon ton olan yönettiği soda külü kapasitesi, bugün 5 milyon tona ulaşmıştır.
Kapasitenin Atlantic ve Pacific projelerinin tamamlanmasıyla birlikte 2027 yılında 10 milyon tona
ulaşması ve 2026 yılında Şişecam’ın soda külü alanında bir dünya lideri olması beklenmektedir. Şişecam’ın 2021 yılında aldığı bir diğer önemli karar da Avrupa’da cam ambalaj alanındaki ilk
yatırımını Macaristan’a yapmak olmuştur. Şişecam, 2023 yılında devreye girmesi planlanan bu
yatırım ile yıllık 330 bin tonluk ek üretim kapasitesine sahip olacaktır. Macaristan cam ambalaj
yatırımı, Şişecam’ın halihazırda Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Bulgaristan’da yayılmış olan
cam ambalaj üretim ayak izini genişletmesine, özellikle tedarik zincirinin güncel gereksinimlerine
de uygun olarak, Avrupa pazarına yakın konumlanmasına, kaliteli cam ambalaj ürünlerini Avrupa pazarı ile daha kolay buluşturmasına imkan sağlayacaktır.

2021’de Türkiye’de ülke ekonomisinin ve lokomotif sektörlerin büyümesine katkı sunacak güçlü yatırım hamlelerine aralıksız devam eden Şişecam, ülkede hızlı bir ivme ile artan düzcam talebini karşılamak için yıllık 400 bin ton kapasiteli mimari cam float hattı yatırımı kararı açıklamıştır. Ayrıca dünyada ivmesi hızla artan hijyen ihtiyacıyla birlikte yükselen cam ambalaj büyüme potansiyelini karşılamak üzere Eskişehir’deki cam ambalaj üretim tesisine yıllık 155 bin ton kapasiteli yeni bir fırın yatırımı yapma kararı almıştır. Türkiye’de otomotiv hamcam üretimine dedike olacak ilk ve tek hat ile
karşılamayı hedeflemekteyiz. Şişecam ayrıca, yıllık 240 bin ton kapasiteli otocam float hattı yatırım planını duyurmuştur. Yüksek kapasitesiyle dünyanın sayılı örneklerinden biri olacak bu hat otocam faaliyetlerinin desteklenmesinin yanı sıra otomotiv yenileme camına yönelik ihracat atılımlarımızın doğrudan desteklenmesini de sağlayacaktır. Biyoteknoloji alanındaki ilk yatırımını yeşil ve döngüsel Basalia Teknolojisi’ne yapma kararı alan Şişecam, her türlü atığı zararsız maddelere dönüştürme hedefiyle geliştirilen bu teknolojinin tüm dünyada uluslararası platformlara yayılımına da katkı sağlayacaktır. Şişecam, sürdürülebilirlik hedefleriyle birebir uyumlu Basalia Projesi’nin pilot denemelerini tamamlamıştır. Şişecam tesisleri bünyesinde büyük çaplı denemelerini sürmektedir.

Şişecam’ın, tedarik zincirlerinde yaşanan küresel aksamalar nedeniyle oluşabilecek riskleri yönetmek ve yatırımlarında sürdürülebilirliği garanti altına almak amacıyla yaptığı bir stratejik yatırım da dünyanın önde gelen refrakter üreticilerinden İtalyan Refel firmasının satın alımı* olmuştur. Refrakter, cam alanında yeni fırın yatırımları ve soğuk tamir süreçlerinin plana uygun hayata geçirilmesinde kritik rol oynayan, önemli bir malzemedir. Şişecam, bu yatırımı ile hem Avrupa ve dünya cam piyasasındaki stratejik konumunun daha da güçlenmesini sağlayacak hem de gelişmekte ve büyümekte olan refrakter sektöründe önemli bir oyuncu haline gelecektir. Şişecam, yenilikçi ve özgün bakış açısıyla bir çok yeni teknoloji ve buluşa imza atmakta, üretimden gelen gücün Avrupa’nın en büyük
Ar-Ge merkezleri arasında yer alan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım merkezinde teknoloji geliştirme kabiliyeti ile birleştirmektedir. Şişecam, cam yüzeylerde virüs ve bakterilere karşı etkili V-Block Teknolojisi’nden, kanser tedavisinde kullanılan mikro cam küreciklere ve tarımsal verimi
artırmak amacıyla kontrollü salınımlı cam gübre kompozisyonu geliştirme çalışmalarına kadar camın bir çok farklı alanın gelişim ortağı olmasını sağlayan katma değerli teknoloji ve ürünler için çalışmalarını sürdürmektedir. Neredeyse yarım asırlık Ar-Ge geçmişi ile sadece ürün tasarımı değil, modelleme ve simülasyon destekli tasarımlar ile fırınlarda optimum üretim randımanı ve enerji verimliliği doğrultusunda teknolojik iyileştirmeler de gerçekleştirmekte, cam üretiminde kritik öneme sahip olan fırınlarımız da Şişecam bilim insanları tarafından tasarlanmaktadır. Şişecam, bu buluş ve teknolojiler ile gelişimin bugününde olduğu kadar geleceğinde de önemli rol oynamayı hedeflemektedir. Akıllı fabrikalar, yüksek otomasyon ve gelişmiş üretim teknolojilerine yatırım yapmaya devam edilecek, tesisler arası operasyonları standartlaştıracak veri bilimi uygulamaları ile her alanda operasyonel verimliliğin artırılması odağı doğrultusunda gelişimden taviz verilmeyecektir. Operasyonel mükemmellik, tedarik zincirinin uçtan uca etkin yönetimi, müşteri odaklılık sonucunda edindiğimiz müşteri bağlılığı ve toplam kalite yönetimi konuları en önemli odak alanlarımız içerisinde yer almaya devam edecektir.

(Refel firmasının satın alımı 3 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşmiştir)

Ana faaliyet alanlarımızda dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olmak hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam eden Şişecam’ın küresel yapısının çevik,yalın ve etkin operasyonlarla güçlendirilmesi, 2021 yılında da temel önceliklerimiz arasında yer almıştır. Şişecam, doğaya ve toplumlara saygılı operasyonları,tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratan uygulamaları, katma değerli ürünleri ile global, teknolojik, geleceğe yön veren, yalın, lider bir dünya şirketi olduğunu her gün yeniden kanıtlamıştır. 2021 yılı, yeni yatırımlar hayata geçirdiğimiz, büyüme hedeflerimizi yükselttiğimiz, önümüze çıkan engelleri her ne olursa olsun daha da güçlenerek aştığımız başarılarla dolu bir yıl olmuştur. Bu vesileyle, Şişecam’ın değerli çalışanları başta olmak üzere büyüme ve dönüşüm yolculuğumuzda bizlerle beraber olan tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyor, Şişecam’a
duydukları haklılığı kanıtlanmış güven için değerli yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum.


Görkem Elverici
Genel Müdür

Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu üyelerinin CV’lerini ekliyorum görsel olarak ama detaylı eklemeyeceğim, ben okudum hepsi alanında çok güzel kariyerlere sahip birbirinden değerli liyakatli insanlar, sizde isterseniz faaliyet raporundan açıp okuyabilirsiniz

İcra kurulu

İcra kurulunu da aynı şekilde görsel olarak ekliyorum ben okudum hepsi birbirinden değerli liyakatli insanlar

2021 Yılına Genel Bakış

Son iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, küresel ölçekte farklı sektörlerde yaşanan tedarik sıkıntıları ve artan üretim maliyetlerinin yanında pandemi kısıtlamalarının kalkması ile yaşanan ani ve yüksek talep artışları düzcam pazarının küreselde büyümesine yol açmıştır. Hızla değişen pazar koşullarına uyum sağlayarak ve proaktif yaklaşımlar geliştirerek gerek yerel üretim yapılan pazarlarda gerekse yakın coğrafyalarda talep, kapasiteler ölçüsünde maksimum düzeyde karşılanmış ve yüksek satış performansı artırılarak sürdürülmüştür. Türkiye’de düzcamın tüketildiği
başlıca sektörlerden inşaat sektörünün 2021 yılının ilk yarısında toparlanma sinyalleri vermesine rağmen yılı büyüme olmadan kapatması beklenirken, inşaat malzemeleri sanayinin iç tüketimde ve ihracat taleplerindeki artışın etkisiyle %20 büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bunun yanında Türkiye’nin inşaat malzemelerinde alternatif tedarikçi konumuna gelmesi ile işlenmiş cam sanayisindeki ihracat da %42 oranında artış göstermiş ve Türkiye düzcam tüketiminde aldığı pay
%15’ler seviyesine yükselmiştir. İnşaat malzemeleri haricinde otomotiv, beyaz eşya ve mobilya
sanayilerinde görülen yüksek düzcam talebi de yıl içinde soğuk tamirde olan iki düzcam hattının
devreye alınmasının katkısı ile optimum düzeyde karşılanmıştır.

Pandemi sonrası ekonomik toparlanma sürecine giren Avrupa’da 2021 yılında %5 civarında büyüme beklentisi bulunmaktadır. Küresel ölçekte en önemli düzcam tüketim coğrafyalarından olan Avrupa’da
taleplerde ve buna bağlı olarak satış fiyatlarında önemli artışlar kaydedilmiştir. Aynı şekilde, Rusya’da enerji ve petrol fiyatlarındaki artışın da etkisiyle Rusya ekonomisinin 2021 yılını %4,3 gibi önemli bir
büyüme oranı ile kapatması beklenmektedir. Ülkede özellikle mimari camlar sektöründe önemli talep artışı yaşanmış, satış fiyatlarında yüksek oranda artış gözlemlenmiştir. Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde
de pandemi sonrası ekonomik toparlanma süreci devam etmiştir. Hindistan’da 2021 yılında pandemi
etkileri devam etmiş, buna karşın ekonomik toparlanma ve talepte artış yaşanmıştır. Demografik açıdan ülkenin tüketim potansiyelinin yüksek ve katma değerli ürünlere eğilimli olması, pazarın gelecekte de yüksek büyüme vadedeceğinin göstergesidir. (olumlu)

Yarattığı önemli katma değer ve ihracat hacmi ile Türkiye ekonomisinin önemli sektörlerinden olan beyaz eşya sektöründe, 2021 yılı COVID-19 nedeniyle kapanmalar, ham madde, navlun ve çip krizi
nedeniyle zor bir yıl olmasına rağmen, biriken talep ve kısıtlamaların gevşetilmesiyle beraber yıl genelinde ihracat artmıştır. Küresel navlun krizi ayrıca Türkiye pazarına olan talebi artırmıştır. Döviz kurundaki dalgalanmalar, artan ham madde fiyatları ve çip krizinden etkilenen sektörde, iç satışların olumsuz etkilenmesine rağmen, üretim azalmamıştır. Avrupa beyaz eşya sektörü de 2021 yılında önceki yıla göre yaklaşık %7 seviyesinde, Türkiye beyaz eşya sektörü ise %22 oranında büyüme göstermiştir.
Otomotiv sektöründe AB (26), UK ve EFTA ülkelerinde otomobil satışları 2021 Ocak-Kasım döneminde toplam 10,8 milyon adet seviyesinde gerçekleşerek 2020 yılı aynı dönemine göre %0,8 artmıştır. Aynı dönemde Türkiye, önceki yıla göre satışlarda %2,1 azalma göstermiş ve 518,3 bin adet otomobil satışı ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6’ncı ülke olarak yer almıştır.

Şişecam’ın sürdürülebilirlik stratejisi paralelinde, Şişecam Düzcam güneş enerjisi sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek fotovoltaik camı pazarına, yüksek performanslı Anti Reflektif (AR) kaplamalı güneş paneli camları ile hizmet vermeye devam etmiştir.

(Gelecekte yeşil enerjiye geçilmesi ve şirketinde Güneş enerjisine yönelik Güneş paneli camları üretmesi şirketin geleceği açısından olumlu )

2021 yılı Kazanımları ve Geleceğe Dair Hedefler

COVID-19 pandemisi, 2021 yılında da tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken, değişen pazar koşullarına hızlı adaptasyon sağlayan Şişecam, müşteri odaklı yaklaşımını ve değer zincirindeki tüm paydaşların ihtiyaçlarına uygun geliştirme faaliyetlerini sürdürmüştür.

Türkiye’de faaliyetler, düzcam değer zincirinde müşteri memnuniyetini sağlama, pazarın ihtiyacına en hızlı şekilde cevap verme hedefleriyle hizmet seviyesini yükseltme çalışmaları ve dijital platformlarda marka güçlendirme projeleri ile desteklenerek sürdürülmüştür. Yıl içinde dönemsel değişkenlik gösteren iç pazar şartlarına karşılık hizmet verilen sektörlerin çeşitlilik avantajı kullanılmış ve satış şartlarına yönelik aksiyonlar alınmıştır.

Uluslararası pazarlarda ise yüksek kapasite imkânı ile ihtiyaca uygun nitelikli ürün portföyü ve yaygın
dağıtım ağıyla hizmet vermeye devam edilmiş, pazar ve müşteri çeşitlendirmesi ile artan pazar
taleplerine cevap verilmeye çalışılmıştır. 2021 yılında taleplerdeki artış katlanarak devam etmiş ve
arz eksikliği yaşanan Avrupa coğrafyasında İtalya, Bulgaristan ve Türkiye fabrikalarından talepler,
müşteri segmentasyonu yapılarak kapasite imkânları ölçüsünde karşılanmaya çalışılmıştır. Özellikle
2019 sonunda faaliyete geçen İtalya Manfredonia fabrikası ile beraber pazarın ihtiyaç duyduğu
katma değerli ürün çeşitliliği artırılarak satış miktarları hedeflenen düzeye çıkarılmıştır. Hem arz eksikliği hem de enerji ve lojistik maliyetlerindeki artışların etkisiyle, satış fiyatları oldukça yükselmiş ve elde edilen ciroda da artış sağlanmıştır. İtalya’da 2021 yılında pazar lideri konumuna ulaşılmıştır.
Rusya’da artan talep, kapasite elverdiği ölçüde karşılanmaya çalışılmış ve artan iç piyasa satış fiyatlarının etkisi ile hedefin üzerinde bir yıl geçirilmiştir. Bu nedenle, arz talep dengesini gözeterek ihracata minimum seviyede devam edilmiş, mevcut kapasite ağırlıklı olarak iç pazara yönlendirilmiştir.
Düzcamda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarında faaliyetler, geniş ürün portföyünün sağladığı avantajlarla ağırlıkla katma değerli ürün talepleri karşılanarak sürdürülmüş, projeli işler segmentinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Kârlılık ve stratejik bakış açısıyla, kısıtlı kapasite dağıtımı optimum şekilde yönetilmiştir. Önceki yıllarda, her geçen yıl büyüyen denizaşırı satışları, pandemi sonrası ana pazarlarda yaşanan talep yoğunluğunun etkisiyle stratejik olarak azaltılmış, üretim kapasitesi ana pazarlara yönlendirilmiştir.

2021 yılında Hindistan’da pandemi etkileri devam etmiş, buna karşın tüketim ve talepte artış önemli
oranda artmıştır. Pazarın ihtiyaç duyduğu katma değerli ürünler, diğer fabrikalardan kapasite
şartları göz önüne alınarak tedarik edilmeye çalışılmıştır. Bölgede Şişecam’ın global gücünün ve ürün
gamının bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar hızla devam etmiştir.
Genel olarak, uluslararası pazarlarda COVID-19 pandemi kısıtlamaları sonrası artan talebi karşılamak adına düzcam üreticilerinin kapatma ve soğuk tamir kararlarını erteledikleri gözlemlenmiş, yine de talep tam olarak karşılanamamıştır. Burada Çin’in küresel ölçekte düzcam tedariğini azaltmasının da etkisi bulunmaktadır. 2022 yılında pazarlarda güçlü talebin devam etmesi ve piyasa koşullarının
olumlu seyretmesi beklenmektedir. Buna karşın arz eksikliğinin 2022 yılı sonuna kadar devam edeceği
öngörülmektedir. Katma değerli ürün satış trendinin de tüm pazarlarda değişken ivmelerle artış
göstermesi beklenmektedir. Avrupa’da otomotiv ürünlerinin önemli tedarikçisi konumunda bulunan Amerika pazarında artan ivmeyle ilerleyen Şişecam’ın müşteri portföyünde dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen firmaları yer almaktadır. Şişecam Otomotiv, 2021 yılında da birçok projede nomine olarak geleceğe yönelik sağlam adımlar atmıştır. (şirketin ürettiği malı satmak gibi sorunu yok müşterisi tüm dünya ve kaliteli markalar olumlu )

Yeni yatırımlar yeni kapasiteler

Şişecam, öncü vizyonu ve teknolojik yetkinlikleri doğrultusunda düzcam faaliyet
alanında yaptığı atılımlarla bir yandan yerel üretici olduğu pazarlardaki konumunu güçlendirirken diğer yandanda güçlü markaları, müşteri odaklı yaklaşımı ve katma değeri yüksek ürün portföyü ile global pazarlardaki etkinliğini artırmaya devam etmektedir.
( Şirket dünya çapında büyümeye devam ediyor olumlu)

Tüm değer zinciri nezdinde bugün gelinen noktanın sürekliliğini ve gelişimini sağlamak adına
pandeminin yarattığı belirsizlik ortamına rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam eden Şişecam,
Yenişehir Fabrikası’nda bulunan 240 bin ton/yıl kapasiteli altıncı düzcam hattının soğuk tamirini
tamamlayarak Endüstri 4.0’a uygun şekilde ileri teknolojiyle yenilenen ve modernize edilen
hattı 2021 yılında devreye almıştır. 2020 yılında soğuk onarımına başlanan Yenişehir Fabrikası’nda
bulunan 240 bin ton/yıl kapasiteli beşinci düzcam hattı ise 2021 yılının Kasım ayında devreye alınmıştır. Düzcam faaliyet alanında Türkiye’de dört farklı lokasyonda sekiz düzcam hattı ile faaliyet gösteren Şişecam, ülkede hızla yükselen cam talebini karşılama ve tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratma hedefi doğrultusunda mimari camlar ve otomotiv camına yönelik iki yeni düzcam hattı yatırımı kararı almıştır.
( onarımı tamamlanan Yenişehirde’ki fabrika 2021 Kasım ayında devreye girmiş 2021 Cirosuna katkısı olmamış 2022 de Ciroya katkısı olacaktır ve artan talebi karşılamak için iki yeni düzcam hattı kararı alınmış çok olumlu)

Yeni Ürün Çalışmaları

Şişecam, faaliyet gösterdiği sektörlerdeki rekabetçi ve öncü konumunu sürdürme hedefiyle, dünyanın önde gelen cam araştırma merkezlerinden biri olan Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi ile gerçekleştirdiği inovatif projelerle farklı sektörlere yönelik ürün geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Maksimum ısı yalıtımı ve güneş kontrolüyle enerji tasarrufunu en üst noktaya taşıyarak ısıtma ve soğutma giderlerinde üst düzey tasarruf sağlayan “Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 40/22” ve “Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 50/25” ürünleri geliştirilmiştir.

Kontrollü gün ışığı, etkin ısı ve güneş kontrolü ile cephede yeşil renk etkisi yaratan, “Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Yeşil 40/28” ürünü geliştirilerek müşterilerin ve iş ortaklarının beğenisine sunulmuştur.

Hedef pazarlardaki taleplere ve değişen müşteri ihtiyaçlarına çözüm sunmak amacıyla, “Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 50/33 ve Nötral 50/25” ürünleriyle aynı görünüm ve performansa sahip temperlenmeyen muadilleri geliştirilerek Solar Low-E ürün portföyü zenginleştirilmiştir. Sektörün talebi olan camların yanı sıra inovatif akıllı cam sistemlerine yönelik araştırma kurumları, üniversiteler ve çeşitli start-up firmalarla iş birliği çalışmaları sürdürülmektedir.
Şişecam, küresel pazarın ihtiyaçları doğrultusunda katma değerli çözümler sunan fonksiyonel kaplama, ayna ve akıllı cam geliştirme çalışmalarıyla ve gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla ileriye yönelik sağlam adımlar atmıştır.
(Yeni ürün çalışmaları şirketin güçlü pazar payını koruyabilmesi ve sürdürülebilmesi bakımından olumlu)

Bütünleşik tanıtım ve iletişim aksiyonları

2020 yılından bu yana devam eden pandemi paralelinde başta etkinlikler olmak üzere her türlü pazarlama iletişimi faaliyeti ağırlıklı dijital çözümlerle kesintisiz olarak devam ettirilmiştir.

Şişecam’ın düzcam faaliyet alanındaki marka bilinirliğinin sağlanması, marka imajının güçlendirilmesi, stratejik öneme sahip düzcam ürünlerinin tanıtımı ve bu ürünlerin kullanımının sağladığı faydaların yerel dilde vurgulandığı dijital iletişim kampanyaları tüm pazarlarda artarak devam etmiştir. Dijital platformlardaki kampanyalar, 11 ülkede ayrıca geleneksel iletişim çalışmaları ile de desteklenmiştir.
Düzcam faaliyet alanı web sitesi ziyaretlerinin %90’ından fazlası kampanya kaynaklı olmuştur.Kampanyalar boyunca 80 milyon yakın gösterim ve 23 milyona yakın tekil erişim elde edilirken özellikle Hindistan ve İtalya’da etkileyici sonuçlarla başarılı geri dönüşler sağlanmıştır. Farklı ihtiyaçlara yönelik doğru çözümler sunan düzcam ürünlerinin kullanımının psikolojik ve fizyolojik faydalarının insan sağlığı üzerindeki olumlu etkisi ile konfor kavramına odaklanan 10 dilde hazırlanan geniş kapsamlı yaratıcı iletişim çalışmalarıyla faaliyet gösterilen tüm pazarlarda hedef kitlelere ulaşılmıştır.

Dijital mecrada son dönemin trendi olan; kullanıcı deneyimlerinin tanınmış kişilerle desteklenerek hedef kitleyle iletişime geçilmesi metodu kapsamında; Isıcam markası özelinde Youtube çalışması hayata geçirilmiştir. Isıcam’ın ürün özelliklerini, farklı kullanım alanlarını ve avantajlarını tüketicilere aktarmak amacıyla devreye alınan Isıcam Sistemleri “Şeffaf Sohbetler” Youtube programı, yapay zeka
ve programatik pazarlama metotlarını da barındıran dijital iletişim planıyla desteklenerek 21 milyondan fazla kişiye erişim sağlamıştır.

Sosyal medyanın hızından ve hedef odaklı erişim gücünden faydalanılmaya devam edilmiş, Türkçe ve İngilizce dillerinde toplam 17 sosyal medya hesabı üzerinden hedef kitle ile iletişim çalışmaları yürütülürken takipçi sayılarında globalde %53 artış sağlanmıştır. Hindistan’da mimari alanda uzmanlaşmış influencer iş birlikleri, sosyal medya projeleri ve önemli mimari yayınların sosyal medya platformlarındaki projelerle 4 milyondan fazla erişim sağlanmış, Şişecam’ın düzcam faaliyet alanında karar verici hedef kitleler nezdindeki marka farkındalığı artırılmıştır. Şişecam’ın düzcam ürünleri ve hizmetleri ile ürünlerinin kullanıldığı projeler önemli global mimari online pazar yerlerinden biri olan Archiexpo’da tanıtılmaya devam edilmiştir. Archiexpo’daki Şişecam Flat Glass standını yıl boyunca 350 binden fazla sektör profesyoneli ziyaret etmiştir. Cam danışmanlığı kapsamında; Türkiye ve uluslararası pazarlarda projelerin karar vericileri konumundaki mimar, cephe danışmanı, yatırımcı ve müteahhitlerden oluşan 4 bine yakın sektör yetkilisi ile yapılan 3 binin üzerindeki görüşme ve
proje özelinde yapılan 3.350 teknik hesap ve hazırlanan şartname önerileri ile projelerde Şişecam’ın hayata değer katan düzcam ürünlerinin kullanımı sağlanmıştır.
(şirketin geleneksel reklam ve tanıtım faaliyetlerinin aksine modernleşen dijital ve sosyal medya reklamları ile kendini tanıtması çağa ayak uydurması olumlu)

Prestijli mimarlık ofisleriyle mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi ve genç mimarlık ofisleriyle yeni ilişkiler kurulması amacıyla cam danışmanlığı özelinde yapılan görüşmelere devam edilmiştir. Yenilikçi ürünlerin gelişimine katkı sağlanması amacıyla Türkiye’nin önde gelen cephe danışmanlarının katılımıyla düzenlenen Ar-Ge Buluşmaları: “Cephede Cam ve İnovasyon” çalıştayları Şişecam
Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi ile Şişecam Genel Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Şişecam’ın resmi ortak olarak katıldığı Uluslararası Mimarlık ve Mühendislik Forumu Share’in Romanya ve Bulgaristan etkinlikleri bir yıl aradan sonra yüz yüze gerçekleşmiş; Şişecam’ın etkinlik ortağı olarak yer aldığı cephe tasarımı ve mühendisliği konulu uluslararası konferans ZAK World of Façades ise ilk defa İstanbul’da yapılmıştır. Etkinliklerde, Şişecam’ın yeni düzcam ürünlerini ve referans projelerini içeren
“Cam ile Değer Yaratmak” sunumu mimar, cephe danışmanı, mühendis, cam profesyonelleri ve mimarlık öğrencilerinden oluşan sektör temsilcileri ile paylaşılmıştır.

(Şirketin inşaatlarda kullanılan dış cephe camları satmak için bu inşaatları yapan mimarlar ile direkt iletişime geçmesi kendilerini o sektördeki pazar paylarını korumak ve arttırmak bakımından olumlu çalışmalar)

Camın cephede daha fazla yer almaya başladığı yakın dönem mimari yapıları kayıt altına alması nedeniyle inşaat sektöründe bir kaynak niteliği taşıyan referans projeler serisinin üçüncüsü “Reference Projects 2021”, düzcam ürünlerinin hayat bulmasını sağlayan sektör profesyonellerine armağan edilmiştir. Mimarlık bülteni ve web sitesi “Şeffaf Bülten”, yayın hayatına her ay 19 bin mimara ulaşarak
devam ederken, “Transparent Architecture” adıyla yayınlanan İngilizce bülten 7 bine yakın uluslararası mimara ulaştırılmaktadır. Düzcam ürünlerinin, BIM (Building Information Modelling/Yapı Bilgi Modellemesi) kullanılması zorunlu olan global projelerin şartnamelerinde yer alması ve kullanımının garanti altına alınarak yaygın olarak tercih edilmesini sağlamak amacıyla; düzcam ürünlerinin dijital replikaları olan BIM Akıllı Objeleri oluşturularak web sitesinde ve en bilinen dijital malzeme kütüphanesi BIMobject’te yayınlanmıştır.

Şişecam Akademi web sitesi üzerinden yayınlanan İngilizce, Rusça, Bulgarca, Romence, İtalyanca ve Fransızca çevrimiçi e-eğitim programları 2021 yılında da müşterilerle paylaşılmaya devam edilmiştir.
Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde geleceğin karar vericilerine sağlanan eğitimler çevrimiçi olarak devam ettirilmiştir. Şişecam fabrikalarına düzenlenen teknik geziler, yerini ürün ve üretim videolarına bırakırken, eğitimlere 2021 yılında yaklaşık 1.400 öğrenci katılmıştır. Isıcam marka elçileri yaratan ve 2021 yılında 5. yaşını dolduran “Isıcam Sistemleri Kumbara Kart Kulübü” 8.500’ü aşan üyesi ile birlikte üye ağını geliştirmeye devam ederken doğrama firmalarının ürün tercihlerini enerji
verimliliği sağlayan nitelikli Isıcam ürünlerine yönlendirmek amacıyla bilinçlendirme çalışmaları ve
kampanyalar devreye alınmıştır.

Türkiye pazarında düzcam ve ayna, ürün ve hizmet kalitesini artırarak, nihai ürün kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlayan İşleme Franchise Sistemi, yaygınlaştırma stratejileri kapsamında yeni yetkili işlemeciler dahil edilerek büyümeye devam etmiştir. Projeli satışlar pazarında kullanılan
temperlenebilir kaplamalı ürünlerinin işleme sürecindeki kalitenin artırılması ve nihai ürünün
kalitesinin sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla Türkiye ve global pazarlarda uygulanmakta olan Akreditasyon Sistemi, farklı ülkelerden yeni işlemeci firmaların sisteme dahil edilmesiyle büyümüştür.

Hindistan’da, katma değerli ürünlerin marka bilinirliğini ve satışlarını artırmak amacıyla direkt müşteri ve alt müşteri gruplarına yönelik sadakat kampanyaları düzenlenmiştir. Pazar geliştirmeye yönelik başlatılan kurumsal iş birlikleri kapsamında, TEKFEN ile solar ayna geliştirme ve IKEA ile Flotal E iş birliği sürdürülmüştür. Şişecam, binalarda kullanılan enerjinin azaltılması ve binaların enerji verimli hale getirilmesi için hazırlanan kanun yönetmelik ve standart çalışmalarına destek vererek enerji tasarrufu sağlayan camların kullanımının zorunu hale gelmesini sağlamaya devam etmiştir. Türk cam sektöründe sürdürülebilir kalite için sertifikalı cam ustalarının yetiştirilmesini amaçlayan Cam Ustalık Projesi kapsamında, sektörün devlet teşviğinden yararlanması sağlanmıştır. Test ve belgelendirme kuruluşlarına 2021 sonu itibarıyla sertifika almak için 2.000’in üzerinde başvuru
yapılmıştır.

2022 Yılı Hedef ve Beklentileri

COVID-19 pandemisi, 2021 yılında da tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken, değişen pazar koşullarına hızlı adaptasyon sağlayan Şişecam, müşteri odaklı yaklaşımını ve değer zincirindeki tüm paydaşların ihtiyaçlarına uygun geliştirme faaliyetlerini sürdürmüştür. Pandeminin tüm dünyada yarattığı belirsizlik ortamına rağmen yatırımlarına ara vermeden devam eden Şişecam, yaptığı yatırımlarla bir yandan üretim kapasitesini artırırken diğer yandan ileri üretim teknolojileriyle farklı sektörlerden gelen ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler sunmayı hedeflemektedir. Düzcam faaliyet alanında Türkiye’de dört farklı lokasyonda sekiz düzcam hattı ile faaliyet gösteren Şişecam, ülkede hızla yükselen cam talebini karşılama ve tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratma hedefi doğrultusunda 2021 yılında başladığı, mimari camlar ve otomotiv camına yönelik iki yeni düzcam hattı yatırımına devam etmeyi planlamaktadır. Yatırımlar sonucunda, Türkiye’deki mevcut yıllık float üretim kapasitesinin %30 oranında artırılarak 2,6 milyon tona yükseltilmesi ve Türkiye pazarındaki lider konumunun güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Yeni girişimleri sayesinde dağıtım kanalını genişleterek Avrupa’daki konumunu güçlendiren Şişecam, Avrupa pazarına sunduğu katma değerli ürün portföy yapısını geliştirerek, bölgedeki etkinliğini artırmayı hedeflemektedir. Yüksek büyüme potansiyeline sahip olan Hindistan pazarında, düzcam talebindeki artışa paralel olarak yeni yatırım planları değerlendirilecek olup, bu doğrultuda pazar payının artırılması ve katma değeri yüksek ürün yelpazesiyle rekabet gücünün geliştirilmesi hedeflenmektedir

(kalın harfler ile belirttiğim cümleler çok olumlu şirketin geleceği bakımından )

Şişecam, üretim yaptığı tüm coğrafyalarda entegre bir yapıyla faaliyetlerini etkin yönetmenin yanı sıra, katma değerli ürünlerle büyüme odağı doğrultusunda pazara yaşam kalitesini artıran inovatif ürünler sunmayı sürdürecektir. Bu doğrultuda, sektöründeki teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurarak ArGe faaliyetleri ve Endüstri 4.0 çalışmaları kapsamında iş birliği içinde olduğu kuruluşlar ile sürdürdüğü inovatif ürün geliştirme çalışmalarına 2022 yılında da hız kesmeden devam edecektir. Farklı sektörlere güçlü markaları ile yenilikçi çözümler sunan küresel bir düzcam şirketi olan Şişecam, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak ve yaşama değer katmak amacıyla farklı performansta yeni ürünler geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarını ve gerekli teknolojik altyapı sağlayıcı yatırımlarını
sürdürecektir. Türkiye’de 2022 yılında Bakanlık tarafından revize edilecek olan Enerji Performans Yönetmeliği’ne NSEB (Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar) standartlarının dahil edilmesi ile iki plakası kaplamalı üçlü camlama sistemleri kullanımının zorunlu hale gelmesi beklenmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Şişecam’ın katma değerli ürünlerinin kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Şişecam, maliyet mükemmelliği kapsamında odağında tuttuğu maliyet tasarrufu, 6 Sigma ve enerji tasarrufu projelerine 2022 yılında da devam etmeyi planlamaktadır.

Şişecam Ev Eşyası

2021 Yılına Genel Bakış

COVID-19 pandemisi, 2021 yılında da tüm dünyada etkisini devam ettirmiştir. Pandemi nedeniyle dünya genelinde tedarik zinciri kesintileri yaşanmıştır. Global tedarik zincirindeki sarsıntı tüm sektörleri etkilerken, Şişecam cam ev eşyası faaliyet alanında, sahip olduğu geniş ürün yelpazesi, satış ağı ve güçlü altyapısı sayesinde talebin artış gösterdiği bir yıl yaşanmıştır. Her zaman olduğu gibi; müşteri memnuniyeti ve dijitalleşme odaklı iletişim yaklaşımı ve fiyatlandırma stratejileri ile sürdürülebilir kâr elde edilmiştir.

Yeni ürün lansmanı, çeşitli dijital ve geleneksel iletişim faaliyetleri ile hedef gruplara yönelik çalışmalar yapılmıştır. Globalleşme yaklaşımını 2021 yılında da ön planda tutan Şişecam, dünyanın
en büyük Horeca fuarlarından biri olan Milan Fuarı’na katılmıştır. Nude&Paşabahçe markaları ile pandemi sonrası ilk kez sektör profesyonelleri ile bu fuarda buluşulmuştur.

Normalleşme süreci kapsamında; 2020 yılından itibaren güçlü seyreden ev kesimi talepleri 2021 yılında ikram ve B2B kanalından da gelen güçlü taleple desteklenerek, satışlarda hızlı artışa neden olmuştur. Cam ürün grubunda, ton bazında satışlar %12 artarken, satışlar TL bazında %52 oranında artış göstermiştir. Doğru yöntem ve stratejiler ile normalleşme süreci; güçlü ve istikrarlı, aynı zamanda sürdürülebilir bir şekilde yürütülmüştür.

2021 Yılı Kazanımları

Operasyonel mükemmellik ve yalın iş süreci odağı ile 2021 yılını başarıyla kapatan Şişecam, dijitalleşme çalışmalarına da hız kesmeden devam etmiştir. Dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte,
Cam Ev Eşyası operasyonlarının daha verimli, hızlı ve kaliteli yönetilmesi hedeflenmiştir. Dijital
dönüşümün önemli bir örneği olan Tuzla Showroom, dijital ortama taşınarak müşteri kullanımına
açılmış ve yoğun ilgi görmüştür.

Şişecam Cam Ev Eşyası, 2021 yılında tedarik zinciri iyileştirmeleriyle, hedef pazardaki dağıtım altyapısındaki iyileştirme çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir. Bu iyileştirmeler ile Türkiye’de ve globalde marka sadakatinin artırılması hedeflenmiştir. Şişecam, doğru stratejiler ile kilit müşteri yönetimi ve satış&operasyon planlama odağı ile birlikte üretim, satış ve stok dengesini başarılı bir şekilde yönetmiştir. 2021 yılı itibarıyla operasyonel verimlilik ve yalınlaşma çalışmalarının olumlu
sonuçları görülmeye başlanmıştır. Mevcut portföy içindeki üst segment ve kârlı ürün payının
artırılması hedeflenmiş, ilgili segmentteki satışların toplam satış içindeki payı artarak, kârlılığa
olumlu etkide bulunmuştur.

Antimikrobiyal V-Block

Tüketici ihtiyaçları doğrultusunda, teknolojiyi verimli şekilde kullanarak inovatif ve katma değerli ürün geliştirme çalışmalarına 2021 yılında da hız kesmeden devam eden Şişecam Cam Ev Eşyası’nın, V-Block
Teknolojisi’ne sahip dünyanın ilk antimikrobiyal kaplamalı cam ev eşyası ürünlerini pazara sunması,
dünyada büyük ilgi ve takdir görmüştür. 7/24 ultra hijyen sağlayan bu özel formülün COVID-19’a karşı %94,1 oranında etkin olduğu yetkili laboratuvarlar ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Antimikrobiyal V-Block projesiyle COVID-19 ile mücadelede, pandemi sonrası normalleşme sürecini hızlandırmak hedeflenmiş ve ürünler dünyada 63 ülkede müşterilerin beğenisine sunularak raflardaki yerini almıştır. Böylece ihracata dolayısıyla da ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlanmıştır.

%100 Geri Dönüştürülmüş Camdan “Aware Collection”

Sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı konusuna öncelikli önem veren Şişecam Cam Ev Eşyası, üretim
faaliyetlerine geri dönüştürülebilir üretim teknikleriyle devam etmiştir. Şişecam’ın sürdürülebilirlik stratejisi paralelinde, “%100 Recycled Glassware” projesi ile sürdürülebilirlik ve çevre bilinci için farkındalık yaratmak hedeflenmiş olup %100 geri dönüştürülmüş cam kavramının Şişecam Cam Ev Eşyası ürünleri ile konumlandırılması sağlanmaktadır. Bu serinin ürünleri üretilirken ton başına tüketilen doğal gaz miktarında %21 azalma gerçekleşmiştir. Bu koleksiyon, dünyada yankı uyandırarak 49 ülkede müşterilerin beğenisine sunulmuştur.

TASARIM FAALİYETLERİ

2021 yılında otomatik ürün tarafında, 105 proje için 346 adet tasarım yapılmış, bunlardan 48 adet tasarım için set kalıp onayı verilmiştir. Desen projesi olarak 572 adet tasarım hazırlanmış, 352 adet tasarım ticarileşmiştir. El imalatı ile üretilen ürünlerde, 50 proje için 258 tasarım yapılmış ve ambalaj tasarımı bölümünde, 457 proje için 1.675 tasarım hazırlanarak hayata geçirilmiştir. Otomatik ürün grubunda sektörde önemli yer tutan ve ürün gamında eksik bulunan Kapaklı Midi Borcam Ürünler hayata geçirilmiştir. Ayrıca yeni Frezya serinin genişletilme çalışmaları tabak ve kaseler eklenerek devam etmektedir. El imalatı grubunda, farklı kullanım senaryoları ve mum tipleri için 3 boy olarak geliştirilen İlo mumluklar, orta ve büyük boy bir tabak ile üzerine yerleşen cam kubbelerle tasarlanmış ve tealight boyu da tek parça olarak sunulmuştur. Nude markası için yapılan Ozan Özalp tasarımı,
masaüstü kategorisinde German Design Award 22 Excellence Product Design ödülüne layık görülmüştür. Yine el imalatı grupta, Valley tütsülük, 2 farklı tütsü çeşidinin de kullanılabildiği, kişiselleştirilebilen bir iç mekan objesi olarak tasarlanmış ve IF Design Award yarışmasına aday olmuştur. Dünyanın en hafif ve dayanıklı ayaklı bardağı konseptiyle tasarlanan, Umut Sinan Karaca
tasarımı Belly ayaklı bardak serisi, Design Turkey ödülüne layık görülmüştür. Tasarım ayrıca uluslararası yarışma olan Red Dot’a gönderilmiştir. Nude markası ile Çin pazarı için Wedding Gift konsepti dahilinde flüt şampanya bardakları tasarlanmış, PVD kaplama prosesleri ile ürünün albenisi
artırılmıştır. Renk Uzmanı Ümit Ünal danışmanlığında önümüzdeki yılın trendleri ile 2022/23 erken
ve süresiz kullanım renkleri üzerine sunumlar ve workshoplar gerçekleştirilmiştir. Aralık ayında
Makers firması ile Tasarım Odaklı Düşünme ve İnovasyon kapsamında online ve tek günlük bir çalıştay yapılmıştır. Pandemi sonrası dönemde Yenilikçi Cam Ev Eşyaları ve Sürdürülebilir Ambalaj çözümleri olarak 2 ana konuya odaklanılan çalıştayda, Şişecam bünyesindeki tasarım ve inovasyon ekiplerinin de katılımı ile 16 kişilik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. MDG uygulanarak kurgulanacak dijital desen kütüphanesi çalışmaları gerçekleştirilmiş, Ocak 2022’de pilot olarak açılacağı planlanmıştır. Cam Ev Eşyası ve Cam Ambalaj Sinerji Projeleri kapsamında, desen ve ürün olmak üzere farklı tasarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ürün tasarımı olarak, IS makinelerinde Cam Ambalaj olarak üretilecek ve sonrasında Paşabahçe markası altında da satılabilir, ambalaj sonrası kullanım da sağlayacak
kase tasarımları gerçekleştirilmiştir. Süsleme tarafında ise, Cam Ambalaj üretimi 3 farklı kalıp yumurta kavanozu olarak geçen ve yine 3 farklı kalıp kobalt rengi şişelerin üzerine, ürünlerin boş olarak cam ev eşyası kategorisinde satılması hedeflenerek farklı fonksiyonlarla kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde desen ve aksesuar çalışmaları yapılmıştır.

KATEGORİ YÖNETİMİ FAALİYETLERİ

Fiyatlandırma
2020 yılında başlanan değer odaklı fiyatlandırma çalışmaları Türkiye’den sonra 2021 itibarıyla Rusya pazarında da devreye alınmıştır. Çalışmanın bir sonraki aşamasında Avrupa Bölgesi fiyat listeleri optimizasyon çalışmaları tamamlanmış ve 2022 yılında hayata geçirilmesi planlanmıştır. Böylelikle geniş ürün gamı bütün fiyat segmentlerini doldurarak pazar payını desteklemeye devam edecektir.

Ürün Gamı Yönetimi
Tedarik zincirindeki mükemmelleşme ve operasyonel yalınlık çalışmalarını destekleyecek, yüksek servis seviyesi sağlayarak müşteri ihtiyaçlarını gözetecek şekilde ürün gamı rasyonalizasyon projesi çalışmaları yapılmıştır. Ev, ikram ve işletmeler arası kesimlerin bütününe hizmet verilirken maliyet tasarrufu ve hızlı servis sağlamak hedefleriyle ürünlerin ambalajlama sürecini otomatize hale getirmek için ürün gamlarına özel projeler yürütülmüştür. Diğer bir yandan da sektörlerdeki ambalaj ihtiyacının
ortaklaştırılmasına yönelik ayrı bir çalışma yapılmıştır.

Şişecam Ev Eşyası Ürünlerinde Yapılan Çalışmalar

Şirketin satış ve pazarlama faaliyetleri olumlu

Nude markalı ürünün satışlarındaki büyüme çok olumlu

Nude markası 2021 yılında Global ölçekte 6 farklı mağazada satışlarına devam ederken 3 mağaza daha eklenmiş
Amerika eve İngiltere’den 2 mağaza ile daha görüşmelere başlanmış çok olumlu

Web sitesi üzerinden 100 den fazla ülkeye yapılan satışlar %52 artmış çok olumlu

Ürün portföyü yeni tasarımlar ile gelişmeye ve eklemeye devam ediyor olumlu

Ürüne gösterilen talep ve yeni yapılan yatırımlar ile kapasitenin iki katına çıkması çok olumlu

“Dünyanın En İyi 50 Restoranı ” ödül töreninde “Dünyanın En İyi Kadın Şefi” kategorisine sponsor olunmuş ve Ödül törenine dünyanın dört bir yanından 150 den fazla restoran ve 140 basın mensubu katılımıyla iyi bir Reklamı yapılmış Şirketin geleceği ve satışları açısından çok olumlu

Pandeminin etkilerinin azalmasıyla Perakende sektöründe normalleşme başlamış ve şirket hedeflenen karlılığı yakalamış olumlu

Perakende kısmındaki olumlu faaliyetler

2022 yılı şirketin Ev eşyası kısmında beklentileri ve yatırım hedefleri olumlu

Şişecam Ambalaj Kısmı

24 Şubat 2022 itibariyle Rusya -Ukrayna savaşı sonrası Rusya’ya uygulanan ambargolar ve Rus halkının fakirleşmesi oradaki satışların düşmesi ve Rusya’nın Swift sisteminden çıkarılması şirket bakımından olumsuz bir durum ancak şirketin tek faaliyet ve satış pazarı orası olmaması sebebiyle o riski ve açığı bir şekilde kapatır diye düşünüyorum

ŞİŞECAM TÜRKİYE FAALİYETLERİ

Şirketin Cam ambalaj satışları Türkiye Satışlarının yaklaşık %84’ünü oluşturmaktadır olumlu

Şirket Cam ambalaj alanında dış pazarlar da da büyüme hedefini sürdürme doğrultusunda kapasitesinin önemli bir kısmını ihracata ayırmayı sürdürmüş, Türkiye’nin Cam ambalaj ihracatının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır olumlu.

2022 yılında Rusya faaliyetleri ve satışları nasıl olacak merak ediyorum çünkü halkın alım gücü düştü

Cam Ambalaj üzerine yatırım harcamaları olumlu

2022 YILI BEKLENTİ VE HEDEFLERİ

Pandemi sonrası dönemde de artan sağlık bilinci ve ev tüketimi alışkanlıklarının devam ederek talebi olumlu etkilemesi beklenirken, tedarik zincirindeki bozulmaların, artan enerji ve girdi fiyatlarının önümüzdeki dönemde de risk teşkil etmesi beklenmektedir. Öte yandan cam ambalaj kullanımının çeşitli sektörlere girdi sağlamasıgıda, içecek ve ilaç sektörüyönüyle talep tarafında risklerin görece sınırlı olması öngörülmektedir.

Şişecam Cam Ambalaj, değişen küresel ve Türkiye cam ambalaj pazarı dinamikleri karşısında operasyonel mükemmellik kapsamında Türkiye’de pazar liderliğini korurken ihracat pazarlarında penetrasyonunu ve satış hacmini artırmaya ve küresel bir oyuncu olma hedefine yönelik çalışmalarına 2022 yılında da devam etmeyi hedeflemektedir.

Uluslararası cam ambalaj ticaretine yönelik, Çinli üreticilerin ABD pazarında etkinliğinin azalması
beklentisi, Avrupa pazarının büyümeye devam etmesi ve Şişecam’ın Avrupa’da tercih edilen tedarikçilerden biri olması, ihracat potansiyelinin daha da yüksek olduğuna işaret etmektedir.
Bu durumla birlikte Şişecam’ın Türkiye’den ihracat potansiyelinin Macaristan yatırımının devreye
girmesinden sonra da yılda 400 bin tonun üzerinde olacağı değerlendirilmektedir.

Önümüzdeki dönemde de teknolojik üstünlüğünü, yenilikçi ve özgün bakış açısıyla birleştiren
Şişecam Cam Ambalaj, başta çalışanları ve müşterileri olmak üzere tüm paydaşlarının geleceğinde, geçmişte olduğu gibi önemli rol oynamaya devam etmeyi hedeflemektedir. Akıllı fabrikalar vizyonuyla
önümüzdeki dönem de yüksek otomasyon ve gelişmiş üretim teknolojilerine yatırım yapılması, tesisler arası operasyonların standartlaştırılması, veri bilimi uygulamaları ile her alanda operasyonel verimliliğin artırılması planlanmaktadır. Müşteriye değer yaratarak tercih edilen cam ambalaj tedarikçisi olma amacıyla, dijital altyapı dönüşümü ve sürdürebilirlik projelerine hız kesmeden devam edilmesi hedeflenirken, 2022 yılında da operasyonel mükemmellik, tedarik zincirinin uçtan uca etkin yönetimi, müşteri bağlılığı ve toplam kalite yönetimi konuları en önemli odak alanları içerisinde yer almaya devam edecektir.

ŞİŞECAM KİMYASALLAR

Amerika’daki bu yeni yatırımlar,düşük maliyetli çözelti madenciliği yönteminin en gelişmiş tekniklerinden birisi kullanılarak doğal soda üretimi imkânı sunacak ve Şişecam Kimyasalların Asya ve
Amerika gibi pazarlardaki varlığını güçlendirerek küresel pazar payını artırmada önemli rol oynayacaktır. Şişecam, yatırımın hayata geçmesiyle soda külü alanında dünyanın en büyük iki oyuncusundan biri konumuna ulaşmıştır. Yoğun rekabetin söz konusu olduğu soda piyasasında
düşük maliyetli doğal sodaya erişim ile rekabet avantajı yaratılması ve küresel soda pazarındaki gücün pekiştirilerek finansal açıdan pozitif katkı sağlanması beklenmektedir.

Olumlu

Şişecam stratejilerine paralel olarak Şişecam Kimyasallar tesislerinde verimlilik artırmaya yönelik projelere, altyapı çalışmalarına devam edilmiş olup operasyonel mükemmellik ve sürekli gelişim odağı korunmuştur. Büyüme odağı doğrultusunda mevcut tesislerde marjinal kapasite artış çalışmalarına devam edilmiştir. Bu doğrultuda, yaklaşık 447 milyon TL (171 milyon TLABD hariç) seviyesinde yatırım
harcaması gerçekleştirilmiştir. Olumlu

Mersin Soda Fabrikası’nda sürdürülebilir ham madde tedariki sağlamaya yönelik tuz işletmesi yatırımlarına 2021 yılında da devam edilmiştir. Kromsan Fabrikası’nda operasyonel mükemmellik odağı
doğrultusunda modernizasyon çalışmaları sürdürülmüştür. Bosna Hersek’teki Şişecam Soda Lukavac Fabrikası’nda ise yıl boyunca enerji, proses verimliliği ve atık yönetimine yönelik çalışmalar
yürütülmüştür. Olumlu

Bunlara ek olarak, 2021 Aralık ayında, çalışmalarına 2019 yılında başlanan doğal soda stratejik yatırım hamlesi yeni bir boyuta taşınmıştır. Şişecam, Ciner Grubu ile ABD’de şu an eşit ortak olduğu doğal soda külü alanındaki Pacific Projesi’nden ek hisse alarak, %60 pay sahibi hissedar konumuna gelmiştir.
Olumlu

Ayrıca, ortaklığın alanı genişletilerek, Ciner Grubu’nun ABD’de yönetimini sürdürdüğü Wyoming tesisinde sahip olduğu hisselerin de %60’ının satın alımı gerçekleştirilmiştir.
Olumlu

Yine, Ciner Grubu’na ait olan ve doğal soda külü üretimi alanında planlanan Atlantic Projesi’ne de %60 oranında pay sahibi olmak üzere anlaşma yapılmıştır. Yeni ortaklık yapısı ve yatırım kararları kapsamında Şişecam ve Ciner, ABD’de Pacific ve Atlantic Projeleri’ni birlikte geliştirirken,toplam yaklaşık 4 milyar ABD dolarlık doğal soda külü yatırımını hayata geçirecektir
Olumlu

Şişecam’ın soda üretim kapasitesi Wyoming tesisinin de dahil edilmesinin ardından 5 milyon ton seviyesine ulaşmış olup Pacific-Atlantic doğal soda yatırımlarının da devreye girmesi ile kontrol edilen toplam soda üretim kapasitesi 10 milyon tonu aşacaktır. Ayrıca, 2026 yılına kadar yaratılması planlanan ek kapasite ile soda üretim liginde 2026 yılında dünya lideri olması hedeflenmektedir. Şişecam, tek lokasyonda en büyük soda külü üretim tesisinin kurulmasını da içeren yatırımlar sonucunda,
ABD’nin en büyük doğal soda külü üreticisi konumuna gelecektir.
Çok olumlu

Madencilik Şirketleri

Şişecam; cam, cam elyaf ve soda fabrikalarının ham madde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla faaliyet göstermekte olan madencilik şirketleri Türkiye’de Camiş Madencilik A.Ş., Mısır’da Camiş Egypt Mining Co. ve BosnaHersek’te R.K. Vijenac d.o.o. olarak operasyonlarını sürdürmektedir.

Küresel çapta 650’den fazla çalışanı bulunan madencilik şirketleri, Şişecam ham madde ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra Şirket dışında da cam, seramik, çimento ve silikat gibi geniş bir üretici grubuna ham madde sağlamaktadır. 2021 yılında Camiş Madencilik A.Ş. tarafından Şirket dışı müşterilere, %57’si globale olmak üzere 1 milyon tona yakın endüstriyel ham madde satışı yapılmıştır. Türkiye feldspat ihracatında önemli bir paya sahip olan Camiş Madencilik A.Ş., Avrupa ve Orta Doğu’daki seramik ve cam üreticilerinin güvenilir ham madde tedarikçisi olmaya devam etmektedir.
2021 yılı içerisinde, Şirket içi operasyonel verimliliğin artırılması amacıyla Şişecam bünyesinde bulunan Camiş Madencilik A.Ş. ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinin birleşme süreci
tamamlanmış ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş. uhdesindeki 10 adet ruhsatın Camiş Madencilik A.Ş.’ye
devri gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında yatırımına başlanan, cam ambalaj ve cam ev eşyası fabrikaları için kum üretimi gerçekleştirilen ve Şişecam’ın ilk maden üretim tesisi olan Yalıköy Tesisi’nin modernizasyon ve kapasite artışı yatırımı 2021 yılında tamamlanmış, cam üretiminde ithal kum ihtiyacı azaltılarak Eskişehir ve Yenişehir Cam Ambalaj Fabrikalarının yıllık yaklaşık 150 bin ton ham madde ihtiyacı yerli kaynaklardan sağlanmaya başlanmıştır. Aynı zamanda Yalıköy’de, bölge iklimine uygun 11 binden fazla ağaç dikimi projesine de başlanmıştır.
Olumlu

Madencilik şirketleri ihracatının tamamına yakınını oluşturan feldspat kaynaklarının etkin şekilde
kullanımını sağlamak üzere, 2020 yılında devralınan Türbe feldspat sahası ve Sarıkaya kırma/eleme
tesisi için resmi izin süreçleri tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Olumlu

2021 yılında Eskişehir kalker ve dolomit, Balıkesir kaolen, Aydın feldspat, Mersin dolomit ve Adana kuvarsit sahalarında rezerv geliştirme amaçlı sondajlı aramalar ve Türkiye genelinde belirlenen hedef bölgelerde jeolojik prospeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arama çalışmaları sonucunda Muğla
ilinde, potansiyel tespit edilen bir adet kuvarsit sahasının arama ruhsatı alınmıştır.

ŞİŞECAM ELYAF

Modern teknoloji ile donatılmış, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından Stratejik Yatırım kapsamında değerlendirilen cam elyaf tesis yatırımı 2019 yılının ilk günlerinde devreye alınarak gelişmekte olan kompozit sektörü ile paralel bir büyüme hedeflemektedir. Şişecam Elyaf, kompozit endüstrisinin temel girdilerini oluşturan keçe, çok uçlu fitil, tek uçlu fitil, kırpma ürünleri ile rüzgâr türbin kanatları, otomotiv iç-dış parçaları, mühendislik plastikleri, denizcilik, endüstriyel uygulamalar ve inşaat sektörlerine hizmet vermektedir. 2020 yılında küresel ticarete önemli engeller oluşturan COVID-19 pandemisi sonrası dönemde 2021 yılında yaşanan arz/talep dengesindeki değişikliklere uyum sağlanmış ve odak pazarlarda iş ilişkilerinin korunması adına aksiyonlar alınmıştır

Pazarda bulunan çeşitli oyuncular pandeminin getirdiği olumsuzlukların tekrardan yaşanmaması adına stratejik ortaklıklar hedeflemektedir. Odak ihracat pazarı olan Avrupa’da, Mısır’dan gelen ürünlere geçici vergi uygulamaları devam etmekte olup soruşturmaların kapsamı, Uzak Doğu menşeli ürünlerin
damp edilmesinin önüne geçmek adına genişletilmektedir. Türkiye’de ise, yerel üreticinin ve sektörün korunması adına anti-damping uygulaması devam etmektedir. 2021 yılı itibarıyla uygulamanın devamının sağlanması için başvurular yapılmıştır. 2021 yılında pandemi ile ilişkili olarak yaşanan tedarik süreci sıkıntılarının getirdiği olumsuzluklar müşteri ayağında bertaraf edilmiş hassas müşteri ilişkileri başarıyla yönetilmiş, 2022 yılına yönelik hazırlıklar da tamamlanmıştır. Türkiye ve Avrupa pazarlarında hedef alınan rüzgâr enerjisi sektöründe yaşanan gelişmeler takip edilmiş, sektördeki lider
firmalarla görüşmeler yürütülmüş ve iş ilişkileri kurulmuştur. 2020 yılında artış trendinde olan verimlilik, 2021 yılında da devam etmiş ve yıl sonu itibarıyla faaliyet kârına pozitif katkı sağlamıştır. Mevcut portföyde Avrupa odak pazarının yanı sıra ABD, Hindistan vb. ülkelerle birlikte 30’un üzerinde
ülkeye ve 100’ün üzerinde müşteriye satış yapılmıştır. 2021 yılında Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.’nin yüksek etkinlikle devam eden pazarlama çalışmalarına paralel olarak müşterilerin tedarikçi
portföyünde yer alınabilmesi adına uluslararası sertifikasyon çalışmaları da sürdürülmüştür.
Türkiye ve globalde ana sektörlerin gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan Şişecam Elyaf ürünleri;
uluslararası geçerliliği olan, DNVGL, Lloyds Register, FDA (USA), FC (EU 10/2011), KTW ve ACS sertifikalarına sahiptir.

Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. faaliyetine başladığı 2019 yılında sistem belgelendirme çalışmalarını yürütmüş ve “Entegre Yönetim Sistemi” olarak uygulanan ISO 14001 Çevre Yönetim, ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 50001 Enerji Yönetim, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri kapsamında belgelerini almış ve devamlılıklarını sağlamaktadır. Mevcut yönetim sistemlerine ilave olarak COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi temin edilmiştir. Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.’nin Ar-Ge faaliyetleri cam elyafı
üretiminde mevcut proseslerin iyileştirilmesi ve verimliliklerin artırılması ile yüksek performanslı
ürünlerin geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda cam kompozisyonu, proses şartları ve nihai ürün performansları gözetilerek portföyün yeni ürünler ile genişletilmesi çalışmaları sürdürülmüştür. Şişecam Elyaf, 2021 yılında da
“Türk Kompozit Sanayicileri Derneği” ve “Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği”nde Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmüştür. Buna ek olarak, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği’nde de üye olarak yer almıştır

Oxyvit, sektördeki küresel durgunluğa rağmen 2021 yılında pazardaki güçlü konumunu sürdürmüş, satış tonajını bir önceki yıla göre %10 ve satış gelirlerini ise %52 oranında artırmıştır. Gelirlerinin %76’sını global satışlardan elde etmiştir. Ağırlıklı olarak Avrupa pazarının hedef alındığı Vitamin K3 satış gelirlerinde ihracatın payı %88 düzeyinde gerçekleşmiştir. Tesisin diğer ürünü olan sodyum metabisülfitte ise 2021 yılında da süregelen yoğun rekabet ortamına rağmen, kaliteli ürün tedariki
ve iş ortakları ile destekleyici ilişkilerin bir sonucu olarak önceki yılın %9 üzerinde satış miktarı elde edilmiştir. Oxyvit, sodyum metabisülfit üretiminin yaklaşık %65’ini ihraç etmiştir. 2021 yılında; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, 50001 Enerji Yönetim Sistemi, COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi, sodyum metabisülfit ürünü için HELAL, KOSHER ve Vitamin K3 ürünü için Fami-QS belgelerinin devamlılıkları tesis edilmiştir.
Olumlu

2022 YILI BEKLENTİ VE HEDEFLERİ

COVID-19 önlemlerinin gevşetilmesi sonrası 2021 yılı itibarıyla başlayan toparlanmanın 2022 yılında da devam etmesi beklenmektedir. Çin’de 2026 yılına kadar büyük bir kapasite artışı beklenmediğinden, ülkede özellikle solar cam yatırımlardan kaynaklı artışlar ile soda talebinin güçlü seyrinin devam etmesi ve önümüzdeki dönemde ülkenin ihracatçı konumdan ithalatçı konuma gelmesi beklenmektedir. Bu durum global soda pazarında arz bakımından sıkışıklığın 2026 yılında planlanan büyük yatırımların devreye gireceği döneme kadar devam edeceği öngörülmektedir. Diğer yandan artmakta olan enerji ve lojistik maliyetlerinin de etkisiyle 2022 yılında satış fiyatları yukarı yönlü seyretmiştir. Krom kimyasalları pazarında 2021 yılında görülen toparlanma sürecinin devam etmesi
beklenmekle birlikte, tedarik zinciri yönetimindeki risklerin sektörün gidişatında önemli bir rol oynayacağı öngörülmektedir.

Önceki yıllarda olduğu gibi lider konumun korunması ve güçlendirilmesi adına, kârlılık maksimizasyonu gözetilerek, stratejik pazarlarda etkinliğin sürdürülmesi ve pazar payının artırılması hedeflenmektedir. Camiş Madencilik A.Ş., Şişecam cam ve cam elyaf fabrikalarının artan ham madde ihtiyacı doğrultusunda ham madde üretiminin 1 milyon ton artırılmasını, bu amaçla yeni saha arama ve rezerv geliştirme çalışmalarının yürütülmesini, Şişecam dışı satışlara yönelik katma değerli ürün satışlarının çeşitlendirilmesi ile çeşitli kalitelerdeki madenlerin ilgili endüstrilere kazandırılarak
Şişecam dışı satışların korunması ve artırılmasını hedeflenmektedir. Şişecam’ın büyüme projeksiyonuna paralel olarak, Düzcam TR-9 hattına yönelik ham madde ihtiyacının karşılanabilmesi
amacıyla Mersin’de OSB kalker/ dolomit üretim kapasitesinin artırılması ve yeni bir kum hazırlama tesisi kurulumu projeleri 2022 yılı yatırım programına alınmıştır. Yalıköy Yeniden Yapılanma Yatırımı projesinin tamamlanmasının ardından, tesiste artan kapasiteye bağlı olarak yeni ürün silolarının inşasına başlanacak ve 2023 yılı sonuna kadar devreye alınacaktır.

Şişecam’ın Macaristan’da cam ambalaj fabrikası devreye alma projesi doğrultusunda, fabrikanın ham madde ihtiyaçlarına yönelik potansiyel tedarikçiler ve maden sahaları için inceleme ve teknik çalışmalara devam edilecektir. Şişecam’ın Rusya Federasyonu içerisindeki cam fabrikalarının ham madde ihtiyaçlarının uzun vadede ve sürdürülebilir şekilde karşılanması amacıyla mevcut kaynakların incelenmesine devam edilecek ve yeni kaynakların portföye dahil edilmesi için teknik etüt çalışmaları sürdürülecektir.

Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. 2021 yılında yaşanan tedarik dengesindeki değişkenliklerin coğrafi avantajların önemini artırması sonucunda odak pazarlarda büyüme amaçlarken, Türkiye kompozit sektöründe yaşanan hızlı büyümeye stratejik destek sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, global portföyünde bir yandan müşteri ve ülke adedi artırılmaya çalışılırken diğer yandan çeşitlilik ile orta vadede güven veren bir müşteri seçkisine ulaşılması hedeflenmektedir. Türkiye’de rüzgâr enerjisi
sektöründe onaylı tedarikçi adedini artırmak için adımlar atılmaya devam edilirken, katma
değeri yüksek ürün portföyünün genişletilmesi de öncelikler arasında yer almaktadır.

Oxyvit Kimya, Vitamin K3 ve sodyum metabisülfit ürünleri ile başta Avrupa ve Güney Amerika olmak üzere küresel pazarda müşteri portföyünün çeşitlendirilmesi suretiyle pazar penetrasyonunu artırmayı
hedeflemektedir

ŞİŞECAM OTOMOTİV

2021 YILINA GENEL BAKIŞ

2021 yılı tedarik zincirinde yaşanan problemler ve ekonomik koşulların ağırlaşması nedenleriyle azalan
araç üretimlerinin olumsuz yansımalarının devam ettiği otomotiv sektörü için zorlu bir dönem olmuştur. Pandeminin etkilerinin sürekli daha yoğun bir baskı ile hissedildiği bu dönemde dijitalleşme, Endüstri 4.0 geçiş çalışmaları, yeni ürün geliştirme çalışmaları, kalite yönetiminin yalınlaştırılması ve tedarik zinciri iyileştirmeleri Şişecam Otomotiv’in temel odak noktaları olmuştur.

COVID-19 pandemi sürecinin otomotiv sektörüne olan olumsuz etkileri hem Türkiye hem de Avrupa’da sektör üzerindeki baskının artmasına neden olmuştur. Bu dönemde sektörün temel odağı; tedarik zincirindeki gelişmeleri anlık takip edip hızlı karar vererek üretim dalgalanmalarını optimize
etmek olmuştur. Değişimlere hızlı cevap verebilmek ve esnek davranabilmek sektördeki tüm paydaşlar için en büyük öncelik olmaya devam etmektedir.

ÜRÜN GELİŞTİRME

2020 yılında seri üretime geçen kaplamadan ısıtmalı ön camlardan sonra geliştirme çalışmaları hız
kazanarak devam etmiştir. 2021 yılında müşteri onay süreçleri tamamlanan HUD özellikli ön camların seri üretimine 2022 yılında başlanacaktır. HUD özellikli ön cam ve AR-HUD özellikli ön cam için geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Arka camlara entegre anten sistemlerinin geliştirilmesi ve servis sağlayıcı olabilmek için yapılan ortaklıklar ve fizibilite çalışmaları 2021 yılında hız kazanmıştır. Müşteri ve tedarikçilerle yapılan
görüşmeler paralelinde gelişen teknolojileri de kapsayabilecek çözümler sunulacaktır. Belirlenen
çözümler için servis sağlayıcı olabilmek otomotiv camı üretim kabiliyetlerine ek olarak teknolojik
çözüm ortağı olma hedefine yaklaşılmasını sağlayacaktır.

Savunma sanayinde tedarikçisi olunan kamu kurumları ile ilişkiler yeni teknolojilerle desteklenerek ilerletilmiştir. Mevcut ürün portföyüne ek olarak yapılan yeni ürün çalışmalarıyla sektördeki gelişimin hızlandırılması planlanmaktadır.

DİJİTALLEŞME

Şişecam Otomotiv, 7 farklı ülkede bulunan üretim tesislerindeki ve yönetim merkezlerindeki
çalışanların ortak olarak çalışabilmesini sağlamak, iş süreçlerini sadeleştirmek ve iyileştirmek amaçları
paralelinde kullanılan dijital araçlarını geliştirmeye devam etmiştir. Bu kapsamda fizibilite, maliyet ve teklif çalışmalarının ortak olarak yapılabildiği dijital platform geliştirilmiş ve süreçler yalınlaştırılarak kontrol mekanizmaları iyileştirilmiştir. Platformda yapılan geliştirmeler sayesinde ilgili tüm çalışanların sürece doğru zamanda entegre olabilmesi sağlanarak hem iş veriminin artması hem de
takip süreçlerinin hızlanması hedeflenmektedir.

YATIRIM VE ROBOTİK OTOMASYON

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerine yönelik yüksek kalitede otomotiv camı üretimi gerçekleştiren Şişecam Otomotiv, kapasite artış yatırımlarının yanı sıra tüm otomotiv tesislerinde
hayata geçirilmek üzere yaptığı otomasyon planını uygulamaya 2021 yılında da devam etmiştir. Yapılan planın tamamen hayata geçmesi ile otomotiv camı, ikincil işlem ve enkapsülasyon operasyonlarında yüksek seviyeli robotik uygulamalara ek olarak hat geliştirme yatırımlarıyla verimlilik seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Dijitalleşen ve dönüşen dünyada birbiriyle konuşan sistemlerin ve fabrikaların önemine inanan Şişecam, online üretim takip sistemlerine ve dijitalleşme teknolojilerine yönelik yatırım planı ile veriye anlık olarak ulaşılan, otomasyon seviyesi yüksek fabrikalar oluşturmayı
hedeflemektedir.

KALİTE YÖNETİMİ

Kalite ve tedarikçi yönetimi operasyonlarının otomotiv Tier-1 tedarikçisi standartları seviyesinin korunarak sürdürülmesinin yanında, tüm süreç ve kalite faaliyetlerinde optimizasyon sağlanarak kaynak yönetiminin de güçlendirilmesi en önemli stratejik öncelikler arasında yer almaktadır.
İşletme kalite operasyonları kapsamında otomasyona dayalı Kontrol sistemleri, dijital kalite
yönetimi, tekil ürün izlenebilirliği, yalın 6-sigma projeleri ve hata modu etki analizi çalışmaları
başarılı bir şekilde yürütülürken; müşteri kalite operasyonlarında da dijital uygulamaların
artırılması, müşteri bazlı aksiyon planlarının hazırlanması ve müşteri sahaları ile anlık geri
bildirim mekanizmaları çalışmaları hedeflenen hız ve kapsamda sürdürülmüştür. Tek Şişecam
dönüşümü kapsamında kalite yönetim sistemlerinde entegrasyon sağlanırken, tüm süreç mimarisi
çalışmaları ile birlikte kalite denetim uygulamalarının standartlaştırılmasında önemli adımlar atılmıştır.

2022 YILI BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ

COVID-19 pandemi sürecinin otomotiv sektörü üzerindeki etkilerinin devam edeceği ön görülen 2022 yılında otomotiv üreticilerine yapılan satışlardaki payın artırılması amacıyla çalışmalara ek olarak, maliyetleri optimize etmek, tedarik zincirini sağlamlaştırmak ve müşteri taleplerine cevap verebilme
çevikliğini artırmak öncelikli hedefler olacaktır. Ayrıca 2019 yılında giriş yapılan otomotiv yenileme camları pazarında satışların büyüme trendinin 2022 yılında da devam ettirilmesi hedeflenmektedir.

Kârlı büyüme sağlamak için yeni pazar arayışları devam etmekte olup, müşterilerle ilişkiler artırılarak ilerleyen yıllarda seri üretime başlayacak yeni projeler için fizibilite çalışmaları sürdürülmektedir. Şişecam Otomotiv’in sadeleşen ve dijitalleşen süreçleri karar almadaki çevikliğini artırmasının yanı sıra yeni projelere hazırlık dönemini optimum şekilde yönetebilmesini sağlayacaktır.

Şişecam kurumsal araştırma geliştirme, tasarım ve kalite faaliyetleri, Araştırma Geliştirme ve Kalite Genel Müdür Yardımcılığı (ArGeK) çatısı altında Şirket stratejileri, sektördeki küresel eğilimler ve pandemi sebebiyle dünyada yaşanan sosyo-ekonomik değişimler gözetilerek şekillendirilmiş, ulusal
ve uluslararası iş birlikleri ile güçlendirilerek yürütülmüştür. Cam alanında Türkiye’de en gelişmiş ve Avrupa’da en büyük merkezlerden biri olan Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi (BTTM), 31 ayrı uzmanlık laboratuvarı ile cam ev eşyası ve cam ambalaja hizmet veren ürün tasarım merkezinden oluşmaktadır. BTTM’de görev alan 18’i tasarımcı olmak üzere toplam 176 tam zamanlı araştırmacının %38’i lisansüstü dereceye sahiptir. Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri, temel bilim araştırmalarından, laboratuvar ölçekli ve prototip seviyesinde yapılan çalışmalara, yeni ürün ve teknolojinin iş birimleriyle birlikte ticarileştirmesine kadar uzanmaktadır. Ar-Ge faaliyetleri proje temelli yürütülmekte ve
“ArTeGe PRO” proje yönetim sisteminde izlenmektedir. 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme
ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında akredite olan Ar-Ge Merkezi’nde 37 adet, Tasarım Merkezi’nde 7 adet şemsiye proje yürütülmüştür.

YENİ ÜRÜNLER/TEKNOLOJİLER

Şişecam ürün portföyünde henüz bulunmayan, sivil ve savunma sanayi kullanım amaçlı optik, lazer, gece görüş camları ile cam seramik malzemeler konusunda yürütülen projelerin teknoloji hazırlık seviyeleri ilerletilmiş ve laboratuvar ortamında ilk prototipler elde edilmiştir. Türkiye’de alanında lider bir ilaç şirketi ile bio-inert camlar konusunda yapılan iş birliği projesi kapsamında kanser tedavisinde kullanılan mikron mertebesinde çapa, küresel forma ve özel bir kompozisyona sahip cam mikrokürelerin laboratuvar ortamında sentezi gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan prototip ürün sonucunda iki şirket arasında tedarikçi sözleşmesi imzalanmıştır. Şişecam’da ilk kez tıbbi uygulamada kullanılan bir cam türü sentezlenecek ve bu ürün Ar-Ge Merkezi’nden tedarik edilen ilk ürün olacaktır.
Tarımsal verimi artırmak amacıyla kontrollü salınımlı cam gübre kompozisyonu geliştirme çalışmaları yapılmış ve mikro element katkılı ve katkısız olmak üzere iki farklı cam gübre

kompozisyonu oluşturulmuştur. Bu iki cam kompozisyonu için patent başvurusu gerçekleştirilmiş, tarım alanında önde gelen bir firma tarafından gerçek ortamda etkinlik inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Rüzgâr türbin kanatlarında kullanıma yönelik young modülü yüksek (>85 GPa) cam elyaf
(R-Camı) geliştirme kapsamında başlatılan deneysel çalışmalar, Şişecam özgün patentli yüksek modül elyaf camı üretme odaklı devam etmiştir. Yerel ve global ölçekte aşı tüpü/flakonu gereksinimine yönelik belirli bir seviyede doğrusal ısıl genleşme katsayısına sahip, içerisinde saklanacak aşı ile uyumlu cam kompozisyonu üzerinde çalışmalara başlanmıştır. Çevre teknolojileri araştırmaları kapsamında, mevcut karbon yakalama teknolojileri üzerine çalışmalar devam etmiş, biyolojik döngüsel Basalia prosesi üzerinde odaklanmıştır. Basalia prosesi mikro organizma topluluğu yetenekleri bazında inorganik
atıkların içerikten bağımsız bertaraf edilmesi, bu esnada hidrojen yoğun gaz üretilmesi, ara ürün olarak elde edilen nano boyutta toz ile atık suların arıtılması ve baca gazından karbon yakalamanın yapıldığı, sıfır atık sıfır emisyon taahhüdü olan döngüsel bir sistemdir. Pilot çalışmaları Mersin Soda-Krom Tesisi’nde yapılan döngüsel sistemin endüstriyel ölçekte uygulanması ile ilgili fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Projenin birçok çevre problemine radikal çözümler getirmekle birlikte enerji arzı ve
hidrojen üretimi konusunda çığır açabilecek potansiyeli üzerinde çalışılmaktadır. Ruhsat ve resmi onay süreçleri tamamlanarak cam ev eşyası ürün grubunda ticarileşen Antimikrobiyel V-Block Teknolojisi
için patent alınmış, düzcam ve cam ambalaj ürün gruplarına uygulanması yönünde çalışmalar yürütülmüştür.

Farklı coğrafyaların talepleri doğrultusunda mimari uygulamalar için ısı ve ışık kontrol özellikli düşük emisiviteli kaplamalı yeni ürünlerin geliştirilme çalışmaları devam etmiştir. Çift gümüşlü, temperlenebilir ve temperlenmeyen versiyonlarda, nötral yansıma rengine sahip solar low-e 50/25 ve 40/22 performanslarda 3 adet; tek gümüşlü 41/28 performansta yeşil yansıma renkli ve yüksek yansıma özellikli 1 adet olmak üzere toplam 4 adet ürün laboratuvarda geliştirilip üretime aktarılmıştır. Otomotiv pazarında artan cam kullanım alanlarına paralel olarak gelişen, geniş aralıkta ışık ve ısı geçirgenliğine sahip cam sistemlerine yönelik çalışmalar devam etmiştir. Kaplama ve kaplama üzeri işleme teknolojilerinde yapılan iş birlikleri ile elektro-optik, telekomünikasyon ve savunma sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda üniversite, enstitü ve start-up iş birlikleri ile ürün odaklı geliştirme çalışmaları yürütülmüştür. Savunma sanayine yönelik kara ve hava araçları için ince ve hafif
balistik dayanımlı lamine cam sistemleri geliştirme projeleri devam etmiştir. Mevcut ürünlerin süreç parametrelerinde yapılan optimizasyon çalışmalarıyla üretim verimliliğinde ve stoklama ömürlerinde iyileşme sağlanmıştır. Yeni nesil ekolojik su bazlı ayna ve kule tipi yoğunlaştırılmış güneş enerji santrallerinin önemli bir bileşeni olan heliostat solar ayna geliştirme çalışmaları kapsamında
üretim ölçeğinde denemeler tamamlanmış, patent başvuruları yapılmıştır. Cam elyaf takviyeli kompozit ürünlerine yönelik 2 yeni ürünün üretime aktarma çalışmaları tamamlanmıştır. Tedarik
kaynaklarını çoğaltmak üzere alternatif ham madde çalışmalarına odaklanılmış, çok sayıda alternatif
geliştirilerek yerli ve yabancı firmalar tedarik zinciri portföyüne eklenmiştir

Cam ev eşyası ürünlerine yönelik yenilikçi ve fonksiyonel boya sistemleri alanında 6 yeni ürün geliştirme çalışması tamamlanmıştır. Yüksek yansıma etkili yüzeyler elde etmek için farklı tekniklerle kaplamalar yapılması için alt yapımcılarla çalışılmıştır. Cam ev eşyası ve cam ambalaj ürünlerinde dekorlama amacıyla kullanılan boya sistemlerinde maliyet ve kalite avantajı yaratacak çalışmalar kapsamında yerli firmalarla iş birlikleri yapılmıştır. Geliştirilen alternatif inorganik ve organik temelli baskı boyaları fabrikaların kullanımına sunulmuştur. Yerli tedarikçilerle geliştirilen boya sistemlerinde
%50’ye varan maliyet avantajı sağlanmıştır.

Cam ev eşyası tasarım faaliyetleri kapsamında; otomatik ürün tarafında 105 proje için toplam 346 tasarım yapılmış, içerisinden 48 tasarım için set kalıp onayı verilmiştir. Desen tasarımında 62
proje için 572 tasarım yapılmış, 352 tasarım ticarileşmiştir. El imalatı ile üretilen ürünlerde 50 proje
için 258 tasarım yapılmış, 17 kalıp ticarileşmiştir. Ambalaj tasarımı bölümünde, 457 proje için 1.675
tasarım hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir. Renk Danışmanı Ümit Ünal ile 3 adet “2022-23 Renkleri” çalıştayı, Makers firması ile 1 adet “Design Thinking” çalıştayı yürütülmüştür. Otomatik imalat projeleri için 6 prototip hazırlanmıştır. Cam ambalaj tasarım faaliyetleri kapsamında; 139 ürün projesi için toplam 239 tasarım çalışması, 134 analiz çalışması ve 103 kalıp tasarım çalışması yapılmıştır. 139 projenin 31’i için kalıp sipariş süreçleri başlatılmış olup, 19’u ticarileşmiştir. 18 iyileştirme ve hafifletme çalışması yapılmış olup, bunların 6’sı için set kalıp siparişi verilerek süreç tamamlanmıştır.
2021’de deneme ve set kalıp siparişi verilen 31 projeden 15’inin set kalıp tasarımları hazırlanmıştır

(Ar-Ge olarak şirketin bir çok çalışması bulunuyor ve olumlu detaylarla sıkmak istemiyorum faaliyet raporundan ulaşabilirsiniz Şişecam 2021 yıllık faaliyet raporu sayfa 96)

Buradan sonra Ar-Ge faaliyetleri ve Şirketin sosyal faaliyetleri vardı onları ekleyip analizi uzatmak istemedim ilgimi çeken yerleri aldım buraya kadar şirket faaliyetleri ve yatırımları hakkında yeterince bilgi aldığımızı düşünüyorum buradan sonra bağımsız denetçi raporu finansal raporları inceleyeceğiz

Kilit denetim konuları

Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi konusu Bağımsız Denetçi tarafından denetlenmiş uygunsuz bir duruma rastlanılmamış olumlu

İşletme birleşme ve ortaklık payı arttırma konuları

Şirketin Finansal tablolarına analizin başında bakmıştık zaten buradan sonra kısaca şirketin bağlı ortakların ve iştiraklerin bir listesine bakacağım sonra dipnotları inceleyeceğim

Düzcam Grubundaki Şirketler

Otomotiv Camları Grubu

Cam Ev Eşyası Grubu

Cam Ambalaj Grubu

Kimyasallar Grubu
Şirketin dipnotlar da yazdığı üzere iki farklı şirketi satın alması olumlu

Müşterek Faaliyet
Dipnotlardaki birleşmeler, ortaklık pay artırmaları ve şirket alımları olumlu

Maden Grubu
Bağlı ortaklıklardan Cam Elyaf Sanayi A.Ş. ile Şişecam Elyaf A.Ş. bünyesinde birleşmesi olumlu

Diğer Grubu
Dipnotda yazan Gayri faal bulunan ve sermayesinde %100 pay sahibi olunan Çayırova Cam-Sanayii A.Ş. Şirketin kendi bünyesinde bir bütün olarak birleşmesi olumlu

Yani Analizin burasına kadar benim anladığım şirket kendisini yeniden yapılandırıyor bir çok yatırım harcaması yapıyor gelecekte Global ölçekte Cam alanında ve kimyasal faaliyetlerinde de kendisini tekel konumuna getirmek için çalışıyor vizyonunu çok beğendim şirket yöneticilerinin Finansal yönetimi de karlılığı da güzel olumlu

Şimdi de şirketin Tüm Faaliyet alanlarının listesine bakalım

Şirketin Borsa’da ki dahil olduğu endeksler ve hisse bilgileri

Şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu olumlu

Konsolidasyon kapsamında ki yurt dışı faaliyetlerinin çeviriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir

Şirket hali hazırda var olan Soda külü üretimi yatırımları ile dünyada lider konuma gelmek amacıyla Amerika da Ciner Grup’a ait Amerika doğal soda operasyonlarını bünyesine katarak 3 şirket satın alması gerçekleştirmiş . Bu alımlar ile ABD’de ki büyümesini sürdürerek global ölçekte bir şirket olarak varlığını sürdürmeyi hedeflemekte çok olumlu alımı yapılan şirketler ile ilgili nakit çıkışları aşağıda

Satın alımı yapılan şirketlerin Toplam varlık ve Mali yapıları

Pacific Soda şirketi mali durumu

Olumlu

Atlantic Soda Mali durumu

Atlantic Soda’nın mali durumu olumsuz ilerleyen dönemlerde göreceğiz nasıl olacak

Sisecam Chemicals Resources mali durumu

Olumlu

Şirketin Borsadaki geçmiş ve güncel durumu

Yani şirketin bağlı ortaklıklarında ki diğer ortakların paylarını ifade ediyor

2021 Faaliyet gruplarına göre raporlama

Otomotiv Camları ve Diğer faaliyetlerden zarar etmesi olumsuz
Otomotiv sektöründe yaşanan Çip krizinin etkisinden dolayı zannediyorum
Mimari camlar esas faaliyet karı artmış olumlu
Cam ev eşyası esas faaliyet karı artmış olumlu
Cam ambalaj esas faaliyet karı artmış olumlu
Kimyasallar esas faaliyet karı artmış olumlu
Diğer faaliyet alanlarının zarar etmesi olumsuz

Yapılan yatırımların gelecek yıllarda ciroya katkıları ile daha yüksek karlar beklerim

2020 Faaliyet gruplarına göre raporlama

2020 EFK :3.346.312
2021 EFK : 6.444.960

2020 Net Dönem karı :2.824.571
2021 Net Dönem karı : 9.224.376

Coğrafi bölgere göre raporlama

Net dönem karlarına bakacak olursak

Türkiye :7.963.789

Rusya-Ukrayna-Gürcistan:597.603

Avrupa :563.220

Diğer: 710.749

Baktığımız zaman Rusya ve Ukrayna’nın çok majör katkısı yok Yeni yapılan ABD yatırımları ile elimine edilebilir

Nakit ve Nakit benzerlerinin durumu

Nakit ve Nakit benzerlerinin artması olumlu

Finansal yatırımların değerlendirilmesi olumlu

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımlar

Olumlu

Şirket’in uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından aldığı notlar ve açıklamalar aşağıdaki gibidir.

Benim kendi öznel düşünceme göre kredi derecelendirme kuruluşlarının şirket hakkında ki olumsuz notlar vermesinin sebebini Türkiye’nin yükselen CDS primleri ile beraber Ülke riskinden kaynaklandığını düşünüyorum

Stoklar

Stoklar kısmında İlk madde ve malzemenin bir önceki döneme göre artması olumlu

Mamullerin artması olumsuz Stok devir hızı bakımından üretilen malların biran önce satılmasını isteriz

Peşin ödenmiş giderlerin artması olumsuz

Ertelenmiş gelirler artış olumlu

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar/Yükümlülükler

Alacakların artması ve vade süresinin uzun olması olumsuz

Borcun artması ve ödeme süresinin kısa olması olumsuz

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Finansal Durum Tablosunda Yer Alan Net Varlık Tutarları Aşağıdaki gibidir:

İş ortaklıklarından toplam 154 milyon temettü geliri olmuş ve geçen seneye göre artmış olumlu

Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O Şirketin mali durumu olumlu borcu yok denecek kadar az

Satışlar ve kar kısmında olumsuz

Pacific Soda LLC

Grup, Amerika Birleşik Devletleri’nde mukim Pacific Soda LLC iş ortaklığını 24 Ekim 2019 tarihinden beri %50 pay oranıyla özkaynaktan pay alma yöntemiyle konsolide etmekteyken, 21 Aralık 2021 tarihinde Pacific Soda LLC’nin ek %10 hissesi 23.000 bin Amerikan doları peşin bedelle satın alınmıştır. 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren müşterek faaliyet olarak değerlendirilmiş olup,oransal konsolidasyon yöntemiyle finansal sonuçlar konsolide edilmiştir

Solvay Sisecam Holding AG
Şirketin mali durumu olumlu satışları ve karı artmış borç özkaynak oranı da makul olumlu

Saint Gobain Glass Egypt S.A.E

Şirketin mali durumu olumlu

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlık artışları olumlu

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi olmayan durann varlıklar kısmında ciddi artışlar var olumlu

Şerefiye

Şerefiye marka değeri anlamı taşımaktadır 10 katına çıkmış olumlu

Devlet Teşvikleri ve Yardımları

Devlet teşvikleri ve yardımları şirketin faaliyetlerinde karlılığı bakımından olumlu

Dava konuları çok önemli bir durum yok

Diğer Dönen Varlıklar

Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Bilgileri

Geri Alınmış Paylar

Şirketin paylarını geri alması olumlu ancak kaliteli şirketler paylarını geri alırlar

Hasılat ve Satışların Maliyeti

Satışların ve maliyetlerin detayları

Genel yönetim giderleri artışı enflasyona göre normal
Pazarlama giderleri çok fazla artmış olumsuz

Dışarıdan sağlanan hizmeti merak ettim doğrusu ?

Esas faaliyetlerden diğer gelirler kaleminde en büyük farkı kur farkı gelirleri oluşturmuş bunu dikkate almak da fayda var zira her zaman oluşabilecek bir gelir değil

Esas faaliyetlerden diğer giderler En büyük farkı kur gideri oluşturmuş dikkate almakta fayda var

Esas faaliyetlerden Diğer Gelir/Giderler Net artış azalış farkları

Kur farklarından 507 milyon kar yazmış olumlu
Toplamda 727 milyon kar yazmış olumlu
Ancak bunların Esas faaliyetlerden diğer Gelir/ giderler kalemlerinden olduğunu unutmamak lazım her zaman bu karlar olmayabilir bizim için önemli olan Esas Faaliyet Kârı

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım faaliyetlerinden gelirler kalemin gelir/giderler mahsuplaşıldığında net artış pozitif 2.611.490 TL olarak gerçekleşmiş olumlu

Finansman Gelir/Giderleri

Finansman Gelir/Giderleri Net
Finansman Gelir/giderlerine baktığımızda Banka kredileri çıkarılmış Tahviller vs. ödenmiş 1.442.311 pozitif gelir artışı olmuş olumlu

Net Borç /özkaynak oranı

Net borç özkaynak oranı %31 olumlu

Genel olarak analizimizi bu şekilde sonlandırıyorum ilgimi çeken yerleri eklemeye çalıştım son olarak 2022 yılında dağıtılacak kar dağıtım teklifini de ekleyip sonlandırırken uyarımı da ekleyeyim ⬇

Evet analizimizi bitirdik burada yer alan yorumların ve bilgilerin hiç birisi yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen benim kişisel ve şahsi yorumlarımdır. Ben uzman değilim amatör olarak ilgileniyorum ve öğrenmeye çalışıyorum yanlış yorumlamış olabilirim, yatırımlarınızı uzmanlara danışarak yapmalısınız. Bu yorumlar benim kendime notlarımdır. Okuduğunuz için teşekkür ederim.

Saygılarımla

İlk yorum yapan siz olun

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  error: İçerik korunmaktadır !!